CoderingVrij wint kort geding tegen ELQ Hypotheken

De casus:

Op het moment dat cliënt zich richtte tot CoderingVrij werd hij belemmerd door een drietal negatieve BKR-registraties. Een registratie van Rabobank Nederland (hierna te noemen Rabobank) met een achterstandscodering, een bijzonderheidscodering 2 en een bijzonderheidscodering 3. Een registratie van ELQ Hypotheken (hierna te noemen ELQ) met een bijzonderheidscodering 3 en een registratie bij de gemeente van een schuldregeling. 
  • 5 minuten
  • 25 augustus 2022
  • Geschreven door: Test
De negatieve registraties zijn kunnen ontstaan door een samenloop van omstandigheden. Door toedoen van een reeks onvoorziene omstandigheden is het inkomen van cliënt aanzienlijk gedaald. Zo ervoer cliënt in korte tijd een echtscheiding, kreeg hij te kampen met medische klachten en daardoor ook een inkomensdaling. Dit was te veel om de financiële situatie stabiel te houden met betaalachterstanden tot gevolg. Met behulp van de gemeente is er een schuldregelingstraject gestart waarmee cliënt de betaalachterstanden heeft kunnen inlopen en wederom een financieel stabiele situatie heeft kunnen opbouwen. 

Door deze negatieve BKR-registraties kreeg cliënt geen hypotheek, terwijl er al een woning was gevonden, een voorlopig koopcontract getekend en er sprake was van ontbindende voorwaarden.
 

Cliënt moet van de BKR-registratie af: de huidige omstandigheden

Middels het doorlopen van een schuldregeling heeft cliënt zijn financiële situatie op orde kunnen krijgen. De achterstanden zijn ingelopen en ook wordt er meer inkomen verkregen. Cliënt heeft een vast contract en ook is er weer sprake van een (inkomens)partner die bijdraagt aan de financiële stabiliteit. 
Op zowel financieel als privé gebied is de situatie van cliënt verbeterd en hij wil dan ook weer vooruitkijken naar de toekomst. Samen met zijn partner wil cliënt starten met gezinsuitbreiding. De huidige huurwoning waar cliënt en zijn partner wonen, laat dit niet toe. De huidige woning is een tweekamerappartement die niet genoeg ruimte biedt. Cliënt en zijn partner willen dan ook een nieuwe (ruimere) woning. Daarnaast, ervaren cliënt en zijn partner veel overlast van (hang)jongeren in de buurt wat onveilige situaties met zich meebrengt; niet gewenst als je wilt starten met gezinsuitbreiding. 
Cliënt en zijn partner hebben een nieuwe (ruimere) woning gevonden die past bij de toekomstplannen en zijn van start gegaan met de aankoop hiervan. De financiële situatie laat het toe een hypotheek te verkrijgen voor de aankoopprijs van de woning en er is direct een voorlopig koopcontract getekend. Pas na het tekenen van het koopcontract, werd cliënt geconfronteerd met de belemmering die de negatieve BKR-registraties met zich meebrengen. Er wordt cliënt geen hypotheek verschaft door deze negatieve BKR-registraties. Het is dan ook van groot belang dat deze negatieve BKR-registraties snel worden verwijderd. 

CoderingVrij start met het minnelijk traject

Na overleg met CoderingVrij wordt er direct een minnelijk traject gestart. De drie partijen die een negatieve BKR-registratie hebben geplaatst worden aangeschreven. In deze juridische verzoeken wordt niet enkel de situatie rondom het ontstaan van de achterstand uitgelegd maar wordt er vooral ingezoomd op de huidige, stabiele situatie van cliënt. Er wordt benadrukt dat de negatieve BKR-registraties hun doel – het bieden van financiële bescherming – niet meer behalen en dat het geen bescherming is die cliënt ervaart maar juist belemmering. 
Naar aanleiding van de juridische verzoeken besluiten zowel Rabobank als de gemeente de negatieve BKR-registraties te verwijderen. De enige partij die geen medewerking verleend en de negatieve BKR-registratie laat staan is ELQ. 

CoderingVrij start een gerechtelijke procedure

Er wordt besloten geen genoegen te nemen met de afwijzing van ELQ; zij zijn nog de enige partij die cliënt belemmerd bij het aankopen van de woning. Er wordt samen met de advocaat overlegd en besloten een kort geding procedure te starten; er is immers haast bij de verwijdering van deze ene negatieve BKR-registratie. 
De advocaat stelt een dagvaarding op waarin nogmaals de situatie van cliënt – en in het bijzonder de financiële stabiliteit en het spoedeisend belang – worden toegelicht en waarbij er nadere bewijsstukken worden aangeleverd. De gehele zaak wordt daarnaast behandeld op rechtszitting.  

ELQ verwijderd (negatieve) BKR-registratie

Kort na de rechtszitting volgt het vonnis van de Rechtbank; ELQ moet de negatieve BKR-registratie van cliënt binnen twee werkdagen moet verwijderen! 
In het vonnis staat beschreven dat het is aangetoond dat cliënt slechts eenmalig in de financiële problemen is gekomen door een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Daarnaast heeft cliënt in de jaren die volgde laten zien dat hij zijn (financiële) verantwoordelijkheid kon nemen door de schulden af te lossen en geen nieuwe schulden te maken. 
De huidige financiële situatie maakt het mogelijk om een hypotheek te verkrijgen en er zijn geen redenen waarom cliënt deze financiële verplichting niet zou kunnen nakomen. De rechter stelt dat de belangen van cliënt om een woning te kopen en zijn toekomst voort te zetten, zwaarder wegen dan het handhaven van de negatieve BKR-registratie.
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment