CoderingVrij wint rechtszaak tegen Hoist Finance

Hoist Finance B.V. verliest rechtszaak
Er worden documenten aangeleverd waaruit blijkt dat cliënt financieel stabiel is en er geen financiële bescherming noodzakelijk is. Tevens, wordt onderbouwd middels bewijslast, dat er heden sprake is van een noodzaak tot verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie. Er wordt een dagvaarding opgesteld en er volgt een rechtszaak tegen Hoist Finance B.V. 

Het definitieve oordeel van de rechter volgt: cliënt wordt in zijn gelijk gesteld en de kredietverstrekker Hoist Finance B.V. moet per direct de negatieve BKR-registratie verwijderen, waarbij zij tevens veroordeeld worden in de proceskosten! CoderingVrij heeft tezamen met client kunnen aantonen dat er (noodzakelijke) gronden zijn om de verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie te rechtvaardigen. Het verlossende antwoord voor cliënt en zijn gezin, welke nu in de mogelijkheid zijn de toekomst naar eigen wens voort te kunnen zetten zonder belemmering van een negatieve BKR-registratie.
  • 28 mei 2020
De casus
De negatieve BKR-registratie heeft betrekking op een krediet welke cliënt in het jaar 2012 is aangegaan. De eerste jaren werden alle betalingen volgens afspraak voldaan. Echter, in 2017 is cliënt samen met zijn gezin verhuisd naar België. Cliënt heeft via post een adreswijziging doorgeven aan de kredietverstrekker, zodat zij cliënt ook konden bereiken op het nieuwe adres. 

Na de verhuizing, heeft cliënt niets meer gehoord van de kredietverstrekker; er zijn geen brieven ontvangen. Doordat cliënt in diezelfde periode een chaotische privé situatie ervoer, is het bijhouden van de administratie tijdelijk aan de aandacht ontsnapt. Er is hierdoor een achterstand ontstaan, welke de bijzonderheidscoderingen A en 2 tot gevolg hebben gehad. 

Later kreeg cliënt bericht van het incassobureau over de achterstand die er was ontstaan. Er is een betalingsregeling getroffen en cliënt heeft hiermee de gehele achterstand ingelopen alsmede het hele krediet voldaan. Er was dan ook geen financiële schade voor de kredietverstrekker; cliënt is zijn betalingsverplichting nagekomen. Cliënt moet van de negatieve coderingen af: de huidige omstandigheden
Ondanks dat het hele krediet is afgelost, er nergens anders schulden zijn en cliënt en zijn partner een stabiel inkomen verkrijgen, worden zij belemmerd door de negatieve BKR-registratie van Hoist Finance B.V.

Cliënt is in het verleden slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval, wat blijvende lichamelijke schade tot gevolg heeft gehad en een dagelijkse pijn met zich meebrengt. Ook de partner van cliënt kampt met medische klachten en dagelijkse pijn.   

In de huidige woning van cliënt en zijn partner, is er sprake van meerdere verdiepingen. Het dagelijks, meermaals moeten traplopen in combinatie met het huishouden en de zorg voor vier (kleine) kinderen, zorgt dan ook voor veel ongemak en onnodige pijn voor zowel cliënt als zijn partner. Het gezin is hierdoor afhankelijk geworden van vrienden en familie, om hulp te bieden in de dagelijkse gang van zaken en de verzorging van de kinderen. Wat geen fijne en/of houdbare situatie is voor een jong gezin. Client en zijn partner willen dan ook een nieuwe woning aankopen, welke volledig gelijkvloers is zodat zij weer zelfstandig alle dagelijkse taken kunnen uitvoeren.   

Een huurwoning welke aan deze specificaties voldoet, is niet te vinden in zowel de sociale huursector als de particuliere huursector. Het aankopen van een woning zal dan ook de enige mogelijkheid zijn een verbeterde woonsituatie te kunnen creëren. Er is echter geen enkele bank die aan cliënt een hypotheek wilt verstrekken door die éne BKR-registratie van Hoist Finance B.V.  Om de reden dat de (negatieve) BKR-registratie van Hoist Finance B.V. cliënt dan ook ernstig belemmerd schakelt cliënt de hulp in van CoderingVrij.
CoderingVrij start met het minnelijk traject
overleg met CoderingVrij wordt er een minnelijk, juridisch traject gestart. De A2 codering Hoist Finance B.V. heeft namelijk een (te) grote impact op cliënt en zijn gezin, terwijl de huidige financiële situatie maakt dat cliënt aangemerkt kan worden als zijnde een financieel stabiel persoon. Een persoon, waartegen geen bescherming benodigd is tegenover kredietverstrekkers dan wel kredietverstrekkers tegenover cliënt waardoor de (negatieve) BKR-registratie geen enkel doel (meer) dient. 


Hoist Finance B.V. maakt geen degelijke belangenafweging: CoderingVrij start een gerechtelijke procedure
De kredietverstrekker Hoist Finance B.V. maakt geen volledige en degelijke belangenafweging. De kredietverstrekker geeft aan bij het eerdere standpunt te blijven en speelt hierbij voor eigen rechter.Zo beschrijft Hoist Finance B.V. onder andere dat er wel huurwoningen verkregen zouden moeten kunnen worden welke gelijkvloers zijn en/of dat hierin voorrang gegeven zou moeten worden door woning instanties, gezien de medische conditie van cliënt en zijn partner. Ondanks, dat cliënt dit reeds onderzocht had en hierin, aantoonbaar, geen mogelijkheden kon vinden. Zowel cliënt als CoderingVrij besloot dan ook geen genoegen te nemen met dit negatieve antwoord van de kredietverstrekker. Er is vervolgens in samenwerking met de rechtsbijstand, een gerechtelijk traject gestart
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment