Hoe verwijderen jullie coderingen?

Tijdens een gratis intake gesprek beoordelen we of er juridisch mogelijkheden zijn om uw negatieve BKR-Codering te verwijderen. Dit percentage van slagen moet wat ons betreft meer dat 70% zijn. Enerzijds om onze geloofwaardigheid bij de banken hoog te houden. Anderzijds kost het een paar honderd euro en willen we voor onze klanten een sterke zaak hebben zodat de kans van slagen hoog is.


Hier leggen wij u de stappen uit die wij zullen nemen om uw negatieve codering juridisch aan te pakken. 

CoderingVrij is een juridisch adviesbureau dat is gespecialiseerd in het verwijderen van BKR registraties en heeft inmiddels duizenden registraties verwijderd voor consumenten. Met een team van juristen slagen wij er dagelijks in om voor onze klanten het gewenste resultaat te behalen. Wij werken conform de Nederlandse wetgeving, gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Voor alle duidelijkheid ; het BKR is géén wetgeving maar een door de banken opgerichte stichting! ​

De wet heeft bepaald dat; "bij elke manier van gegevensverwerking er voldaan moet zijn aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit". ​Wat kunt u nu van ons verwachten? 

Op het moment dat wij de procedure voor u gaan opstarten krijgt u een vaste jurist toegewezen. Dat betekent dat u hiermee een vast contactpersoon heeft die namens u de gehele procedure uit handen zal nemen en op basis van wet en regelgeving en de jurisprudentie uit gerechtelijke procedures uw zaak zal behandelen. 

Uw jurist zal onderstaande acties  voor u gaan uitzetten :
  • Namens u het volledige dossier opvragen bij de kredietverstrekker(s)
  • Toetsingen verrichten naar de wettelijke rechtmatigheid van de besproken codering(en)
  • Uw negatieve registratie(s) te trachten verwijderen op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
  • Namens u in contact treden met de kredietverstrekkers met als doel om op basis van een minnelijk traject uw negatieve codering(en) trachten te verwijderen
  • Het indienen van schriftelijke sommaties bij de kredietverstrekker(s) met als doel de BKR codering(en) te trachten verwijderen op basis van de beschikbare jurisprudentie
  • Uw negatieve registratie(s) trachten te verwijderen op basis van eerdere gerechtelijke uitspraken 
  • U periodiek op de hoogte houden van de ontwikkelingen van uw dossier
  • De wettelijke mogelijkheden benutten om eventuele vorderingen trachten te verjaren c.q. te vernietigen
  • Het onderzoeken van de rechtmatigheid in fraude registraties (IVR/SFH)

Ins and outs over registraties 
Meer dan 9 miljoen mensen staan geregistreerd bij het BKR. De geldverstrekker meldt het bij BKR als u meer dan twee maanden achterloopt met uw betaling. Indien u dit nog steeds niet betaalt dan wordt dit codering genoemd. Met een negatieve codering kunt u geen nieuwe lening aanvragen en uw gegevens blijven vijf jaar geregistreerd bij het BKR. Na vijf jaar worden de gegevens pas verwijderd, ook al heeft u uw lening al afgelost. Bij CoderingVrij hoeft u geen vijf jaar te wachten, maar we bieden u de kans om uw negatieve registratie te verwijderen. Meer weten over hoelang u staat geregistreerd bij het BKR? Lees hier meer.

Let op, vanaf 1 december 2016 wordt u al geregistreerd als u meer dan € 250,00 leent, wat voorheen vanaf € 500,00 was en ook de looptijd veranderd van 3 maanden naar 1 maand. Door deze verandering worden er meer mensen geregistreerd bij het BKR en het kan van invloed zijn op het maximale bedrag dat u kunt krijgen voor een hypotheek. 

Bekijk hier de recensies

© 2017 Coderingvrij . All Rights Reserved.