BMW besluit A3-codering te verwijderen naar aanleiding van een schikking

  • 11 januari 2022
De casus
De (negatieve) BKR-registratie heeft betrekking op een kredietfaciliteit, een doorlopend krediet, die in 2010 is verstrekt aan cliënt door BMW Financial Services. De kredietverstrekker heeft de bijzonderheidscodering 3 geplaatst bij deze (negatieve) BKR-registratie.

Voorafgaand aan het ontstaan van de bijzonderheidscodering had cliënt een eigen onderneming, een eenmanszaak. De eerste jaren verliepen de zaken naar behoren en bevond cliënt zich in een financieel stabiele fase. Dit veranderde plotseling toen de betalingen van een grote opdrachtgever uitbleven. Niet veel later bleek deze opdrachtgever failliet, terwijl cliënt al maanden actief was aan het project en de nodige kosten had gemaakt aan werkzaamheden en materialen. De grote onverwachte financiële tegenslag, heeft er uiteindelijk toe geleid dat cliënt zijn eigen onderneming failliet moest laten verklaren. 

Uiteindelijk was de beste optie voor cliënt om het WSNP-traject te bewandelen. Het traject is naar behoren bewandeld middels het verkrijgen van een schone lei verklaring in 2017. Ook de vordering van BMW Financial Services is middels dit traject afgewikkeld, waarna de bijzonderheidscode 3 is geplaatst bij het BKR.

Cliënt moet van de BKR-registratie af: de huidige omstandigheden
De financiële situatie van cliënt is kunnen verbeteren in de periode die volgde. Cliënt is in dienst getreden bij een werkgever. De financiële situatie is door het vaste dienstverband kunnen verbeteren en stabiliseren. Eerder heeft cliënt de mogelijkheid gekregen om een deel van de aandelen over te nemen en later zullen alle aandelen overgenomen worden, waardoor cliënt wederom een eigen onderneming zal bezitten. 

Ondanks de financieel verbeterde situatie van cliënt, loopt hij tegen verschillende obstakels aan door de (negatieve) BKR-registratie van BMW Financial Services op zowel privé gebied als zakelijk gebied. Op privé gebied bezit cliënt heden geen eigen woning, maar is inwonend bij zijn partner. Daar de relatie tussen cliënt en zijn partner een volgende fase in gaat, zijn zij toe aan het aankopen van een woning tezamen. Het kopen van een woning met een werkplaats is hierbij wenselijk. Heden huurt cliënt een aparte werkplaats ten behoeve van de onderneming, waar materialen en voertuigen worden opgeslagen. Hiervoor komen er de nodige huurkosten voor rekening van cliënt. De vaste lasten kunnen aanzienlijk verlaagd worden middels het aankopen van een woning. Ondanks de goede financiële positie van cliënt en zijn partner, wordt hen geen hypothecair krediet verstrekt op grond van de (negatieve) BKR-registratie.  

Ook op zakelijk gebied wordt cliënt belemmerd. De onderneming van cliënt is aanzienlijk aan het groeien, waardoor er meerdere zakelijke kansen in het vooruitzicht liggen. Middels het afsluiten van een zakelijk krediet heeft cliënt de mogelijkheid te investeren in de onderneming. Een dergelijk krediet wordt hem niet verschaft door de (negatieve) BKR-registratie van BMW Financial Services.

Het betreft dan ook een probleemsituatie voor cliënt, waarbij hij momenteel niet in de mogelijkheid is zijn leven op zowel privé gebied als zakelijk gebied, naar eigen wens voort te zetten en toekomstgerichte stappen te ondernemen. De negatieve BKR-registratie van BMW Financial Services beperkt cliënt in het verkrijgen van de benodigde hypotheek en zakelijk krediet. 

CoderingVrij start met het minnelijk traject
Na overleg met CoderingVrij wordt er een minnelijk traject gestart. Gedurende dit traject, wordt er aangevoerd bij BMW Financial Services dat de (negatieve) BKR-registratie een te grote impact heeft op zowel de persoonlijke situatie van cliënt als zijn zakelijke situatie, vooral gezien de duur dat de (negatieve) BKR-registratie nog zichtbaar is op het BKR-overzicht. Cliënt is daarnaast financieel stabiel en het BKR hoeft cliënt op geen enkele wijze financiële bescherming te bieden.  Het handhaven van de (negatieve) BKR-registratie is dan ook niet noodzakelijk en werkt zelfs (financieel) belemmerend. 

CoderingVrij start een gerechtelijke procedure
De uitslag van het minnelijke traject was niet positief; BMW Financial Services heeft aangegeven de (negatieve) BKR-registratie niet vroegtijdig te verwijderen. De reden voor het afwijzen van het verzoek tot verwijdering is dat zij stellen dat er geen sprake is van uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden waarom het noodzakelijk zou zijn dat de (negatieve) BKR-registratie verwijderd moet worden. 

Na overleg met CoderingVrij wordt er besloten geen genoegen te nemen met dit negatieve antwoord. Er wordt een gerechtelijk traject gestart om de verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie alsnog te kunnen realiseren.

BMW Financial Services verwijdert (negatieve) BKR-registratie
Er worden documenten aangeleverd waaruit blijkt dat cliënt financieel stabiel is en er geen financiële bescherming noodzakelijk is. Tevens, wordt onderbouwd middels bewijslast, dat er sprake is van een noodzakelijk belang voor verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie. Er wordt een dagvaarding opgesteld en verzonden naar de tegenpartij, BMW Financial Services en de rechtbank.  

Tot een rechtszitting komt het niet. BMW Financial Services bevestigt voorafgaand aan de datum van de rechtszitting, op basis van de dagvaarding, dat zij de (negatieve) BKR-registratie op naam van cliënt zullen verwijderen. CoderingVrij heeft tezamen met cliënt kunnen aantonen dat er geen redenen zijn cliënt nog langer (financiële) bescherming te bieden alsmede dat er ook noodzakelijke gronden zijn om de verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie te rechtvaardigen.
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment