Defam besluit BKR-registratie te verwijderen nog voor de start van de rechtszaak

De casus:
Op het moment dat cliënt CoderingVrij benaderde werd hij belemmerd door één negatieve BKR-registratie van de kredietverstrekker Defam. Bij deze BKR-registratie was een bijzonderheidscodering 2 gemeld.
  • 28 december 2022
De negatieve BKR-registratie is doen ontstaan door een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Het krediet is destijds aangegaan door cliënt en zijn toenmalige partner. De
financiën werden in die periode beheerd door de toenmalige partner van cliënt. De toenmalige
partner van cliënt heeft een achterstand laten ontstaan op het krediet, waar cliënt pas mee
geconfronteerd werd op het moment dat er al een deurwaarder was ingeschakeld en cliënt en zijn toenmalige partner gedagvaard werden de vordering te voldoen. Een flinke schok voor cliënt die niet eerder kennis had van de situatie en niet in staat was deze vroegtijdig op te lossen.

Er is een betalingsregeling tot stand gekomen om de achterstand in te lopen. Deze regeling is cliënt in de jaren die volgde conform afspraak nagekomen. De achterstand is via deze betalingsregeling ingelopen alsook de gehele vordering voldaan.

De toenmalige partner van cliënt is in de tussenliggende periode overleden. Bij het overlijden zijn er verschillende schulden achtergelaten op naam van cliënt. Ook deze schulden zijn allen volledig voldaan door cliënt; hetgeen het goede betaalmoraal en de financiële verantwoordelijkheid van cliënt toont.

Ondanks dat de financiële situatie van cliënt zich, in de periode die volgde, wederom heeft kunnen stabiliseren wordt hij alsnog belemmerd door deze ene negatieve BKR-registratie van Defam.

Cliënt moet van de BKR-registraties af: de huidige omstandigheden

Cliënt beschikt over een financieel stabiele situatie. Er wordt een toereikend inkomen verkregen
vanuit de onderneming. In de jaren hieraan voorafgaand was cliënt in loondienst waar hij tevens een stabiel inkomen verkreeg. Ook is er wederom sprake van een inkomenspartner. De huidige partner van cliënt verkrijgt een stabiel inkomen middels een WAO-uitkering. Daarnaast beschikt het stel over spaargelden en zijn er geen ander betalingsachterstanden en/of schulden.

Ondanks de financieel stabiele situatie van cliënt ervaart hij alsnog belemmering op financieel gebied. Dit, enkel door van de negatieve BKR-registratie van Defam. Cliënt heeft geprobeerd zijn hypotheek over te sluiten maar dit wordt tegengehouden door de negatieve BKR-registratie. In het verleden heeft cliënt – op advies van zijn toenmalige hypotheekadviseur – een te risicovolle hypotheek afgesloten. Om te zorgen dat er in de toekomst geen schade zal ontstaan, was het aan te raden de hypotheek zo spoedig mogelijk over te sluiten.

Daar cliënt zelf gediplomeerd adviseur hypothecair krediet is, weet hij als geen ander dat het onmogelijk is een hypotheek over te sluiten wanneer er sprake is van een negatieve BKR registratie.

CoderingVrij start met het minnelijk traject


Na overleg met CoderingVrij wordt er direct een minnelijk traject gestart. De betreffende kredietverstrekker die een negatieve BKR-registratie heeft geplaatst wordt aangeschreven. In dit juridisch verzoeken wordt niet enkel de situatie rondom het ontstaan van de achterstand uitgelegd maar wordt er vooral ingezoomd op de huidige, stabiele situatie van cliënt. Er wordt benadrukt dat de negatieve BKR-registratie het doel – het bieden van financiële bescherming niet meer behaald en dat het geen bescherming is die cliënt ervaart maar juist belemmering.

Naar aanleiding van het juridisch verzoek besluiten Defam de negatieve BKR-registratie te handhaven en niet vroegtijdig te verwijderen.

CoderingVrij start een gerechtelijke procedure


Er wordt besloten geen genoegen te nemen met de afwijzende reactie van de kredietverstrekker; Defam is de enige factor die cliënt in de weg staan bij het oversluiten van een hypotheek. Er wordt samen met de advocaat overlegd en besloten een verzoekschriftprocedure te starten; er is immers belang bij de verwijdering van de negatieve BKR-registratie.

Defam besluit de (negatieve) BKR-registratie te verwijderen

 Naar aanleiding van de eerdere afwijzende reactie van Defam in het minnelijke traject, wordt er besloten te starten met en verzoekschriftprocedure. Er wordt een verzoekschrift opgesteld en ingediend. Er is contact met de Rechtbank en er wordt gecommuniceerd over een mogelijke zittingsdatum.

Nog voor het vaststellen van een datum voor de rechtszaak wordt er een nieuwe reactie verkregen vanuit Defam. In deze reactie geeft de kredietverstrekker aan de bijzonderheidscode 2 bij de BKR- registratie van cliënt te verwijderen. Dit houdt in dat cliënt zonder verdere belemmering zijn financiële toekomstplannen kan uitvoeren.

De inspanningen van de advocaat hebben ervoor gezorgd dat de kredietverstrekker alsnog heeft doen besluiten de negatieve BKR-registratie te verwijderen op basis van de huidige situatie van cliënt en de aangedragen belangen.
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment