U heeft gezocht op:
"lening"

a1 codering


Een A1 codering betekent dat er een betalingsregeling met de kredietverstrekker is getroffen, nadat er een betalingsachterstand is ontstaan.

A-code

Een code A betekent dat er sprake is of is geweest van een achterstand in de betalingen van uw krediet. De periode van de achterstand is afhankelijk van de kredietsoort en wat u bij het afsluiten van het krediet met de kredietverstrekker bent overeengekomen. Alvorens de kredietverstrekker overgaat tot het plaatsen van de code A dient hij u schriftelijk op de hoogte te brengen van de achterstand en u in de gelegenheid te stellen de achterstand binnen een bepaalde termijn te voldoen, zodat de code A kan worden voorkomen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal de code A worden geplaatst, welke vervolgens minimaal vijf jaar zichtbaar blijft. Een code A kan u belemmeren in de aankoop van een woning, het leasen van een auto of het afsluiten van een lening. Vanwege de code A zien andere kredietverstrekkers u als een gevaar voor de financiële sector, terwijl u dat niet of niet meer bent.

Code 1

Code 1 wordt geplaatst wanneer er een betalingsregeling is getroffen nadat een achterstand is ontstaan. Een code 1 wordt in combinatie met een A code geplaatst, in de praktijk wordt er dan gesproken over een A1 codering.

CoderingVrij wordt meestal benaderd door personen die een woning willen kopen, een auto willen aanschaffen, willen investeren in de onderneming, een krediet willen oversluiten etc. Steeds meer mensen komen erachter dat ze negatief geregistreerd staan bij het BKR doordat zij wegens een negatieve BKR-registratie niet eens in staat zijn een telefoonabonnement af te sluiten.


Lees meer..

a4-codering


Een A4 codering betekent dat de kredietverstrekker u na uw achterstand niet meer heeft kunnen bereiken.

A-code

Een code A betekent dat er sprake is of is geweest van een achterstand in de betalingen van uw krediet. De periode van de achterstand is afhankelijk van de kredietsoort en wat u bij het afsluiten van het krediet met de kredietverstrekker bent overeengekomen. Alvorens de kredietverstrekker overgaat tot het plaatsen van de code A dient hij u schriftelijk op de hoogte te brengen van de achterstand en u in de gelegenheid te stellen de achterstand binnen een bepaalde termijn te voldoen, zodat de code A kan worden voorkomen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal de code A worden geplaatst, welke vervolgens minimaal vijf jaar zichtbaar blijft. Een code A kan u belemmeren in de aankoop van een woning, het leasen van een auto of het afsluiten van een lening. Vanwege de code A zien andere kredietverstrekkers u als een gevaar voor de financiële sector, terwijl u dat niet of niet meer bent.

Code 4

De code 4 wordt geplaatst wanneer het de kredietverstrekker niet meer lukt met u in contact te komen. Uw woon- of verblijfplaats is onbekend en de kredietverstrekker heeft geen mogelijkheden meer de vordering bij u te innen. Een dergelijke codering wordt u over het algemeen zwaar aangerekend door kredietverstrekkers.

CoderingVrij wordt meestal benaderd door personen die een woning willen kopen, een auto willen aanschaffen, willen investeren in de onderneming, een krediet willen oversluiten etc. Steeds meer mensen komen erachter dat ze negatief geregistreerd staan bij het BKR doordat zij wegens een negatieve BKR-registratie niet eens in staat zijn een telefoonabonnement af te sluiten.
Lees meer..

Auto huurkoop met BKR codering


Is huurkoop mogelijk met een BKR-codering. Om te beginnen dient er een verschil gemaakt te worden tussen huurkopen van een auto met een positieve BKR-registratie en huurkopen van een auto met een negatieve BKR-registratie. Met een positieve BKR-registratie is het vaak mogelijk om een auto aan te schaffen middels huurkoop. Dit kan anders zijn indien u een boventallig aantal leningen o.i.d. op uw naam heeft staan. Indien u (te) veel leningen op uw naam heeft staan is er sprake van overkreditering en is het niet mogelijk om een auto aan te schaffen door middel van huurkoop.
Lees meer..

auto leasen met negatieve bkr


Negatieve registratie verwijderen


Is uw huidige financiële situatie op orde en heeft u geen betalingsachterstanden ten aanzien van uw negatieve registratie? Dan komt u in aanmerking voor onze juridische dienstverlening. CoderingVrij is gespecialiseerd is het verwijderen en aanpassen van BKR-registraties.

Een onterechte registratie

Wanneer de kredietverstrekker zich niet aan de juiste wet- en regelgeving heeft gehouden op het moment van plaatsen van de negatieve BKR-registratie, spreken wij van een onterechte registratie. Als leek zijnde, is het lastig om te controleren of uw registratie aan de wet- en regelgeving voldoet. Onze juristen voeren deze controles dagelijks uit en weten uiteraard exact welke juridische materie zij erop moeten naslaan.

Een terechte registratie?

Heeft u een betalingsachterstand opgelopen, waardoor u negatief staat geregistreerd en is uw huidige financiële situatie op orde? Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder. Iedereen heeft recht op een tweede kans. 
Lees meer..

bkr check doen


Via deze pagina vertellen wij u precies hoe u gratis een BKR check kunt doen en daarmee uw BKR overzicht kan opvragen. 

Wat is BKR?

Het BKR, ofwel Bureau Krediet Registratie, is opgericht in 1965 als stichting. Het doel van het oprichten van het BKR is om zich hard te maken voor de financiële gezondheid in Nederland. Het BKR in Tiel beheert alle kredietgegevens van Nederland.

Het BKR in Tiel is opgericht met twee redenen:
1)     Kredietverstrekkers - zoals banken - beschermen tegen wanbetalers
2)     Het beschermen van overkreditering van burgers

Een aanmelding van een kredietregistratie wordt gedaan door de vele kredietverstrekkers in Nederland. Stichting BKR heeft hierdoor een duidelijk overzicht van alle leningen en het betaalgedrag van een consument.

U kunt als consument in vele verschillende gevallen bij stichting BKR worden geregistreerd, zoals:
-         U staat meer dan 250 euro in het rood 
-         U heeft een doorlopende krediet of lening
-         U rijdt een private lease auto 
-         U doet mee aan het nieuwe 'koop nu, betaal later regeling'
-         U heeft een creditcard met een gespreide betaling in termijnen
-         U heeft nieuwe telefoonabonnement inclusief telefoon aangeschaft
-         U heeft een hypotheek met meer dan drie termijnen niet afgelost

In eerste instantie wordt uw BKR-registratie aangemeld als een positieve BKR-registratie. Indien er tijdens de aflossing van een van de bovenstaande kredietverstrekkingen een bijzonderheid plaatsvindt – zoals een achterstand in betaling - wordt uw positieve BKR-registratie gewijzigd naar een negatieve BKR-codering. Een negatieve BKR-codering wordt 5 jaar opgeslagen bij stichting het BKR in Tiel.

Er zijn verschillende coderingen om registraties inzichtelijk te maken voor kredietverstrekkers. Deze verschillende coderingen worden ook wel een negatieve BKR-codering genoemd.
De verschillende negatieve BKR-coderingen zijn:

Code A: Achterstandscodering 
Bij het overschrijden van een betalingstermijn wordt een A-codering toegekend.

Code H: Herstelcodering
Indien een achterstand wordt ingelopen, wordt het herstel doorgegeven als een H-codering. Bij een volledige afbetaling wordt er ook een einddatum geplaatst.

Code 1: Betalingsregeling
Heeft u een betalings- of aflossingsregeling bij uw ontstane achterstand, dan krijgt u een 1-codering. Dit laat zien dat u actief bezig bent met het betalen van uw achterstand.

Code 2: Opeisen van de gehele vordering
Bij een 2-codering eist de kredietverstrekker het gehele bedrag dat u nog moet betalen. Vaak krijgt u hier te maken met een incassobureau.

Code 3: Afboeking of kwijtschelding
Een kredietverstrekker kan ervoor kiezen om uw achterstand kwijt te schelden of af te boeken. U ontvangt op dat moment een 3-codering.

Code 4: Onbereikbaarheid
Indien u een langere tijd onbereikbaar bent geweest voor de kredietverstrekker krijgt u een code 4.

Code 5 : Preventieve betalingsregeling hypotheek
Een code 5 kan soms preventief worden opgeschreven bij een betalingsregeling voor een kleine hypotheekachterstand. Code 5 komt zelden voor.

Wilt u een nieuwe lening aangaan, dan kan een kredietverstrekker inzicht krijgen in uw lopende leningen en alle BKR registraties met een BKR toetsing. In dit overzicht ziet een kredietverstrekker direct of het verstandig is om u een lening of hypotheek te geven of niet.

Een negatieve BKR-codering kan vervelende gevolgen voor u hebben, waardoor een BKR check doen een goed idee is. 

Voor wie is het verstandig om een gratis BKR check te doen?
Wilt u graag een nieuwe lening of hypotheek aanvragen voor uw droomhuis? Een kredietverstrekker is verplicht om te checken of u geregistreerd staat bij het BKR in Tiel. Hierdoor doet een kredietverstrekker een BKR toetsing. Deze BKR toetsing bepaalt of uw kredietaanvraag wordt goedgekeurd of afgewezen.

Een gratis BKR check doen is een goed idee voor iedereen die in aanmerking komt voor een nieuwe lening of hypotheek.
Lees meer..

BKR coderingen


In uw BKR-overzicht ziet u een registratie staan, maar u heeft geen idee wat de registratie betekent. Op deze pagina leggen wij u uit wat de verschillende BKR coderingen betekenen.

Mocht u al op de hoogte zijn van de betekenis van uw codering en wilt u deze codering laten verwijderen? Klik dan hier voor meer informatie.

A en H als BKR coderingen

Achterstandsmelding (A)

Een Achterstandsmelding wordt in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van het BKR geregistreerd als sprake is van een achterstand in de betalingen van het krediet. Niet elke achterstand leidt direct tot een Achterstandsmelding, dit is afhankelijk van het soort krediet. Bij een hypotheek wordt bijvoorbeeld bij een achterstand van drie volledige maandtermijnen een Achterstandsmelding geregistreerd terwijl bij een aflopende krediet bij een achterstand van twee maanden een Achterstandsmelding wordt geregistreerd. Voordat de kredietverstrekker bij een achterstand daadwerkelijk overgaat tot het registreren van de achterstand dient hij u een brief te sturen met daarin de mededeling dat u binnen een termijn de achterstand moet inlossen zodat u de registratie in het CKI van het BKR kunt voorkomen.

Een Achterstandsmelding kan worden hersteld door het inlopen van het krediet. In dat geval zal een Herstelmelding (H) worden geplaatst. Zowel de Achterstandsmelding als de Herstelmelding zullen dan nog in beginsel vijf jaar zichtbaar zijn in het CKI van het BKR. U kunt er ook voor kiezen om het gehele krediet af te lossen. In dat geval zal een werkelijke einddatum worden geplaatst. Ook in dat geval blijft de Achterstandsmelding in beginsel nog vijf jaar zichtbaar.

Herstelmelding (H)

Een Herstelmelding wordt geregistreerd als u de achterstand weer heeft ingelopen en de maandelijkse termijnbetalingen weer heeft hervat. Een Herstelmelding blijft vijf jaar zichtbaar in het CKI van het BKR. Indien u niet alleen de achterstand heeft ingelopen, maar het volledige krediet heeft voldaan dan zal er geen Herstelmelding wordt geplaatst. In dat geval wordt er een werkelijke einddatum geplaatst en blijft de registratie in beginsel nog vijf jaar zichtbaar.

Bijzonderheidscoderingen 1, 2 en 3 als BKR coderingen

Bijzonderheidscodering 1

De Bijzonderheidscodering 1 wordt in het CKI van het BKR geregistreerd als u een betalingsregeling heeft getroffen nadat een achterstand op het krediet was ontstaan. Aangezien de achterstand wordt geregistreerd met een Achterstandsmelding is bij het treffen van een betalingsregeling sprake van een A1-codering.

Bijzonderheidscodering 2

De Bijzonderheidscodering 2 wordt in het CKI van het BKR geregistreerd als de kredietverstrekker het restant van het krediet of het volledige krediet heeft opgeëist. Dit wil zeggen dat de kredietverstrekker het krediet wil beëindigen en het openstaande saldo direct wil ontvangen. Vaak schakelt de kredietverstrekker dan een deurwaarder of incassobureau in. Wanneer u vervolgens het volledige krediet heeft afbetaald zal in het CKI van het BKR een werkelijke einddatum worden geplaats, die in beginsel nog vijf jaar zichtbaar zal zijn.

Bijzonderheidscodering 3

De Bijzonderheidscodering 3 wordt in het CKI van het BKR geregistreerd als de kredietverstrekker een bedrag van € 250,- of meer heeft afgeboekt. Als afboeking plaatsvindt en u hoeft niets meer te betalen (finale kwijting), wordt tegelijkertijd met deze code de beëindiging van de overeenkomst met een werkelijke einddatum gemeld. In andere gevallen wordt geen werkelijke einddatum geplaatst.

Vaak wordt gedacht dat het afkopen van een vordering (in juridische woorden: finale kwijting overeenkomen) ervoor zorgt dat het krediet wordt beëindigd. Dit is juist, maar het leidt er ook toe dat de Bijzonderheidscodering 3 in het CKI van het BKR wordt geregistreerd voor de duur van in beginsel vijf jaar. Bijzonderheidscodering 3 is juist de meest zware registratie in het CKI van het BKR. Een A3-registratie zorgt er namelijk voor dat kredietverstrekker slechts in zeer uitzonderlijke situaties een krediet aan u willen verstrekken.

Bijzonderheidscodering 4

De Bijzonderheidscodering 4 wordt in het CKI van het BKR geregistreerd als de consument niet meer voor de kredietverstrekker bereikbaar is. Uw woon- of verblijfplaats is onbekend bij de kredietverstrekker waardoor zij de vordering niet meer bij u kunt incasseren. De Bijzonderheidscodering 4 wordt u over het algemeen door kredietverstrekkers zwaar aangerekend.

Bijzonderheidscodering 5

De Bijzonderheidscodering 5 wordt in het CKI van het BKR geregistreerd als de kredietverstrekker met de consument een schriftelijke preventieve betalingsregeling voor een hypothecaire geldlening is overeengekomen van tenminste vier maanden. De Bijzonderheidscodering 5 is van tijdelijke aard en wordt verwijderd zodra de betalingsregeling is afgerond. Om BKR coderingen te beschrijven, wordt in de praktijk vaak een combinatie van de Achterstandsmelding en de Bijzonderheidscodering gemeld, bijvoorbeeld een A2-codering of een A23-codering.
Lees meer..

BKR opvragen


Wilt u graag uw BKR opvragen, maar weet u niet zo goed hoe dit werkt? CoderingVrij is een juridische dienstverlener dat bemiddelt tussen consumenten en kredietverstrekkers in het verwijderen van negatieve BKR-registraties. Door onze juiste expertise en specialistische kennis in de AVG wetgeving zijn wij in staat om de zwaarste BKR coderingen te laten verdwijnen.

Alvorens u een krediet gaat aanvragen, moet u natuurlijk wel weten of u last heeft van een negatieve BKR-registratie. Door middel van een BKR opvragen, weet u precies wat u te wachten staat en of u hulp nodig heeft bij het verwijderen van deze codering(en). In deze 4-stappenoverzicht leggen wij precies uit hoe u uw BKR kunt opvragen en wat hierbij komt kijken.

BKR opvragen: hoe werkt dat en waarom is het belangrijk?

Via deze pagina kunt u snel, gratis en eenvoudig uw BKR opvragen. Via dit overzicht weet u direct of u te maken heeft met een negatieve BKR-registratie. Alvorens wij starten met het 4-stappenoverzicht uit te leggen, is het belangrijk om te weten waarom een BKR opvragen van belang is voor het nastreven van uw dromen. Indien u te maken krijgt met het aanvragen en/of aanpassen van een nieuwe kredietfaciliteit is het belangrijk om te weten of u niet last heeft van een negatieve BKR-registratie.

Een negatieve BKR-registratie kan namelijk verschillende belemmeringen met zich mee brengen voor het aanvragen van bijvoorbeeld een hypotheek of lening. Vaak wordt een nieuwe krediet automatisch al geweigerd door een negatieve BKR-registratie, waardoor u niet uw hypotheek krijgt voor uw droomwoning of het leasecontract voor uw bedrijfswagen. Door uw BKR overzicht op te vragen, weet u precies wat de huidige status is en kunt u eventuele vervolgstappen zetten.

Een BKR check door een kredietverstrekker

Indien u graag een krediet wil aanvragen, doet een kredietverstrekker ook een zogenoemde BKR-check voorafgaand aan het verstrekken van een nieuwe krediet en/of het aanpassen van een bestaande krediet. Door middel van een BKR check kan ook een kredietverstrekker de eventuele positieve en negatieve BKR-registraties inzien. Het is daarom raadzaam om voorafgaand aan het aanvragen en/of aanpassen van een krediet zelf al uw BKR op te vragen, zodat u niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.

BKR opvragen in slechts 4 stappen!

Uw BKR opvragen kan al in slechts 4 simpele handelingen, waardoor u snel weet waar u aan toe bent en niet voor verrassingen komt te staan bij een kredietaanvraag. Deze procedure neemt slechts 5 tot 10 minuten van uw tijd in beslag.

Stap 1: Uw BKR opvragen via het BKR

Uw BKR overzicht kunt u eenvoudig opvragen via de website van het BKR. Klik op de volgende link en ga naar de website van het BKR. Het opvragen van een BKR overzicht is kosteloos.

Klik hier om in te loggen bij het BKR. 

Stap 2: Een account aanmaken bij het BKR

Bent u op de website van het BKR? Nu kunt u een account aanmaken bij het BKR om uw overzicht op te vragen. Dit is mogelijk via iDIN. iDIN is speciaal ontwikkeld door banken voor consumenten. Via deze weg kunt u veilig inloggen bij overheidsinstanties en andere organisaties. Selecteer uw bank in het menu en ga naar de volgende stap. U kunt via deze weg inloggen via uw eigen bank.Indien uw bank er niet tussen staat, vult u het aanvraagformulier in.

Stap 3: Het opvragen van uw BKR overzicht

Zodra u bent ingelogd via iDIN of het aanvraagformulier komt u op een overzichtspagina die u moet invullen. Enkele gegevens zijn al bekend bij het BKR en enkele gegevens dient u zelf in te vullen, zoals uw voornamen, roepnamen en e-mailadres. Zodra u deze gegevens heeft ingevuld, gaat u door naar de volgende stap waar u uw adresgegevens moet invullen. Na het invullen van deze gegevens gaat u door naar de volgende stap waar u een overzicht van uw ingevulde gegevens te zien krijgt. Indien de gegevens correct zijn ingevuld, kunt u de gegevens bevestigen via de button.

Stap 4: De status van uw BKR overzicht

De gegevens zijn ingevuld en bevestigd! Nu gaat het BKR in slechts enkele seconden uw BKR overzicht ophalen uit hun systeem. Zo ziet u binnen enkele seconden al of u wel of niet geregistreerd staat bij het BKR met een (negatieve) BKR-registratie. Hopelijk heeft u positief nieuws ontvangen! Is dit niet het geval? Lees dan verder wat u nu het beste kunt doen!

BKR opvragen: hoe kom ik van mijn negatieve BKR-registratie af?

Ziet u een negatieve BKR-registratie op uw BKR-overzicht? Veel consumenten denken dat het verwijderen van een negatieve BKR-registratie niet mogelijk is. Wij bewijzen het tegendeel en bieden de oplossing om uw negatieve BKR-registratie(s) vroegtijdig te verwijderen.

CoderingVrij is een juridische dienstverlener dat op basis van de AVG-wetgeving negatieve BKR-registraties vroegtijdig kunnen verwijderen. Zo helpen wij dagelijks mensen uit de brand en kunnen verschillende cliënten weer positief naar de toekomst kijken. Door onze bemiddeling en het starten van juridische procedures verwijderen wij dagelijks zowel terechte als onterechte negatieve BKR-registraties bij verschillende kredietverstrekkers. 

Wist u dat na het beëindigen van een lening of krediet een negatieve BKR-registratie nog 5 jaar lang zichtbaar blijft? 

Wanneer u een negatieve BKR-registratie heeft opgelopen, dan gaat er een termijn van 5 jaar in wanneer de lening is afgelost. In het BKR wordt een einddatum geplaatst. (PLA: staat voor Praktische Laatste Aflosdatum) Dit houdt in dat vanaf die datum de kredietverstrekkers nog 5 jaar lang zicht hebben op uw negatieve BKR-registratie wat ervoor zorgt dat u geen nieuwe lening, hypotheek of autolease kunt krijgen. CoderingVrij kan deze codering vroegtijdig laten verwijderen, zodat u direct verder kan met uw doelen die u wilt behalen.

Wij hebben inmiddels al duizenden mensen geholpen met het verwijderen van een negatieve BKR-registratie. Zie hier een greep uit onze recente resultaten of vind hier onze werkwijze van een minnelijk of gerechtelijk traject. Indien u direct hulp nodig heeft, bel naar 088 426 3737!
Lees meer..

BKR-registratie opheffen


Negatieve registratie verwijderen, is dat mogelijk?

U wilt een lening aanvragen, maar dit is onmogelijk door een BKR-registratie. Laat nu uw BKR-registratie opheffen door CoderingVrij! ​​​​​​Wij zijn een team van professionals en weten wat voor grote gevolgen een negatieve registratie op uw naam kan hebben.


Het is vaak niet mogelijk om een nieuwe lening aan te vragen wanneer u in het verleden een betalingsachterstand heeft gehad die tot een negatieve registratie heeft geleid. Zodra kredietverstrekkers een BKR-codering zien, wordt u afgewezen voor lening, want er wordt niet gekeken naar uw huidige financiële situatie of de oorzaak van de negatieve registratie. Daarnaast bestaat ook nog de mogelijkheid dat de negatieve registratie onterecht is.
Wij helpen u graag van deze codering af. Om een BKR-registratie ongedaan te maken, dient uw financiële positie op orde te zijn. Dit houdt in dat u geen achterstanden meer heeft met betrekking tot de negatieve registratie.  
Lees meer..

BKR registratie privé lening


BKR-registratie privé lening

Lees meer..

bkr vrij aanvraag


Word nu Coderingvrij en doe een vrijblijvende aanvraag.
Het verplicht u tot niets en u weet direct waar u aan toe bent.

Bij Codering Vrij kunt u wel altijd rekenen op gratis, eerlijk en 100% onafhankelijk advies inzake uw mogelijkheden.
Biedt u zelf de service zoals het bedoeld is en leg uw codering probleem bij CoderingVrij neer. Wij vertegenwoordigen alle voor aanstaande Hypotheekkantoren en financieringsbedrijven om hun klanten te bevrijden van een codering. Wij zijn in staat om voor iedere klant de beste oplossing te verzorgen. Als u lopende achterstanden in de maandtermijn heeft op uw gecodeerde lening en/of afgesloten via een gemeentelijke kredietbank kunnen wij helaas niet voor u bemiddelen.

U kunt ons ook direct bellen.
Lees meer..

BKR waarom niet rood staan


Wanneer iemand een roodstandrekening wenst af te sluiten bij een kredietverstrekker kan het zijn dat een persoon wordt geweigerd. Dit kan te maken hebben met dat iemand een (negatieve) BKR-registratie heeft. Ook een roodstand wordt namelijk gezien als een lening en wordt – daardoor – ook getoetst bij het BKR.

Het vroegtijdig laten verwijderen van de negatieve BKR-registratie kan een oplossing bieden om alsnog de financiële toekomstplannen te kunnen uitvoeren.

Bel nu voor een gratis adviesgesprek 088-4263737
Lees meer..

Contact


Complimenten, klachten en/of suggesties ?
Wij streven er naar u  zo goed mogelijk van dienst te zijn en nemen uw mening over onze dienstverlening erg serieus. Voor complimenten, klachten en/of suggesties kunt u ons e-mailen via het e-mailadres: customercare@coderingvrij.nl . Vermeld hierbij altijd uw voor- en achternaam, postcode en e-mailadres zodat wij u beter kunnen assisteren. Wij streven ernaar om binnen één week, inhoudelijk te reageren.
Lees meer..

duizenden-test


Het verwijderen van uw negatieve BKR registratie kan al vanaf een richtprijs van ca. € 420,-.

Bel vandaag nog voor een gratis adviesgesprek of vul het aanvraagformulier in zodat ook u verder kunt met uw hypotheek of lening.
Lees meer..

Een auto financieren met een negatieve registratie


Ja, ik wil een auto financieren met negatieve registratie


Zodra u in met CoderingVrij in contact treedt, wordt er gratis voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw negatieve registratie te verwijderen. Onze adviseurs kijken kritisch naar uw zaak en zullen op basis van kennis en ervaring u voorzien van het juiste advies.  


Waarom kiest u voor CoderingVrij? 


 • Al duizenden coderingen succesvol verwijderd 
 • Groot netwerk van banken en kredietverstrekkers ​
 • Jarenlange ervaring in de financiële dienstverlening 
 • Een jurist gaat met uw zaak aan de slag


CoderingVrij is uw oplossing voor een negatieve BKR-registratie!
Lees meer..

Een auto leasen met een negatieve BKR codering


Is het mogelijk om een auto te leasen indien iemand een negatieve BKR-codering heeft? Het afsluiten van een auto middels een leasecontract wordt gezien als het afsluiten van een lening en wordt, om deze reden, vermeld bij het BKR. Om dezelfde reden wordt het leasen van bijvoorbeeld een auto getoetst bij Stichting BKR. Een negatieve BKR-codering maakt het dan ook in vrijwel alle gevallen niet mogelijk om een auto aan te schaffen middels lease, ongeacht of er sprake is van operational- dan wel financial lease.
Lees meer..

Veelgestelde vragen


Veelgestelde vragen
 • Waarom kunnen jullie een codering verwijderen en de bank niet? hypotheek | codering verwijderen
 • Wat is een negatieve codering? hypotheek | codering verwijderen
 • Waarom kiezen voor CoderingVrij? hypotheek | codering verwijderen
 • Hoe lang duurt het voordat mijn codering is verwijderd? hypotheek | codering verwijderen
 • Waarvoor staan de verschillende coderingen? hypotheek | codering verwijderen
 • Wat zijn de totale kosten? hypotheek | codering verwijderen
 • Waarom krijg ik geen lening? hypotheek | codering verwijderen
 • Ik ben uit het WSNP traject, kan ik nu mijn negatieve registratie laten verwijderen? hypotheek | codering verwijderen
 • Ik kan het bedrag niet in één keer betalen en nu? hypotheek | codering verwijderen
Lees meer..

Frauderegistraties


Er zijn drie soorten frauderegistraties: IVR, EVR en SFH. Wanneer u een dergelijke registratie heeft opgelegd gekregen, wordt deze maar liefst 8 jaar lang gehandhaafd. In veel gevallen wordt een frauderegistratie eenzijdig door een bank of verzekeringsmaatschappij opgelegd en wordt u niet in de gelegenheid gesteld om uw verhaal te vertellen en aan te tonen.

8 jaar is een hele lange straf waardoor u en uw gezin zwaar kunnen worden belemmerd in het aangaan van een hypotheek of lening maar zelfs het afsluiten van een simpele verzekering is in sommige gevallen niet mogelijk.  

Ook een frauderegistratie moet voldoen aan de eisen die de privacywetgeving (AVG) stelt. Heeft u een frauderegistratie? CoderingVrij helpt u uw leven weer op te pakken.

Bel nu voor een gratis adviesgesprek en bekijk wat de mogelijkheden zijn. 
Lees meer..

geld lenen met BKR


Word nu Coderingvrij en doe een vrijblijvende aanvraag.
Het verplicht u tot niets en u weet direct waar u aan toe bent.

Bij Codering Vrij kunt u wel altijd rekenen op gratis, eerlijk en 100% onafhankelijk advies inzake uw mogelijkheden.
Biedt u zelf de service zoals het bedoeld is en leg uw codering probleem bij CoderingVrij neer. Wij vertegenwoordigen alle voor aanstaande Hypotheekkantoren en financieringsbedrijven om hun klanten te bevrijden van een codering. Wij zijn in staat om voor iedere klant de beste oplossing te verzorgen. Als u lopende achterstanden in de maandtermijn heeft op uw gecodeerde lening en/of afgesloten via een gemeentelijke kredietbank kunnen wij helaas niet voor u bemiddelen.

U kunt ons ook direct bellen.
Lees meer..

CoderingVrij heeft de oplossing


Waarom heb ik een codering?


Wanneer u een lening afsluit bij een kredietverstrekker, is deze verplicht om de lening te melden bij het BKR. U wordt in het Centraal Krediet Informatiesysteem geregistreerd. Er zijn positieve en negatieve registraties. Een positieve registratie is bijvoorbeeld: roodstaan op uw bankrekening, het gebruik van een creditcard of een leaseovereenkomst. Ook bij het aanschaffen van een product op afbetaling, wordt u geregistreerd. Indien u uw maandelijkse termijn op tijd betaalt, blijft de registratie positief, anders kan er een negatieve registratie ontstaan. Is uw positieve registratie, om welke reden dan ook, toch omgezet naar een negatieve registratie en u wilt graag geld lenen bij een bank? Dan bieden wij u de oplossing om eerst uw negatieve registratie te verwijderen.  

Lees meer..

Geld lening vast contract met BKR codering


Geld lening vast contract met BKR-codering

Lees meer..

Heb ik een BKR-registratie


Op deze pagina leest u alles wat u over een BKR registratie moet weten. U leest informatie over het BKR en zelfs hoe een negatieve BKR registratie te verwijderen is. In deze volledige BKR registratie gids vertellen wij als expert:
 • wat een BKR registratie inhoudt,
 • welke coderingen er zijn,
 • hoe u deze vervelende codering(en) van u naam kunt laten verwijderen.

Wat is het BKR?

Het BKR is een stichting dat is opgericht in 1965 en gevestigd is in Tiel. De afkorting BKR staat voor Bureau Krediet Registratie. Het doel van de oprichting van het BKR is om consumenten te beschermen tegen overkreditering. Het BKR werkt met aangesloten deelnemers (de financiële dienstverleners) en samen vormen zij het BKR systeem.

Iedere vorm van lening van een bedrag van 250 euro of meer wordt aangemeld bij het BKR. Dat noemen we een positieve BKR registratie. Een aanmelding van een krediet wordt gedaan door de kredietverstrekkers in Nederland, waaronder Rabobank, ING Bank, ABN Amro, Vesting Finance of bijvoorbeeld Wehkamp. Door de registraties van deze kredieten hebben alle deelnemers van het BKR een goed overzicht over het betaalgedrag van de consument.

Op het moment dat een consument betalingen niet op tijd doet, dan volgt een bijzonderheidscodering in het CKI (Centraal Krediet Informatiesysteem). Alle deelnemers zien nu dat er een betalingsachterstand is geweest en dit heeft als gevolg dat het afsluiten van een nieuw krediet of hypotheek lastig dan wel onmogelijk wordt.
 

Wat voor negatieve BKR registraties zijn er allemaal?

Een BKR registratie(s) wordt vernoemd met een bijzonderheidscodering. Deze verschillende coderingen worden ook wel een negatieve BKR registratie genoemd. De verschillende negatieve BKR coderingen zijn:
Code A: Code A staat voor achterstandscodering. De A-codering wordt geplaatst bij het overschrijden van een betalingstermijn van twee maanden of meer.
Code H: Code H staat voor herstelcodering. Indien u een achterstand heeft ingelopen, wordt een herstelcodering doorgegeven.
Code 1: Code 1 krijgt u wanneer u een betalings- of aflossingsregeling op een lopend krediet heeft. Deze codering laat zien dat er een actieve regeling is besproken om de achterstand in te lopen.
Code 2: Code 2 wordt geplaatst wanneer de kredietverstrekker het gehele bedrag opeisbaar stelt. Op dit punt wordt uw krediet vaak overgedragen aan een incassobureau of een deurwaarder.
Code 3: Code 3 wordt vaak geplaatst bij een afboeking of kwijtschelding op een krediet. U kunt bijvoorbeeld bij een kredietverstrekker een lening afkopen tegen een finale kwijting. In dit geval wordt een bepaald bedrag afgeboekt, waardoor een codering 3 wordt geplaatst. Ook in gevallen van een schuldhulp of schuldsaneringstraject is er vaak sprake van een afboeking waarna een code 3 volgt in het BKR systeem. 
Code 4: Code 4 wordt geplaatst indien u een langere tijd onbereikbaar bent geweest voor de kredietverstrekker.
Code 5: Code 5 wordt preventief opgeschreven bij een betalingsregeling bij een hypotheekachterstand. 
Lees meer..

Heb ik een negatieve BKR-registratie


Het kan voorkomen dat u een negatieve BKR-registratie heeft. U kunt een (negatieve) BKR-registratie hebben doordat u bijvoorbeeld tijdelijk een lening niet kon betalen of u niet wist dat u een lening moest betalen. Als u een negatieve BKR-registratie heeft kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Hoe weet ik of ik een negatieve BKR-registratie heb? U heeft een negatieve BKR-registratie indien u een bijzonderheidscodering op u naam heeft. Indien u een bijzonderheidscodering A, 1,2, 3 of 4 op uw naam heeft, heeft u een negatieve BKR-registratie.

Bel nu voor een gratis adviesgesprek 088-4263737 om uw negatieve BKR-registratie te verwijderen.
Lees meer..

Hoe kan ik een BKR-registratie kwijtschelden


Kun je eerder van een negatieve BKR-registratie af na betaling?


Een negatieve BKR-registratie kan ontstaan, wanneer er op een kredietfaciliteit, een langdurige achterstand heeft plaatsgevonden en/of een ongeoorloofde lange achterstand. De kredietverstrekker is dan verplicht een bijzonderheidscodering(en) te plaatsen bij deze kredietfaciliteit, waardoor er een negatieve BKR-registratie ontstaat. Dit zijn kredietverstrekkers verplicht te doen, conform de regelgeving van de stichting BKR. 

Wanneer u een negatieve BKR-registratie op uw BKR-overzicht heeft staan, kan het zijn dat deze u belemmerd bij het verkrijgen en/of aanpassen van een kredietfaciliteit. Het vroegtijdig verwijderen van deze negatieve BKR-registratie, om op financieel gebied wederom alle vrijheid te ervaren, is dan ook vaak gewenst en/of noodzakelijk. 

Een negatieve BKR-registratie, wordt doorgaans niet zomaar verwijderd. Het eerder verwijderen van de negatieve BKR-registratie door het voldoen van de volledige betaling, is ongelukkigerwijs, doorgaans geen mogelijkheid. Volgens de regelgeving van de stichting BKR, vervalt een negatieve BKR-registratie automatisch vijf jaar na het inlopen van de achterstand en/of het volledig voldoen van de betaling/ kredietfaciliteit. Pas wanneer de achterstand is ingelopen of de volledige betaling is voldaan, gaat het bewaartermijn van het BKR in, welke vijf jaar betreft. Na deze vijf jaar, zal de negatieve BKR-registratie automatisch worden verwijderd.


BKR-registratie maar wel de lening afgelost

Kan iemand een lening verkrijgen indien hij (of zij) een BKR-registratie heeft en de lening, waarop de BKR-registratie betrekking heeft, heeft afgelost? Dit hangt, allereerst, af van enkele factoren. Om te beginnen dient er een verschil gemaakt te worden tussen ‘het afsluiten van een lening waarbij de afgeloste lening een positieve BKR-registratie’ betreft en ‘het afsluiten van een lening waarbij de afgeloste lening een negatieve BKR-registratie’ bedraagt. 

Met een positieve BKR-registratie is het vaak mogelijk om een lening te krijgen indien de lening is afgelost. Heeft u naast de afgeloste leningen nog andere leningen dan kan het moeilijker worden om een lening te verkrijgen daar de lopende leningen (logischerwijs) van invloed zijn op de leencapaciteit. 

Met een negatieve BKR-registratie wordt het verkrijgen van een lening lastig(er). Indien de lening waarop de negatieve BKR-registratie betrekking heeft een lopende lening betreft is het vrijwel in alle gevallen onmogelijk om een nieuwe lening af te sluiten. Indien de lening waarop de negatieve BKR-registratie betrekking heeft is afgelost, dan wordt het lastig om een lening af te sluiten. Een negatieve BKR-registratie blijft immers nog vijf jaar staan vanaf het moment dat deze is afgelost. Theoretisch gezien is het mogelijk om met een lichte codering een lening te verkrijgen. De praktijk wijst echter uit dat het doorgaans nagenoeg niet mogelijk is om een lening (of een hypothecaire krediet) te verkrijgen wanneer u een negatieve BKR-registratie heeft, ongeacht of de lening is afgesloten of niet.
Lees meer..

Hoe kom ik van mijn negatieve registratie af


Positieve en negatieve registraties

Een negatieve registratie kan een doorn in het oog zijn voor u als ondernemer maar ook zeker als particulier. Zo kunt u geen woning kopen of bedrijfsbus aanschaffen, daarvoor dient eerst de negatieve registratie te zijn verwijderd. CoderingVrij kan u hierbij helpen.


Wanneer u beschikt over een krediet van €250,- of meer krijgt u een positieve registratie. Als u een betalingsachterstand heeft en deze niet tijdig betaalt, dan komt er een codering op uw naam te staan. Dit wordt een negatieve registratie genoemd. U kunt dan hoogstwaarschijnlijk geen lening krijgen.  
Lees meer..

hoe lang geregistreerd bij het bkr


Uw negatieve registratie verwijderen


Normaliter blijft een negatieve registratie vijf jaar na de werkelijke einddatum, of na de herstelmelding (H-code) staan. Wacht niet meer totdat die vijf jaren eindelijk zijn verstreken en word codering vrij door middel van een professioneel bedrijf. U kunt een positieve of een negatieve registratie op uw naam hebben staan. Als u alles netjes en op tijd heeft betaald, dan heeft u waarschijnlijk gewoon een positieve registratie. Voorbeelden voor een positieve registratie:

 • Creditcard
 • Lening
 • Roodstandlimiet
 • Leaseovereenkomst etc.

Alle leningen en kredieten worden geregistreerd in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Dit wordt gemeld door de geldverstrekker waarvan u leent. Als u een nieuwe lening wilt aanvragen, kan een geldverstrekker uw BKR toetsen, zo worden al uw kredieten voor de geldverstrekker inzichtelijk gemaakt. Op grond van deze informatie kunnen ze bekijken of het wel verstandig is om aan u een krediet te verstrekken. Ze kijken niet alleen naar uw BKR, maar ook naar uw inkomsten en eventueel die van uw partner.

Mocht aan u, op basis van uw BKR, geen krediet worden verstrekt waardoor u niet in staat bent een auto of een huis te kunnen kopen? Dan heeft CoderingVrij dé oplossing voor u! Het verwijderen van uw negatieve registratie kan nu worden gerealiseerd door hulp in te schakelen van CoderingVrij, een juridische dienstverlener die gespecialiseerd is in het verwijderen en aanpassen van BKR-registraties.
Lees meer..

Home


Bent u nu niet in staat een hypotheek, lening of leaseovereenkomst af te sluiten? CoderingVrij heeft al duizenden BKR-registraties verwijderd.

De Europese privacywetgeving (AVG) is van toepassing op iedereen die BKR geregistreerd staat. Deze wetgeving biedt de mogelijkheid tot het verwijderen van een negatieve BKR-registratie.

Wanneer u uw financiële situatie op orde hebt, hoeft u niet langer als wanbetaler te boek te staan. De omstandigheden die zich in het verleden hebben voorgedaan, hoeven uw dromen niet langer in de weg te staan. Iedereen heeft recht op een tweede kans.

Laat uw negatieve BKR-registratie verwijderen zodat ook u die woning kunt kopen, auto kunt rijden of lening kunt afsluiten en eindelijk verder kunt gaan met uw leven.

Wij verwijderen BKR-coderingen bij verschillende kredietverstrekkers. Vind hier een selectie van negatieve BKR-registraties die naar aanleiding van geleverde inspanningen door CoderingVrij zijn verwijderd.

De adviseurs van CoderingVrij bekijken gratis uw mogelijkheden.

Bel nu voor een gratis adviesgesprek 088-4263737
Lees meer..

Huis kopen met BKR


Een huis kopen met BKR, hoe zit dat eigenlijk?

We starten graag bij het begin om u een duidelijk beeld te geven wat het BKR eigenlijk is en hoe u een BKR registratie kunt krijgen? Het kan zijn dat u een afspraak heeft met een hypotheekadviseur en die adviseur begint over een huis kopen met BKR, dan is het wel zo prettig om te weten wat een BKR-registratie is.

Het BKR, ofwel Bureau Krediet Registratie, is een stichting in Tiel en opgezet door de kredietverstrekkers. Deze kredietverstrekkers vormen samen het BKR. Het doel van deze stichting is om consumenten en ondernemers te beschermen tegen overkreditering. Indien u een lening boven 250 euro aangaat, wordt dit geregistreerd in het BKR. Dit noemen we een positieve registratie. Indien u een nieuwe lening aanvraagt, kan de kredietverstrekker direct zien of u meerdere leningen heeft lopen. Daarnaast kan de kredietverstrekker ook zien of u hier betalingsachterstanden op heeft gehad. Dit betreft dan een negatieve BKR-registratie. Dit zorgt ervoor dat uw hypotheekadviseur vast loopt op het afsluiten van een financiering. Zo wordt een huis kopen met BKR vrijwel onmogelijk.

Een huis kopen met een negatieve BKR-registratie

In het begin start elke registratie als een positieve registratie. Indien u twee of meer termijnen een betalingsachterstand op een krediet, hypotheek of lease heeft gehad, wordt er een negatieve BKR-registratie geplaatst op uw naam. Een negatieve BKR-registratie krijgt u bij:
 • Een betalingsachterstand op een eerdere krediet.
 • Een aflossingsregeling bij een betalingsachterstand.
 • Bij een volledige opeising van een lening.
 • Bij een afkoop van een krediet, zoals een finale kwijting of een schuldhulpverlening.

Een huis kopen met BKR wordt nu erg lastig. Vaak krijgt u direct een afwijzing. Daarnaast blijft een negatieve BKR-registratie zelfs vijf jaar zichtbaar na aflossing van een krediet. Dit houdt in dat u ook vijf jaar na deze periode geen huis kunt kopen met een negatieve BKR-registratie.Om deze reden raden wij aan om vroegtijdig te checken of u een negatieve BKR-registratie heeft, zodat u niet voor onverwachte verrassingen en teleurstellingen komt te staan. Indien u wilt weten hoe u een BKR check kunt doen, vindt u dit in onze BKR Check Handleiding.

Kan ik een huis kopen met BKR?

Indien u erachter bent gekomen dat u een negatieve BKR-registratie hebt, wordt een huis kopen met BKR een lastige opgave. Indien u een huis wilt kopen, doet de bank altijd een BKR check. Op het moment dat u een negatieve BKR-registratie heeft, zal elke vorm van hypotheek vrijwel direct afgewezen worden. Een huis kopen met BKR is vrijwel onmogelijk.
Lees meer..

Hypotheek met BKR


Zodra u een hypotheek wilt afsluiten, krijgt u te maken met het BKR in Tiel. Wie is dit bureau, wat is een BKR-registratie en heeft een hypotheek met BKR gevolgen op uw hypotheekaanvraag? In dit artikel vertellen wij u alles over dit traject en weet u direct wat u van ons kunt verwachten om een negatieve BKR-registratie te laten verwijderen.

Een BKR-registratie

Het BKR (Bureau Krediet Registratie) is een stichting die is gevestigd in Tiel en is opgezet door de kredietverstrekkers. Samen vormen zij het BKR. Deze stichting heeft als doel om consumenten te beschermen tegen overkreditering. Elke lening boven 250 euro die een consument aangaat, wordt geregistreerd in het BKR. Dat noemen we een positieve registratie. Zodra u een andere/nieuwe lening aanvraagt, kan een kredietverstrekker zien of u meerdere leningen hebt lopen en/of u betalingsachterstanden heeft gehad. De kredietverstrekker kan hierdoor een afweging maken om een kredietaanvraag (zoals een hypotheek met BKR) wel of niet te willen verstrekken.

Gevolgen van een hypotheek met BKR

In beginsel is een BKR-registratie positief. Een positieve registratie krijgt u altijd bij een lening vanaf 250 euro waar geen betalingsachterstanden op zijn. Indien u twee of meer termijnen te laat betaald, wordt er een negatieve BKR-registratie geplaatst bij uw krediet. Een negatieve BKR-registratie krijgt u bij::
 • Een betalingsachterstand op een krediet.
 • Een aflossingsregeling na een betalingsachterstand.
 • Bij volledig opeising van de lening. 
 • Bij afkoop van een krediet (finale kwijting/schuldhulpverlening).
Zodra u een negatieve BKR-registratie heeft, is een hypotheek met BKR bijna onmogelijk om te krijgen bij een kredietverstrekker. Vaak krijgt u al direct een afwijzing wat erg vervelend is als uw financiële situatie allang weer op orde is. Een negatieve BKR-registratie blijft zelfs vijf jaar zichtbaar, nadat u het krediet heeft afgelost. In deze periode van vijf jaar kunt u ook geen hypotheek met BKR afsluiten.

Heeft u uw droomhuis gevonden maar kunt u geen hypotheek met BKR afsluiten? U heeft uw financiële situatie op orde maar door omstandigheden in het verleden moet u nog steeds als wanbetaler door het leven gaan. CoderingVrij maakt hier een einde aan en zorgt ervoor dat u uw droomhuis alsnog kunt kopen!
Lees meer..

Ik heb BKR privé kan ik zakelijk lenen


Wat voor belemmeringen kan het BKR geven indien u een eigen onderneming heeft, zoals een eenmanszaak of een Besloten Vennootschap? Een (negatieve) BKR-registratie kan voor ernstige gevolgen zorgen wanneer u privé een BKR-registratie heeft en zakelijk wenst te lenen. Er wordt, ook als u een eigen onderneming heeft, een BKR toets uitgevoerd. Indien u een zakelijke lening wenst af te sluiten, zoals een hypothecaire krediet voor een bedrijfspand, een (zakelijke) lease wenst af te sluiten of een lening of roodstand wenst af te sluiten.

Bel nu voor een gratis adviesgesprek 088-4263737
Lees meer..

Ik wil van mijn BKR-registratie af


U bent erachter gekomen dat u een negatieve BKR-registratie heeft. Maar wat houdt een positieve BKR-registratie in? En wat is een negatieve BKR-registratie? Hoe komt u van uw negatieve BKR-registratie af? We vertellen u graag meer over het BKR en hoe u uw negatieve BKR-registratie kunt verwijderen.

Mijn BKR: is dit een positieve of negatieve codering?

Kredietverstrekkers registreren een krediet van 250 euro of meer bij het BKR. Deze registraties heten ook wel positieve registraties. Kredietverleners melden achterstanden tijdens de looptijd van een krediet bij het BKR wat in de regel een negatieve BKR-registratie wordt genoemd. De situaties die kunnen leiden tot een negatieve BKR-registratie zijn onder andere:
 • U heeft een betalingsachterstand.
 • U heeft een aflossingsregeling getroffen na een betalingsachterstand.
 • Uw lening is opeisbaar gesteld.

Mijn BKR: welke kredieten worden niet geregistreerd?

Kredieten die niet geregistreerd worden bij het BKR zijn onder andere:
 • Een studieschuld.
 • Een huurachterstand.
 • Een lening bij vrienden of familie.
 • Een hypotheek voor uw eigen huis (enkel bij een achterstand op betalingen wordt dit geregistreerd).
 • Betalingsachterstanden bij de Belastingdienst. 
 • Betalingsachterstanden bij energieleveranciers.
 • Betalingsachterstanden bij woningcorporaties. 
 • Betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars.
Lees meer..

Kan ik een hypotheek aanvragen met BKR


Hypotheek afsluiten met BKR

Zodra u een krediet boven €250,- afsluit, wordt u geregistreerd bij het BKR. Het gaat om leningen zoals; 

 • Een telefoonabonnement (inclusief afbetaling telefoon)
 • Een creditcard
 • Rood staan op uw bankrekening
 • Een private lease auto

Meer dan 9 miljoen mensen in Nederland staan geregistreerd bij het BKR. Een telefoonabonnement heeft al gevolgen voor de hoogte van de hypotheek die u wilt afsluiten. In beginsel zijn dit positieve registraties, maar deze kunnen ook omgezet worden naar negatieve registraties. U krijgt een negatieve registratie wanneer u voor een bepaalde periode een betalingsachterstand oploopt. Indien u een hypotheek wilt afsluiten, bent u verplicht om alle leningen op te geven bij de hypotheekverstrekker.

Lees meer..

Laagste prijsgarantie


CoderingVrij heeft inmiddels duizenden consumenten en ondernemers geholpen met het verwijderen van negatieve BKR registraties zodat ze verder konden met een hypotheek of een (zakelijke) lening.

Onze juristen zijn gespecialiseerd in de AVG wetgeving en hebben de kennis hoe de wetgeving het mogelijk maakt negatieve registraties te verwijderen. Dagelijks verwijderen wij dan ook meerdere registraties, door het bieden van maatwerk voor elke zaak. Wij nemen namelijk alleen zaken aan waarvan wij overtuigd zijn dat de registratie verwijderd kan worden.

Door de zekerheid die wij hebben in onze procedure, kunnen wij u altijd de laagste prijs aanbieden. Het verwijderen van uw negatieve BKR-registratie kan al vanaf een richtprijs van ca. €420,-.

Heeft u een ander aanbod gekregen met een lagere prijs? Laat het ons weten en u krijgt gegarandeerd een beter voorstel.
Lees meer..

Lening aanvragen met een BKR registratie


Lening aanvragen met een BKR-registratie

Lees meer..

Lening met negatieve BKR


Een lening met negatieve BKR-registratie: dit is de oplossing!

Lees meer..

Meer informatie over een codering verwijderen


Meer informatie over een codering verwijderen
Hoe kom ik van mijn negatieve registratie af?
Als u een woning wilt kopen, een auto wilt aanschaffen of een lening wilt afsluiten, kan u hierin worden belemmerd door een negatieve BKR-registratie. Uiteraard brengt dit een grote teleurstelling met zich mee. Echter, er bestaan mogelijkheden om deze negatieve registratie te verwijderen. CoderingVrij kan u hiermee helpen zodat u alsnog uw droom kunt realiseren.

Lees meer..

met BKR code 1


Wanneer iemand een code 1  of code 2 op zijn of haar naam heeft staan wordt het moeilijker om een lening af te sluiten, daar iemand in dit geval een negatieve BKR-registratie heeft. Het is altijd de moeite waard om het desalniettemin te proberen. Vermeldt tijdens een gesprek met een kredietverstrekker hoe een dergelijke negatieve BKR-registratie is ontstaan en waarom de situatie van het ontstaan van de negatieve BKR-registratie op dit moment zich niet meer voor zal doen.
Lees meer..

met BKR code 2


Wanneer iemand een code 2 op zijn of haar naam heeft staan is het in vrijwel alle gevallen niet mogelijk om een lening af te sluiten, daar een code 2 één van de zwaarste coderingen betreft. Het is altijd goed om tijdens een gesprek met een kredietverstrekker toe te lichten hoe een dergelijke negatieve BKR-registratie is ontstaan en waarom de situatie van het ontstaan van de negatieve BKR-registratie op dit moment zich niet meer voor zal doen; de kans dat een kredietverstrekker op basis van uw verhaal u alsnog een lening verstrekt indien u een code 2 of code 3 op uw naam heeft staan is nagenoeg nihil.
Lees meer..

met BKR code 3


Wat is een BKR codering A3?

Een A codering houdt in dat er een achterstand is geweest op een lening of hypotheek, vaak twee maanden of meer, maar soms wordt een a-codering pas geregistreerd na drie maanden of meer een achterstand wat vaak bij een hypotheek het geval is. Een codering 3 wil zeggen dat er een bedrag van 250 euro of meer is kwijtgescholden. Dit is een van de zwaarste coderingen die iemand kan hebben en belemmert vrijwel altijd in het verkrijgen van een lening of hypotheek.
Lees meer..

met codering A


Indien iemand een A-codering heeft, dan heeft deze persoon te maken met een (negatieve) BKR-registratie. Met een codering A wordt het moeilijker om een lening te verkrijgen daar u door kredietverstrekkers aangemerkt wordt als zijnde een potentiële wanbetaler en daarmee onbetrouwbaar om een krediet te vertrekken. Er zijn echter gevallen geweest waarbij een cliënt mét een A-codering een lening hebben kunnen afsluiten. Het is uiteraard altijd het proberen waard om met een A-codering een lening proberen af te sluiten. Verstandig is om in een gesprek met een kredietverstrekker altijd te vermelden hoe een dergelijke (negatieve) BKR-registratie is ontstaan en waarom een dergelijke situatie op dit moment zich niet meer voor zal doen.
Lees meer..

Particulier – Omdat ik een lening wil afsluiten


Particulier – Omdat ik een lening wil afsluiten

Lees meer..

Over ons


Wie zijn wij

Heeft u een (on)terechte BKR registratie wat uw dromen belemmert? Veel consumenten denken dat het verwijderen van BKR-registratie niet mogelijk is. CoderingVrij bewijst het tegendeel en biedt de oplossing om uw codering te verwijderen. Zo kunt u vroegtijdig uw droomwoning kopen of een lening afsluiten voor uw lease auto. 

CoderingVrij is een juridische dienstverlener dat bemiddelt tussen consumenten en kredietverstekkers in het verwijderen van negatieve BKR-registraties. CoderingVrij is ontstaan met het doel om consumenten te helpen om negatieve BKR-registraties te verwijderen volgens de AVG wetgeving. Wij dwingen het verwijderen van negatieve BKR-registraties af bij verschillende kredietverstrekkers met juridische procedures. Zo helpen wij dagelijks mensen succesvol uit de brand en maken wij het weer mogelijk voor consumenten om positief naar de toekomst te kijken.

Door onze specialistische kennis in de AVG wetgeving kunnen wij het persoonlijke verhaal van de consument onder de aandacht brengen bij kredietverstrekkers met een juridische procedure en dwingen wij de kredietverstrekkers tot het maken van een belangenafweging. Ons doel is om oude negatieve BKR-registraties te verwijderen uit het BKR-register door de kredietverstrekker.

Door onze juiste expertise en specialistische kennis in de AVG wetgeving zijn wij in staat om de zwaarste BKR-coderingen te laten verwijderen. 

Sinds 2014 is CoderingVrij actief in het verwijderen van negatieve BKR-registraties. Onze successen zijn mede te danken aan gedreven collega’s die allemaal stap voor stap meer doen dan alleen hun werk. Bij het verwijderen van een negatieve BKR-registratie werkt een compleet team aan uw zaak. Hierdoor combineren wij verschillende specialisaties tot het behalen van gewenste resultaten. Dit fantastische team zorgt ervoor dat dagelijks nieuwe jurisprudentie wordt gecreëerd, waardoor beslissingsmakers bij de banken en financiële instellingen onze collega’s als volwaardige gesprekspartners behandelen. Om u een gezicht te geven bij de behandelaar die u veelvuldig spreekt, treft u onderstaand een korte introductie van onze collega’s.
Lees meer..

Particulier


Negatieve BKR-registratie verwijderen, omdat u financieel beperkt wordt


Wilt u graag een nieuwe auto aanschaffen, uw hypotheek oversluiten en of uw droomhuis kopen, maar staat er een negatieve BKR-registratie in de weg? Geen enkele bank en kredietverstrekker wilt met u zaken doen vanwege uw negatieve BKR-registratie.

Laat de kleine lettertjes u geen schade toebrengen

In de algemene voorwaarden van de banken en kredietverstrekkers staat in de kleine lettertjes vermeld dat zij, indien er sprake is van een achterstand van twee maanden of meer, u mogen aanmelden bij BKR. Dit is een volledig geautomatiseerd proces, wat betekent dat zij geen oren hebben naar de reden van het ontstaan van de achterstand, niet voor uw huidige financiële situatie noch uw belangen. Dit heeft tot gevolg dat banken en kredietverstrekkers niet met u zullen onderhandelen over het vroegtijdig verwijderen van uw negatieve BKR-registratie, maar ondertussen staat u wel in het BKR-register geregistreerd als een zogeheten potentiële wanbetaler. 

Uw negatieve BKR-registratie verwijderen op basis van de AVG wetgeving

CoderingVrij verwijdert dagelijks negatieve BKR-registraties op basis van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De AVG betreft de wetgeving die erop toeziet dat al uw geregistreerde persoonsgegevens correct staan vermeld. Hier dienen alle bij het BKR aangesloten partijen zich aan te houden. Opvolgend staat in de AVG opgesteld dat de verwerker van uw persoonsgegevens (dus de bank en/of kredietverstrekker) op basis van de huidige situatie moet toetsen of u in het BKR-register thuishoort.

Conform de AVG dient een bank en/of kredietverstrekker middels een belangenafweging te toetsen of u vandaag de dag nog steeds beschermd dient te worden door middel van een negatieve BKR-registratie.

Bent u van mening dat het BKR u niet beschermd, maar schade toebrengt? Laat u niet financieel beperken en bepaal nu zelf hoe uw toekomst eruit ziet. Laat uw negatieve BKR-registratie verwijderen op basis van de AVG wetgeving zodat u:


Bel 088-426 37 37 of vul het aanvraagformulier hieronder in.

Lees meer..

privacyverklaring


CoderingVrij, gevestigd aan Innovatiepark 3a 4906 AA Oosterhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.coderingvrij.nl/ Innovatiepark 3a 4906 AA Oosterhout +31 88 426 37 37

Persoonsgegevens die wij verwerken:

CoderingVrij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en
   telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken CoderingVrij verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gezondheid (indien nodig)


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken CoderingVrij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- CoderingVrij verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
CoderingVrij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CoderingVrij) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
CoderingVrij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Van Prospects bewaren we de volgende persoonsgegevens; 
Naam, Adres, 
Telefoonnnummer,
E-mail adres, Geboortedatum
 

        5 jaar CoderingVrij houdt 5 jaar, teneinde een relevante historie 
         van betrokkene vast te kunnen leggen en te gebruiken in haar dienstverlening.
Van klanten bewaren we de volgende persoonsgegevens; 
Naam, Adres, 
Telefoonnnummer,
E-mail adres, Geboortedatum
 
7 jaar CoderingVrij  heeft een financiele relatie met de klant en dient omwille van haar wettelijke verplichtingen uw persoons gegevens 7 jaar te bewaren.
 

BKR Overzicht

7 jaar CoderingVrij heeft een financiele relatie met de klant en dient omwille van haar wettelijke verplichtingen uw persoons gegevens 7 jaar te bewaren.
 
Kopie legitimatie

7 jaar CoderingVrij heeft een financiele relatie met de klant en dient omwille van haar wettelijke verplichtingen uw persoons gegevens 7 jaar te bewaren.
 
Machtigings formulier

7 jaar CoderingVrij heeft een financiele relatie met de klant en dient omwille van haar wettelijke verplichtingen uw persoons gegevens 7 jaar te bewaren.
 
Bankrekening gegevens

7 jaar CoderingVrij heeft een financiele relatie met de klant en dient omwille van haar wettelijke verplichtingen uw persoons gegevens 7 jaar te bewaren.
 
Specifieke informatie ter onderbouwing van het dossier7 jaar CoderingVrij heeft een financiele relatie met de klant en dient omwille van haar wettelijke verplichtingen uw persoons gegevens 7 jaar te bewaren. 


Delen van persoonsgegevens met derden
CoderingVrij deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CoderingVrij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt CoderingVrij uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Coderingvrij maakt gebruik van Google Analytics om middels analytische, functionele en tracking cookies bezoekgegevens bij te houden. De gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij de werking van de website, zodat wij elke bezoeker zo goed mogelijk kunnen voorzien van de gewenste informatie. Tevens beogen wij hiermee te kunnen analyseren hoe effectief onze Google AdWords-advertenties zijn.

Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde SSL-verbinding gestuurd worden.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst getekend. Wij verwijzen naar het privacy beleid van Google voor meer informatie over hoe zij met uw gegevens omgaan. Ook raden wij aan het privacy beleid van Google Analytics te raadplegen wanneer u meer wilt weten over hoe Google omgaat met uw data.

Er zijn verschillende soorten cookies waarbij we hieronder kort aangeven welke cookies wij gebruiken en waarom wij dat doen.

Voor de meeste van onderstaande cookies moet u dus toestemming geven bij het eerste bezoek aan onze website. Wij willen u erop attent maken dat u er ook voor kunt kiezen om uw browserinstellingen aan te passen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies geplaatst worden of wanneer u nooit wilt dat er cookies geplaatst worden. Wees u er wel van bewust dat dit gevolgen kan hebben voor de functies en het gebruik van onze website. Wij kunnen u in dit geval niet een optimale gebruikerservaring garanderen.

 • Functionele - Cookies zorgen ervoor dat www.coderingvrij.nl goed functioneert. Er hoeft hiervoor geen toestemming gegeven te worden.
 • Analytische - Cookies zorgen ervoor dat www.coderinvrij.nl kan meten wat onze bezoekers op de website doen. De statistieken herleiden wij niet naar personen. Wij zijn hierdoor in staat onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics als derde partij.
 • Remarketing & Advertentie - Cookies zorgen ervoor dat eerdere bezoekers van onze website advertenties aangeboden krijgen die aansluiten bij hun interesse op basis van eerder zoekgedrag. U kunt zich hiervoor afmelden in uw browser of door geen toestemming te geven bij het eerste bezoek aan www.coderinvrij.nl
 • Interesse – Cookies zorgen ervoor dat wij onze website kunnen voorzien van informatie die zo relevant mogelijk is voor onze bezoekers. 
 • Social Media – Cookies zorgen ervoor dat u door middel van buttons content kunt delen via uw social media. Voor de cookies die social media partijen plaatsen en hun privacy beleid verwijzen wij naar de websites van deze partijen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CoderingVrij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@coderingvrij.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

CoderingVrij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 CoderingVrij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@coderingvrij.nl.
Lees meer..

Private lease met een negatieve BKR


Wat is een negatieve registratie?

Zodra u een lening afsluit bij een kredietverstrekker wordt dit gemeld bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Uw gegevens worden opgeslagen in het Centraal Krediet Informatiesysteem en uw registratie blijft vijf jaar na aflossing van de lening staan. De volgende registraties worden aangemeld bij het BKR:

 • Private lease
 • Een creditcard
 • Kredietlimiet op uw bankrekening (roodstaan)
 • Een doorlopend krediet
 • Een persoonlijke lening
 • Een koop op afbetaling
 • Een telefoonabonnement in combinatie met een telefoon t.w.v. minimaal € 250,-

Bovenstaande registraties zijn positief, maar indien u niet op tijd betaalt, dan kunnen deze worden omgezet naar negatieve registraties. Een hypotheek wordt pas gemeld zodra er een betalingsachterstand is ontstaan. De hypotheek wordt negatief geregistreerd indien u een betalingsachterstand heeft van meer dan drie maandtermijnen. Voorkom een negatieve registratie en betaal uw rekeningen altijd op tijd. Zo vermijdt u vervelende situaties. 
Lees meer..

Recente BKR codering verwijderingen


Zie onderstaand een selectie van negatieve BKR-registraties die naar aanleiding van geleverde inspanningen door CoderingVrij zijn verwijderd. Klik op het logo van de betreffende kredietverstrekker.

Benieuwd hoe onze klanten onze dienstverlening heeft ervaren? Ontdek het hier.
Lees meer..

Wanneer krijg ik een BKR codering?


Aangezien er meer dan 9 miljoen mensen bij het BKR geregistreerd staan, is de kans groot dat ook u bij het BKR geregistreerd staat. Lees snel verder wat er van u geregistreerd kan staan.

Wanneer geregistreerd?

Kredieten van €250,- of meer worden bij het BKR geregistreerd, in beginsel zijn dit positieve registraties, die kunnen worden omgezet in negatieve registraties wanneer er sprake is van een betalingsachterstand:

 • Doorlopend krediet
 • Persoonlijke lening
 • Koop op afbetaling
 • Creditcard
 • Toestelkrediet van een telecomaanbieder
 • Roodstand
 • Betalingsachterstand van meer dan drie termijnen op hypotheek (hypotheek wordt alleen negatief geregistreerd)
Lees meer..

Wie is CoderingVrij?


CoderingVrij verwijdert uw codering
Zodat u verder kunt gaan met een lening afsluiten.
 
Lees meer..

ZZP financieel krediet zonder BKR


Heeft u een financieel krediet nodig als zzp’er, maar wilt u dat de lening verstrekt wordt zonder dat er een BKR-toetsing wordt gedaan? In dat geval zal het lastig worden om een financieel krediet te verkrijgen. Een BKR toetsing wordt in vrijwel alle gevallen gedaan indien er sprake is van het aanvragen van een lening, zeker door leningen, afkomstig van (groot)banken e.d. Ook indien u als zzp’er een financieel krediet wenst aan te gaan wordt er een BKR toetsing gedaan.

CoderingVrij kan zich als geen ander inzetten voor uw belangen, zodat u weer verder kunt gaan met uw leven. Het enige wat u hoeft te doen is contact op te nemen en onze specialisten bekijken gratis uw mogelijkheden

Bel nu voor een gratis adviesgesprek 088-4263737
Lees meer..
Wij begrijpen dat het fijn is als u weet wat u te wachten staat. Daarom hebben wij een duidelijk stappenplan voor onze klanten opgesteld. Bekijk stappenplan
Benieuwd naar onze algemene voorwaarden? Klik op onderstaande knop.

Bekijk voorwaarden
Vandaag nog Coderingvrij!
lees alles over hoe wij uw negatieve BKR-registratie kunnen verwijderen
sluit