ABN AMRO besluit een registratie met de coderingen A, 1, 2 en H te verwijderen

  • 22 maart 2022
De casus
In deze casus ervoer cliënt (financiële) belemmering door een tweetal (negatieve) BKR-registraties. Een (negatieve) BKR-registratie van International Card Services B.V. en een (negatieve) BKR-registratie van ABN Amro Bank N.V. De (negatieve) BKR-registratie van International Card Services B.V. betrof een achterstandscodering ontstaan in 2015 en een einddatum van juni 2019. De registratie zal hierdoor in juni 2024 automatisch worden verwijderd. De (negatieve) BKR-registratie van ABN Amro Bank N.V. betrof een achterstandscodering uit 2014, een bijzonderheidscode 2 uit 2016 en een herstelcodering uit 2019. De einddatum van deze registratie is gemeld op augustus 2019, wat betekent dat de (negatieve) BKR-registratie in augustus 2024 automatisch wordt verwijderd.  

De achterstand op het doorlopend (studenten)krediet van ABN Amro Bank N.V. is kunnen ontstaan in het jaar 2014, toen cliënt na het afronden van zijn studie tijdelijk woonachtig is geweest in het buitenland voor een functie die hem aangeboden was. Bij het betreffende bedrijf heeft cliënt plusminus een jaar gewerkt. Door het verblijf in het buitenland, is het krediet van ABN Amro Bank N.V. aan de aandacht ontsnapt. Bij terugkomst in Nederland, kreeg cliënt kennis van de ontstane achterstand en is er direct actie ondernomen. Middels een betalingsregeling is de achterstand ingelopen en de gehele vordering voldaan.  

Na terugkomst in Nederland, is er door het (tijdelijk) wegvallen van stabiel inkomen ook een achterstand kunnen ontstaan op het doorlopen kredietfaciliteit van International Card Services B.V. Cliënt was destijds tijdelijk werkzaam middels een uitzendbureau, waardoor de financiële stabiliteit een klap heeft gekregen en er onverhoopt een achterstand is ontstaan.  Ook voor deze vordering is er een betalingsregeling getroffen waarmee de achterstand is ingelopen en de hele vordering is voldaan.

Cliënt moet van de BKR-registraties af: de huidige omstandigheden
Vanaf het jaar 2016 is de financiële situatie van cliënt aanzienlijk kunnen verbeteren. Cliënt is in dienst getreden bij zijn werkgever en is hier nog altijd werkzaam middels een vast dienstverband en daarmee, een stabiel inkomen. Ook de huidige partner van cliënt verkrijgt een inkomen, waarmee er sprake is van een dubbele inkomensstroom. Daarnaast heeft het stel spaargelden kunnen opbouwen.  

Ondanks de financieel stabiele situatie van cliënt en zijn partner, ervaren zij wel degelijk (financiële) belemmering door de (negatieve) BKR-registraties. Cliënt is samen met zijn partner en hun pasgeboren baby woonachtig in een koopwoning. De woning is, gezien de recente gezinsuitbreiding, echter niet meer passend en biedt niet genoeg ruimte. Het jonge, groeiende gezin is dringend op zoek naar meer woonruimte.  

Gezien de hoogte van het inkomen en het feit dat zij over spaargelden beschikken, komen zij niet in aanmerking voor een huurwoning, zowel in de sociale huursector als de particuliere huursector. Het verkopen van de huidige woning en aankopen van een nieuwe woning is dan ook de enige mogelijkheid voor het jonge gezin om genoeg ruimte te kunnen realiseren. Ondanks de stabiele financiële situatie van cliënt en zijn partner en de overwaarde die er op de huidige woning rust, komen zij niet in aanmerking voor een (nieuwe) hypotheek door toedoen van de twee (negatieve) BKR-registraties van International Card Services B.V. en ABN Amro Bank N.V.

CoderingVrij start met een minnelijk traject
Na het bespreken van de situatie wordt er door CoderingVrij een minnelijk traject gestart ter verwijdering van de twee (negatieve) BKR-registraties van International Card Services B.V. en ABN Amro Bank N.V. Gedurende het traject, wordt de gehele situatie uit het verleden als ook de huidige stabiele situatie en het noodzakelijk belang ter verwijdering van de (negatieve) BKR-registraties aangevoerd en onderbouwd met bewijslast.  

Naar aanleiding van het minnelijk, juridisch verzoek besluit de kredietverstrekker International Card Services B.V. de (negatieve) BKR-registratie vroegtijdig en volledig te verwijderen. De kredietverstrekker ABN Amro Bank N.V. besluit helaas anders; zij geven aan de (negatieve) BKR-registratie niet vroegtijdig te verwijderen. De kredietverstrekker geeft een aantal redenen op waarom de (negatieve) BKR-registratie niet vroegtijdig wordt verwijderd, maar gaat hierbij volledig voorbij aan de huidige financiële situatie van cliënt en het aangedragen belang voor verwijdering.  

CoderingVrij start direct met een vervolgprocedure
CoderingVrij en cliënt besluiten na de reactie van ABN Amro Bank N.V. direct een vervolgprocedure te starten om ook deze kredietverstrekker te kunnen overtuigen van vroegtijdige verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie. Via CoderingVrij wordt cliënt in contact gebracht met de advocaat en wordt er een bezwaarschrift opgesteld.  

De advocaat voert middels een uitgebreid bezwaarschrift aan bij ABN Amro Bank N.V. aan dat de (negatieve) BKR-registratie van cliënt een te grote impact heeft op de huidige situatie van cliënt en zijn gezin. De financiële situatie is (meer dan) stabiel en er is sprake van een spoedeisend belang, daar cliënt een voorlopig koopcontract heeft getekend en de ontbindende voorwaarden op korte termijn aflopen. Ook wordt genoemd dat het enkel nog de (negatieve) BKR-registratie van ABN Amro Bank N.V. is die een belemmering vormt alsmede dat er geen enkele reden is om cliënt te beschermen tegen overkreditering of kredietverstrekkers voor mogelijke wanbetaling.

Verwijdering van (negatieve) BKR-registratie van ABN Amro Bank N.V.
Op basis van het uitgebreide verzoek van onze advocaat, ontvangen wij van ABN Amro Bank N.V. een bevestiging van verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie en alle bijzonderheidscoderingen. 

Na de verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie kan cliënte alsnog haar toekomst en die van haar kinderen veilig stellen door het kunnen verkrijgen van een hypothecair krediet!
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment