Qander Finance besluit de A2-codering te verwijderen en trekt rechtszaak in

  • 19 februari 2021
Feiten en omstandigheden
Cliënt heeft een tweetal (negatieve) BKR-registraties bij DEFAM B.V. en Stichting Qredits Microfinanciering Nederland. Voornoemde kredietfaciliteiten zijn aan de aandacht van cliënt ontsnapt na een vervelende echtscheiding waarna cliënt vanuit het buitenland zonder woning, bezitting of baan bij zijn ouders is gaan inwonen. De verandering van onder andere woon- en leefsituatie heeft ten gevolge gehad dat cliënt een langere periode te kampen heeft gehad met een emotioneel zware periode waardoor de kredietfaciliteiten van DEFAM B.V. en Stichting Qredits Microfinanciering Nederland simpelweg uit zijn oog zijn verloren. De jaren daarna is cliënt geen enkele keer (meer) benaderd door DEFAM B.V. als Stichting Qredits Microfinanciering Nederland dan wel diens incassobureaus waardoor de openstaande vorderingen door middel van rente aanzienlijk zijn verhoogd.  

Cliënt moet van de (negatieve) BKR-registraties af: de huidige omstandigheden 
In de jaren na de emotioneel zware periode heeft cliënt zijn emotionele- en financiële situatie enkel verbeterd. Cliënt is in dienstverband getreden bij een internationaal bedrijf middels vast dienstverband en verkrijgt een bovenmodaal inkomen. Verder is cliënt opnieuw getrouwd en is hij vader geworden. Cliënt raakt uiteindelijk op de hoogte van het bestaan van de openstaande vorderingen door het opvragen van een BKR-overzicht in verband met het verkrijgen van een hypothecaire krediet. Zodoende komt cliënt erachter dat hij reeds jarenlang beschikt over een tweetal negatieve BKR-registraties en neemt om deze reden contact op met CoderingVrij. 

CoderingVrij start het minnelijke traject
Om de reden dat cliënt vertelt dat hij te allen tijde in Nederland vindbaar moet zijn geweest en hij ondanks dat hij vindbaar was zich geen enkele correspondentie met geen van de partijen herinnert acht CoderingVrij de kans aanwezig dat de vorderingen zijn verjaard. Op grond van artikel 3:307 van het Burgerlijk Wetboek en verder wordt namelijk aangegeven dat een geldvordering (zoals de lening van DEFAM B.V. en Stichting Qredits Microfinanciering Nederland) is verjaard op het moment dat er vijf jaar lang geen correspondentie is verstuurd naar cliënt en cliënt daarnaast zelf geen contact heeft opgenomen over (het bestaan van) de geldvordering (en daarmee de vordering erkend). Verder mag er geen sprake zijn van een vonnis, omdat dit de termijn van vijf jaar verlengd naar twintig jaar.

CoderingVrij start het minnelijke traject waarna een verjaringsverzoek wordt opgesteld. In het verjaringsverzoek wordt aangegeven dat de vordering moet zijn verjaard en daarin wordt tevens aangegeven dat wanneer een partij van mening is dat de vordering niet is verjaard dat zij dit middels rechtmatige bewijsstukken moeten bewijzen (zogenoemde stuiting). 

Stichting Qredits Microfinanciering Nederland is onredelijk, DEFAM B.V. reageert in beginsel niet. CoderingVrij start een gerechtelijke procedure
Stichting Qredits Microfinanciering Nederland geeft aan dat er geen sprake is van verjaring en beroept zich op een oude wijzigingsovereenkomst tussen cliënt en Stichting Qredits Microfinanciering Nederland. In deze overeenkomst is een betalingsregeling opgenomen waarbij de laatste betaling betaald zou moeten zijn in 2015. Stichting Qredits Microfinanciering Nederland stelt dat om de reden dat de laatste betaling had moeten zijn verricht in 2015 er daarna pas in 2020 sprake kan zijn van verjaring. CoderingVrij is het niet eens met het standpunt, maar Stichting Qredits Microfinanciering Nederland houdt voet bij stuk waarna cliënt in overeenstemming met CoderingVrij besluit om een gerechtelijke procedure te starten.

DEFAM B.V. reageert buiten de wettelijke reactietermijn van één maand en stelt cliënt in het gelijk. De vordering is verjaard en de (negatieve) BKR-registratie wordt verwijderd. 

Om voornoemde reden hoeft enkel voor Stichting Qredits Microfinanciering Nederland een gerechtelijke procedure te worden gestart.

Stichting Qredits Microfinanciering Nederland en CoderingVrij (namens cliënt) komen tot een schikking, waardoor de zaak niet aanhangig hoeft te worden gemaakt bij de rechter. 
Om een voor beide partijen zo goed mogelijke oplossing te bieden besluit cliënt om een eenmalig bedrag te betalen op voorwaarde dat de BKR-registratie op basis van het betaalde bedrag wordt verwijderd. Stichting Qredits Microfinanciering Nederland ontvangt het bedrag en het dossier wordt gesloten. Eind goed, al goed.
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment