T-Mobile besluit een A2-codering te verwijderen middels een schikking

  • 19 februari 2021
De casus
De (negatieve) BKR-registratie heeft betrekking op een kredietfaciliteit, een telefoonabonnement, welke eind 2018 is verstrekt aan cliënt door Tele 2 / T-Mobile Nederland. De kredietverstrekker heeft de bijzonderheidscoderingen A en 2 geplaatst bij deze (negatieve) BKR-registratie.

Het ontstaan van de achterstand, is niet zonder reden. In de periode voorafgaand aan de achterstand, is cliënt zijn vader verloren. De vader van cliënt is in augustus 2017 overleden, na een ziektebed van enkele jaren. Het verliezen van zijn vader, was een zeer emotionele gebeurtenis voor cliënt, welke een grote impact op hem heeft gehad. Cliënt zocht in die periode zijn uitvlucht in veelvuldig werken. Hierbij is ook de financiële administratie tijdelijk uit het oog verloren. 

Toen het arbeidscontract van cliënt onverwacht niet werd verlengd, kwam cliënt voor een periode van een aantal maanden, zonder inkomen te zitten. Het onverwachte verlies van inkomen, zorgde ervoor dat cliënt niet alle financiële verplichtingen kon nakomen. Zo ook de betalingen voor het telefoonabonnement van T-Mobile. Het betrof slechts een relatief kleine betalingsachterstand van € 105,-. De achterstand is uiteindelijk, samen met het restant van de vordering, middels één betaling voldaan door cliënt. T-Mobile heeft hierbij dan ook geen tot minimale financiële schade geleden. Wel, waren er in de tussentijd al bijzonderheidscoderingen A en 2 geplaatst bij het BKR. 

Cliënt moet van de BKR-registratie af: de huidige omstandigheden
De financiële situatie van cliënt is kunnen verbeteren in de periode die volgde. Cliënt verkrijgt stabiel inkomen vanuit het vaste dienstverband bij zijn werkgever. Ook de partner van cliënt verkrijgt een toereikend inkomen vanuit het dienstverband bij haar werkgever. Daarnaast, beschikken cliënt en zijn partner over spaargeld. Alle financiële verplichtingen kunnen dan ook zonder problemen nagekomen worden. De kans op herhaling van de situatie waarin de betaalachterstand is ontstaan, is dan ook minimaal. 

Enkele maanden geleden is cliënt gehuwd met zijn partner. Echter, het pasgetrouwde stel woont niet samen, doordat cliënt door de negatieve BKR-registratie niet in aanmerking komt om een woning aan te kopen. Cliënt en zijn partner waren in eerste instantie van plan samen een woning te huren. Echter, door het hoge inkomen van cliënt en zijn partner, komen zij niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Ook het verkrijgen van een particuliere huurwoning bleek niet mogelijk door de strenge inkomenseisen die er worden gesteld en de extreem hoge huurprijzen. Het aankopen van een woning is dan ook de enige mogelijkheid voor cliënt en zijn partner om samen te kunnen wonen. 

Boven verwachting werden cliënt en zijn partner uitgeloot voor een nieuwbouwproject. Een unieke kans om in de gewenste stad te kunnen wonen en direct een woning te realiseren welke voldoet aan de toekomstwensen. Cliënt en zijn partner willen in de woning verschillende aanpassingen doorvoeren, zodat ook de moeder van cliënt hier in de toekomst kan komen inwonen en zij haar kunnen verzorgen. De moeder van cliënt heeft verschillende gezondheidsproblemen, waardoor het bieden van zorg noodzakelijk is. Daarnaast, hebben cliënt en zijn partner een kinderwens. Cliënt en zijn partner zijn dan ook van start gegaan met de aankoop van de woning en er is een voorlopig koopcontract getekend. 

Het betreft dan ook een probleemsituatie voor cliënt, waarbij hij momenteel inwonend is bij zijn zus en geen eigen woonruimte tot zijn beschikking heeft en ook niet de mogelijkheid heeft een start te maken aan de toekomst met zijn vrouw. Het aankopen van de nieuwbouwwoning, is dan ook de enige oplossing om eigen woonruimte te kunnen verkrijgen, een gezin te kunnen stichten en de zorg voor zijn moeder op zich te kunnen nemen. De negatieve BKR-registratie van T-Mobile beperkt cliënt in het verkrijgen van de benodigde hypotheek. 

CoderingVrij start met het minnelijk traject
Na overleg met CoderingVrij wordt er een minnelijk traject gestart. Gedurende dit traject, wordt er aangevoerd bij T-Mobile dat de (negatieve) BKR-registratie een te grote impact heeft op de persoonlijke situatie van cliënt, vooral gezien de hoogte van de betaalachterstand. Cliënt is daarnaast financieel stabiel en het BKR hoeft cliënt op geen enkele wijze financiële bescherming te bieden.  Het handhaven van de (negatieve) BKR-registratie is dan ook niet noodzakelijk. 

CoderingVrij start een gerechtelijke procedure
De uitslag van het minnelijke traject was niet positief; T-Mobile heeft aangegeven de (negatieve) BKR-registratie niet vroegtijdig te verwijderen. De redenen voor het afwijzing van het verzoek, missen echter in de reactie van T-Mobile; zij motiveren niet waarom ze het standpunt aannemen en belangrijker, waarom het noodzakelijk zou zijn dat de (negatieve) BKR-registratie gehandhaafd moet blijven. 

Na overleg met CoderingVrij wordt er besloten geen genoegen te nemen met dit negatieve antwoord. Er wordt een gerechtelijk traject gestart om de verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie alsnog te kunnen realiseren.

T-Mobile verwijdert (negatieve) BKR-registratie
Er worden documenten aangeleverd waaruit blijkt dat cliënt financieel stabiel is en er geen financiële bescherming noodzakelijk is. Tevens, wordt onderbouwd middels bewijslast, dat er sprake is van een spoedeisend en noodzakelijk belang voor verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie. Er wordt een dagvaarding opgesteld en verzonden naar de tegenpartij, T-Mobile en de rechtbank.  

Tot een rechtszitting komt het niet. T-Mobile bevestigt voorafgaand aan de datum van de rechtszitting, op basis van de dagvaarding, dat zij de (negatieve) BKR-registratie op naam van cliënt zullen verwijderen. CoderingVrij heeft tezamen met cliënt kunnen aantonen dat er geen redenen zijn cliënt nog langer (financiële) bescherming te bieden alsmede dat er ook noodzakelijke en spoedeisende gronden zijn om de verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie te rechtvaardigen.
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment