CoderingVrij wint wederom rechtszaak tegen Hoist Finance

Herkent u uzelf in deze zaak? bent u nu ook financieel stabiel maar komt u niet verder door een negatieve BKR-codering? bel dan direct naar 088-426 3737 of vul het aanvraagformulier in om vrijblijvend ook uw mogelijkheden tot verwijdering van uw BKR-codering te bespreken. u weet direct waar u aan toe bent, indien u haast heeft bij de verwijdering van uw BKR-registratie vraag dan naar de spoedprocedure!
  • 12 juni 2019
De casus
In de periode 2006 - 2015 heeft cliënt niet altijd aan haar betalingsverplichtingen kunnen voldoen. De reden hiervoor was dat de partner van cliënt beviel van haar eerste kind meer geestelijke zware beperkingen. Helaas heeft het lot zo bepaald dat 3 van de 4 kinderen van cliënt met lichamelijke en geestelijke beperkingen te kampen had sinds de geboorte. Dit resulteerde in het feit dat er zoveel zorg thuis nodig was, dat de partner haar baan niet meer kon behouden en werkloos raakte. Hierdoor viel 1 inkomen volledig weg waardoor vanaf dat moment de schulden zich opstapelden. Cliënt kwam in een situatie terecht waarbij er naast de lening van Hoist ook nog achterstanden op verzekeringen, huur en ziektekosten ontstonden. Met man en macht probeerde haar man alle zeilen bij te zetten om toch te proberen om zoveel mogelijk aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.  Uiteindelijk was het financieel niet meer te bolwerken voor dit echtpaar en besloten ze zich aan te melden voor schuldhulpverlening bij de gemeente. Eenmaal toegelaten tot de schuldsanering heeft cliënt er alles aan gedaan om zoveel als mogelijk aan schulden in te lossen. Cliënt was zelfs in staat om het volledige bedrag van Hoist terug te betalen. Hetgeen wel resulteerde in een A2 codering in het BKR. Ook deze cliënt dacht ten onterechte dat het BKR een wettelijk iets was en dat hier niets tegen te doen was. Ze zaten in een huurwoning die niet genoeg kamers had voor de kinderen. En aangezien de oudste zoon ook agressief was kon hij niet op 1 kamer met zijn broertje of zusje slapen. Om die reden is met hulpverleningsinstanties besproken om hem van huis te houden aangezien hij geen kamer met een ander kon delen. De oudste zoon kwam "op bezoek" bij zijn ouders wanneer de andere kinderen gingen logeren bij opa en oma. Een zeer trieste situatie. 

Client moet toch van de negatieve codering af: de huidige omstandigheden
De moeder van cliënt is eerder overleden en in 2018 overleed ook de vader van cliënt. De ouders van cliënt hadden een koopwoning welke nu in de boedelverdeling bij de erven terecht zou komen. De woning zou verkocht moeten worden. Waar het niet zo was dat deze woning bekend was bij alle kinderen zodat de kinderen geen beperkingen zouden ondervinden bij de overgang naar de woning van opa en oma. Deze woning bood voldoende ruimte van alle kinderen, waardoor de oudste zoon ook weer naar huis zou kunnen komen. Daarnaast gaven de erven aan dat ze dit gezin financieel wilden ondersteunen. De vraagprijs van de woning zou normaliter op € 230.000 euro liggen, maar omdat cliënt maar € 210.000 kon financieren stemden alle erven erin om met dit bedrag akkoord te gaan om dit gezin een normaal leven te kunnen bieden. Ook de overdrachtsbelasting hoefde nu niet betaald te worden.

Er was alleen 1 probleem: de A2 codering van Hoist. Met deze codering kreeg cliënt nergens een hypotheek rond. Deze "chance ones in a lifetime" zou uit de handen van cliënt glippen. Inmiddels verdienen cliënt en zijn partner een modaal inkomen en leiden een prima leven samen. Dit gezin heeft haar financiën op de rit, betalen een hoog bedrag aan huur per maand in de vrije sector en zou normaliter de 5 jaar in het BKR gaan uitzitten eer ze zouden denken aan het kopen van een andere woning. Cliënt meldt zich voor hulp bij CoderingVrij.
CoderingVrij start met het minnelijk traject 

CoderingVrij weet al vrijwel meteen dat cliënt een zeer sterke zaak heeft. Het belang van het doorhalen van de A2 codering is veel groter, dan het zogenaamd dit gezin “te beschermen tegen overcreditering en daarmee het beschermen van de banken”. CoderingVrij start een spoedprocedure en handelt conform de richtlijnen van de AVG wetgeving. CoderingVrij toont op verschillende manieren aan dat het aanhouden van de negatieve BKR registratie geen enkel doel dient, dan dit gezin (financieel) schade toebrengen. Het feit dat dit gezin geen normaal gezinsleven kan leiden door enkel een negatieve BKR registratie is in de categorie "schrijnend" te noemen. CoderingVrij verzamelt alle informatie om Hoist duidelijk te maken dat er zeer veel op het spel staat voor dit gezin. De negatieve BKR registratie moest van naam cliënt af! 

Hoist is onredelijk: CoderingVrij start een gerechtelijke procedure

De behandelaar bij Hoist is onredelijk: ondanks het feit dat CoderingVrij ruim heeft aangetoond dat conform de AVG wetgeving de negatieve codering niet in stand gehouden kan worden door Hoist en het BKR in Tiel weigert Hoist de A2 codering te verwijderen. CoderingVrij is vastberaden om door te gaan tot het uiterst en start een gerechtelijke procedure tegen Hoist in de vorm van een kort geding. 

Hoist verliest de rechtszaak: binnen 48 uur moet de A2 codering verwijdert worden op last van een vonnis

Het kort geding is gevoerd bij de voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland West Brabant. Hoist hield tijdens de zitting nog steeds voet bij stuk dat cliënt absoluut nog steeds een risicogeval zou zijn en dat “bescherming” nog steeds “noodzakelijk” zou moeten zijn. Hier trapte de rechter duidelijk niet in. De juristen van CoderingVrij hebben dit dossier goed voorbereid en hebben met overtuigend bewijs aangevoerd dat het handhaven van de A2 codering geen enkel nut doet, dan cliënt straffen, terwijl het doel van een BKR registratie is om een consument of ondernemer te beschermen tegen overcreditering. Uit de onderbouwde stukken van CoderingVrij bleek al snel dat er geen sprake van overcreditering was en dat er grote belangen waren voor cliënt om van deze vervelende A2 codering af te moeten komen. Hoist verliest de rechtszaak en moet binnen 48 uur de A2 coderingen uit het BKR verwijderen en wordt veroordeeld in de proceskosten.  
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment