Rabobank en Defam verwijderen negatieve BKR-registraties door gerechtelijke tussenkomst

  • 21 maart 2022
De casus
Deze casus heeft betrekking op een tweetal (negatieve) BKR-registraties. Een (negatieve) BKR-registratie van Defam B.V. en een (negatieve) BKR-registratie van Rabobank Nederland.  

De (negatieve) BKR-registratie van Defam B.V. is geplaatst op een doorlopend krediet met een achterstandscode uit 2015 en een herstelcodering uit 2018. De (negatieve) BKR-registratie heeft een werkelijke einddatum van september 2019. De registratie zal, door de hersteldatum, automatisch verwijderd worden in juli 2023. De (negatieve) BKR-registratie van Rabobank Nederland is geplaatst op een overige financiële verplichting. Er is een achterstandscode geplaatst in 2016 en een bijzonderheidscode 2 in 2016. Er is een einddatum van maart 2018, wat inhoudt dat de (negatieve) BKR-registratie automatisch zal worden verwijderd in maart 2023.  

Cliënt had, ten tijde van het ontstaan van de achterstand in 2015, een VOF in de autobranche. De toenmalige compagnon van cliënt hield er, zonder medeweten van cliënt, aanvullende opdrachten op na vanuit de onderneming waarvan de opbrengsten niet werden afgedragen aan de onderneming. Er ontstond een gat tussen de daadwerkelijke diensten die werden uitgevoerd door de onderneming en de inkomsten. Cliënt werd vervolgens opgezadeld met alle vaste lasten van de onderneming alsmede een hoge naheffing van de Belastingdienst. Deze kosten werden cliënt te veel en hij was genoodzaakt een betalingsregeling te treffen met de Belastingdienst. Door deze regeling, werd de financiële situatie van cliënt te krap om aan alle overige financiële verplichting te kunnen voldoen wat tot gevolg heeft gehad dat er op de kredietfaciliteiten van Defam B.V. en Rabobank Nederland een achterstand is kunnen ontstaan.  

Middels betalingsregelingen met de kredietverstrekkers heeft cliënt de achterstanden op de kredieten van Defam B.V. en Rabobank Nederland kunnen herstellen en de gehele vorderingen kunnen voldoen. Beide kredietverstrekkers hebben dan ook geen bedragen hoeven af te boeken. 

Cliënt moet van de BKR-registraties af: de huidige omstandigheden
Na het beëindigen van de toenmalige VOF van cliënt heeft cliënt in augustus 2016 een nieuwe onderneming in de autobranche opgericht. De zaken met betrekking tot deze onderneming verlopen (nog altijd) naar behoren en cliënt verkrijgt een stabiel en stijgend inkomen; de onderneming is niet geraakt door Covid-19. Daarnaast draagt de partner van cliënt bij aan de financiële stabiliteit van het stel.  

Ondanks dat de twee kredieten volledig zijn voldaan en ook de huidige financiële situatie op orde is, loopt cliënt tegen belemmeringen aan door toedoen van de twee (negatieve) BKR-registraties. Cliënt, zijn partner en hun drie kinderen wonen momenteel in een koopwoning. Echter, cliënt is voornemens te verhuizen met zijn gezin wegens een slechte verstandhouding met de buren. Zij wensen dan ook spoedig een nieuwe woning te betrekken. 

Cliënt en zijn partner hebben verschillende opties bekeken in zowel de huur- als koopsector. Gezien de hoogte van het inkomen, komen cliënt en zijn partner niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Ook een huurwoning in de particuliere huursector wordt hen niet toegewezen door de tweetal (negatieve) BKR-registraties. De enige mogelijkheid een andere woning te betrekken om de woonsituatie voor het gehele gezin te kunnen verbeteren, is het aankopen van een (andere) woning. Een nieuwe hypotheek of omzetting van de hypotheek wordt niet mogelijk gemaakt door de (negatieve) BKR-registraties van Defam B.V. en Rabobank Nederland. Dit, ondanks dat er een ruime overwaarde rust op de huidige woning en cliënt geen volledig nieuwe hypotheek verstrekt zal hoeven worden. 

Inmiddels heeft cliënt een geschikte (nieuwe) koopwoning gevonden in de huidige woonplaats en is er een koopcontract ondertekend waarin ontbindende voorwaarden zijn opgenomen. Er is dan ook haast geboden bij de verwijdering van de tweetal (negatieve) BKR-registraties!

CoderingVrij start direct met een gerechtelijke procedure
Na het bespreken van de situatie – en het feit dat er reeds een minnelijke traject is gevoerd los van CoderingVrij – is er besloten direct te starten met een gerechtelijke procedure ter verwijdering van de (negatieve) BKR-registraties. Gedurende het traject, wordt de gehele situatie uit het verleden als ook de huidige stabiele situatie en het noodzakelijk belang ter verwijdering van de (negatieve) BKR-registraties aangevoerd en onderbouwd met bewijslast.

Verwijdering van (negatieve) BKR-registraties van Defam B.V en Rabobank Nederland op basis van een concept verzoekschrift
Op basis van de conceptversie van het verzoekschrift welke is toegezonden aan beide kredietverstrekkers, besluiten zowel Defam B.V. als Rabobank Nederland dat de (negatieve) BKR-registratie wordt verwijderd. Ook de kredietverstrekkers zien in dat langere (financiële) bescherming van cliënt en kredietverstrekkers door het behouden van de (negatieve) BKR-registraties niet langer nodig is.  

Na de verwijdering van de (negatieve) BKR-registraties kunnen cliënt en zijn gezin alsnog een nieuwe woning betrekken om de woonsituatie te verbeteren.
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment