CoderingVrij wint rechtszaak tegen Grenkefinance N.V.

GrenkeFinance N.V. maakt geen degelijke belangenafweging: CoderingVrij start een gerechtelijke procedure
De behandelaar van GrenkeFinance N.V. maakt geen degelijke belangenafweging. Er wordt nagenoeg alleen maar ingegaan op het betaalverleden van cliënt en het gegeven dat er achterstanden zijn ontstaan. Verder vindt GrenkeFinance N.V. het belang van cliënt niet zwaarwegend genoeg. “Cliënt kan zijn oude bedrijfswagen nog gebruiken.” is een van de argumenten van GrenkeFinance N.V. Daar CoderingVrij zich niet kan vinden in de stellingen van GrenkeFinance N.V. wordt er een gerechtelijke procedure gestart. 


GrenkeFinance N.V. verliest rechtszaak
Op laste van gerechtelijk vonnis dient de (negatieve) BKR-registratie van GrenkeFinance N.V. verwijderd te worden met ingang vanaf 1 februari 2020. CoderingVrij heeft tezamen met cliënt middels overtuigend bewijs kunnen aantonen dat cliënt niet ‘zomaar’ zijn BKR-registratie verwijderd wenst te hebben maar dat er (noodzakelijke) gronden zijn die verwijdering rechtvaardigen. Daarnaast is er aangetoond dat cliënt er alles aan heeft gedaan om zijn schuldenlast (in totaal €150.000,- euro) zoveel mogelijk te beperken. GrenkeFinance N.V. verliest de rechtszaak en wordt veroordeeld in de proceskosten.
  • 13 mei 2020
De casus
In 2010 heeft cliënt een eigen onderneming opgericht; het exploiteren van een eigen horecazaak. Om de reden dat cliënt zelf nauwelijks ervaring heeft met (het oprichten van) eigen ondernemingen besluit hij om in zee te gaan met een persoon die zich voordeed als zijnde een boekhouder die gespecialiseerd is in het helpen van ondernemingen in de prille startfase. In eerste instantie lijkt de boekhouder volgens cliënt te weten wat hij doet waarna deze persoon uiteindelijk het volledige vertrouwen van cliënt wint. Vanaf dat moment wordt enkel nog het salaris van personeel betaalt door de ‘zogenoemde’ boekhouder. 

Na een jaar komt cliënt er middels het aanstellen van een nieuwe bedrijfsleider achter dat de administratie niet klopt. Zo blijkt dat post niet is opengemaakt en zaken zoals huur, belastingdienst e.d. al een jaar lang niet betaald zijn. Om de schade zoveel mogelijk te beperken worden betalingsregelingen getroffen met de verschillende partijen, waaronder met GrenkeFinance N.V.. GrenkeFinance N.V. is een kredietverstrekker die aan cliënt een lening heeft verstrekt ten behoeve van een koffiemachine. Echter, met voornoemde partij valt moeilijk te communiceren. Verschillende betalingsregelingen worden afgewezen en er wordt niet gekeken naar de (onhoudbare) situatie van cliënt. Dit heeft uiteindelijk ten gevolge dat er een achterstandscodering wordt geplaatst en dat de vordering wordt overgedragen naar een derde partij waardoor er een bijzonderheidscodering twee volgt. De betalingen worden vervolgens maandelijks naar behoren verricht en de volledige vordering wordt voldaan in 2017. Ook de andere schulden zijn allemaal voldaan, doordat cliënt tezamen met zijn partner er alles aan hebben gedaan om binnen een zo kort mogelijke periode zoveel mogelijk af te lossen.
Cliënt moet van de negatieve coderingen af: de huidige omstandigheden
De schulden zijn afgelost en cliënt geniet tezamen met zijn partner van een (boven)modaal stabiel inkomen. Cliënt verhuurt zichzelf als aannemer aan grote onderneming en gebruikt daarvoor zijn auto. Deze auto is onder andere door de aanzienlijke kilometerstand van 450.000 toe aan vervanging. Het is de vraag of de auto de komende weken nog zal rijden; de auto heeft immers al moeite met starten. Om deze reden is cliënt voornemens een andere auto aan te schaffen en wenst dat te doen door middel van een (financial) lease. Bij de leasemaatschappij wordt cliënt echter geweigerd door de negatieve BKR-registratie van GrenkeFinance N.V. 

Daarnaast is de woning te klein voor de gezinssamenstelling waarna cliënt genoodzaakt is op zoek te gaan naar een andere woning. Er is echter geen enkele bank die aan cliënt een hypotheek wilt verstrekken door die éne BKR-registratie van GrenkeFinance N.V., zelfs niet de bank waar cliënt al twintig jaar klant is en nog nooit betalingen te laat heeft verricht. Om de reden dat de (negatieve) BKR-registratie van GrenkeFinance N.V. cliënt dan ook ernstig belemmerd schakelt cliënt de hulp in van CoderingVrij. 


CoderingVrij start met het minnelijk traject
De A2 codering van GrenkeFinance N.V. heeft een (te) grote impact op cliënt, terwijl de huidige financiële situatie maakt dat cliënt aangemerkt kan worden als zijnde een financieel stabiel persoon. Een persoon, waartegen geen bescherming benodigd is tegenover kredietverstrekkers dan wel kredietverstrekkers tegenover cliënt waardoor de (negatieve) BKR-registratie geen enkel doel (meer) dient. CoderingVrij start een minnelijke procedure en toont via verschillende bewijsstukken aan dat de (negatieve) BKR-registratie in het geval van cliënt verwijderd moet worden
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment