U heeft gezocht op:
"lening"

a1 codering


Een A1 codering betekent dat er een betalingsregeling met de kredietverstrekker is getroffen, nadat er een betalingsachterstand is ontstaan.

A-code

Een code A betekent dat er sprake is of is geweest van een achterstand in de betalingen van uw krediet. De periode van de achterstand is afhankelijk van de kredietsoort en wat u bij het afsluiten van het krediet met de kredietverstrekker bent overeengekomen. Alvorens de kredietverstrekker overgaat tot het plaatsen van de code A dient hij u schriftelijk op de hoogte te brengen van de achterstand en u in de gelegenheid te stellen de achterstand binnen een bepaalde termijn te voldoen, zodat de code A kan worden voorkomen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal de code A worden geplaatst, welke vervolgens minimaal vijf jaar zichtbaar blijft. Een code A kan u belemmeren in de aankoop van een woning, het leasen van een auto of het afsluiten van een lening. Vanwege de code A zien andere kredietverstrekkers u als een gevaar voor de financiële sector, terwijl u dat niet of niet meer bent.

Code 1

Code 1 wordt geplaatst wanneer er een betalingsregeling is getroffen nadat een achterstand is ontstaan. Een code 1 wordt in combinatie met een A code geplaatst, in de praktijk wordt er dan gesproken over een A1 codering.

CoderingVrij wordt meestal benaderd door personen die een woning willen kopen, een auto willen aanschaffen, willen investeren in de onderneming, een krediet willen oversluiten etc. Steeds meer mensen komen erachter dat ze negatief geregistreerd staan bij het BKR doordat zij wegens een negatieve BKR-registratie niet eens in staat zijn een telefoonabonnement af te sluiten.


Lees meer..

a2 codering


Een A2 codering wil zeggen dat na de betalingsachterstand de vordering opeisbaar is gesteld. Vaak wordt de vordering dan ook overgedragen aan een incassobureau. In de meeste gevallen is een H-code dan niet meer aan de orde, er is immers geen sprake meer van een achterstand die hersteld kan worden, de vordering is opgeëist en dient ineens te worden voldaan, tenzij u een betalingsregeling treft.

A-code

Een code A betekent dat er sprake is of is geweest van een achterstand in de betalingen van uw krediet. De periode van de achterstand is afhankelijk van de kredietsoort en wat u bij het afsluiten van het krediet met de kredietverstrekker bent overeengekomen. Alvorens de kredietverstrekker overgaat tot het plaatsen van de code A dient hij u schriftelijk op de hoogte te brengen van de achterstand en u in de gelegenheid te stellen de achterstand binnen een bepaalde termijn te voldoen, zodat de code A kan worden voorkomen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal de code A worden geplaatst, welke vervolgens minimaal vijf jaar zichtbaar blijft. Een code A kan u belemmeren in de aankoop van een woning, het leasen van een auto of het afsluiten van een lening. Vanwege de code A zien andere kredietverstrekkers u als een gevaar voor de financiële sector, terwijl u dat niet of niet meer bent.

Code 2

Zodra de vordering geheel opeisbaar is gesteld, wordt er een code 2 geplaatst. Meestal valt de plaatsing van de code 2 samen met de overdracht van de vordering aan het incassobureau. Wanneer de hele vordering is voldaan, wordt de BKR-registratie voorzien van een werkelijke einddatum, waarna de registratie nog vijf jaar lang zichtbaar is.

CoderingVrij wordt meestal benaderd door personen die een woning willen kopen, een auto willen aanschaffen, willen investeren in de onderneming, een krediet willen oversluiten etc. Steeds meer mensen komen erachter dat ze negatief geregistreerd staan bij het BKR doordat zij wegens een negatieve BKR-registratie niet eens in staat zijn een telefoonabonnement af te sluiten.
Lees meer..

A3 codering


Een A3 codering wordt geplaatst nadat €250,- of meer administratief of daadwerkelijk is afgeboekt.

A-code

Een code A betekent dat er sprake is of is geweest van een achterstand in de betalingen van uw krediet. De periode van de achterstand is afhankelijk van de kredietsoort en wat u bij het afsluiten van het krediet met de kredietverstrekker bent overeengekomen. Alvorens de kredietverstrekker overgaat tot het plaatsen van de code A dient hij u schriftelijk op de hoogte te brengen van de achterstand en u in de gelegenheid te stellen de achterstand binnen een bepaalde termijn te voldoen, zodat de code A kan worden voorkomen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal de code A worden geplaatst, welke vervolgens minimaal vijf jaar zichtbaar blijft. Een code A kan u belemmeren in de aankoop van een woning, het leasen van een auto of het afsluiten van een lening. Vanwege de code A zien andere kredietverstrekkers u als een gevaar voor de financiële sector, terwijl u dat niet of niet meer bent.

Code 3

Code 3 geeft aan dat de kredietverstrekker een bedrag van €250,- of meer heeft afgeboekt van de openstaande vordering. Dit kan een daadwerkelijke afboeking zijn na finale kwijting, dan zal er ook een einddatum worden gemeld. Maar het is ook mogelijk dat de kredietverstrekker de vordering (deels) administratief heeft afboekt omdat zij ervan uitgaat dat de vordering niet meer (geheel) zal worden voldaan, dan wordt er geen einddatum gemeld. Ook deze code blijft minimaal vijf jaar zichtbaar en wordt vijf jaar na de einddatum - gelijktijdig met de gehele registratie - verwijderd.

CoderingVrij wordt meestal benaderd door personen die een woning willen kopen, een auto willen aanschaffen, willen investeren in de onderneming, een krediet willen oversluiten etc. Steeds meer mensen komen erachter dat ze negatief geregistreerd staan bij het BKR doordat zij wegens een negatieve BKR-registratie niet eens in staat zijn een telefoonabonnement af te sluiten.
Lees meer..

a4-codering


Een A4 codering betekent dat de kredietverstrekker u na uw achterstand niet meer heeft kunnen bereiken.

A-code

Een code A betekent dat er sprake is of is geweest van een achterstand in de betalingen van uw krediet. De periode van de achterstand is afhankelijk van de kredietsoort en wat u bij het afsluiten van het krediet met de kredietverstrekker bent overeengekomen. Alvorens de kredietverstrekker overgaat tot het plaatsen van de code A dient hij u schriftelijk op de hoogte te brengen van de achterstand en u in de gelegenheid te stellen de achterstand binnen een bepaalde termijn te voldoen, zodat de code A kan worden voorkomen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal de code A worden geplaatst, welke vervolgens minimaal vijf jaar zichtbaar blijft. Een code A kan u belemmeren in de aankoop van een woning, het leasen van een auto of het afsluiten van een lening. Vanwege de code A zien andere kredietverstrekkers u als een gevaar voor de financiële sector, terwijl u dat niet of niet meer bent.

Code 4

De code 4 wordt geplaatst wanneer het de kredietverstrekker niet meer lukt met u in contact te komen. Uw woon- of verblijfplaats is onbekend en de kredietverstrekker heeft geen mogelijkheden meer de vordering bij u te innen. Een dergelijke codering wordt u over het algemeen zwaar aangerekend door kredietverstrekkers.

CoderingVrij wordt meestal benaderd door personen die een woning willen kopen, een auto willen aanschaffen, willen investeren in de onderneming, een krediet willen oversluiten etc. Steeds meer mensen komen erachter dat ze negatief geregistreerd staan bij het BKR doordat zij wegens een negatieve BKR-registratie niet eens in staat zijn een telefoonabonnement af te sluiten.
Lees meer..

auto leasen met negatieve bkr


Negatieve registratie verwijderen


Is uw huidige financiële situatie op orde en heeft u geen betalingsachterstanden ten aanzien van uw negatieve registratie? Dan komt u in aanmerking voor onze juridische dienstverlening. CoderingVrij is gespecialiseerd is het verwijderen en aanpassen van BKR-registraties.

Een onterechte registratie

Wanneer de kredietverstrekker zich niet aan de juiste wet- en regelgeving heeft gehouden op het moment van plaatsen van de negatieve BKR-registratie, spreken wij van een onterechte registratie. Als leek zijnde, is het lastig om te controleren of uw registratie aan de wet- en regelgeving voldoet. Onze juristen voeren deze controles dagelijks uit en weten uiteraard exact welke juridische materie zij erop moeten naslaan.

Een terechte registratie?

Heeft u een betalingsachterstand opgelopen, waardoor u negatief staat geregistreerd en is uw huidige financiële situatie op orde? Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder. Iedereen heeft recht op een tweede kans. 
Lees meer..

BKR coderingen


U heeft een BKR-codering maar u heeft geen idee wat deze inhoudt. Op deze pagina leggen wij u uit wat de codes betekenen.

Mocht u al op de hoogte zijn van de betekenis van uw codering en wilt u deze codering laten verwijderen? Klik dan hier voor meer informatie.

Code A

Een code A betekent dat er sprake is of is geweest van een achterstand in de betalingen van uw krediet. De periode van de achterstand is afhankelijk van de kredietsoort en wat u bij het afsluiten van het krediet met de kredietverstrekker bent overeengekomen. Alvorens de kredietverstrekker overgaat tot het plaatsen van de code A dient hij u schriftelijk op de hoogte te brengen van de achterstand en u in de gelegenheid te stellen de achterstand binnen een bepaalde termijn te voldoen, zodat de code A kan worden voorkomen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal de code A worden geplaatst, welke vervolgens minimaal vijf jaar zichtbaar blijft. Een code A kan u belemmeren in de aankoop van een woning, het leasen van een auto of het afsluiten van een lening. Vanwege de code A zien andere kredietverstrekkers u als een gevaar voor de financiële sector, terwijl u dat niet of niet meer bent. Wilt u meer weten over het verwijderen van een code A? Ga dan naar codering verwijderen.

Code H

Een code H houdt in dat u de achterstand hebt hersteld en de maandelijkse termijnbetalingen weer hebt hervat. De code H heeft dus betrekking op een kredietfaciliteit die na het inlopen van de achterstand nog actief was, want wanneer de achterstand gelijktijdig met het inlossen van het krediet is ingelopen, wordt er enkel een einddatum geplaatst, zonder code H. Vijf jaar na de datum van de herstelcode worden de coderingen die daarvoor zijn geplaatst bij het BKR verwijderd, de gehele registratie verdwijnt vijf jaar na de einddatum.

Code 1

Code 1 wordt geplaatst wanneer er een betalingsregeling is getroffen nadat een achterstand is ontstaan. Een code 1 wordt in combinatie met een A code geplaatst, in de praktijk wordt er dan gesproken over een A1 codering. Tevens
blijft een code 1 minimaal vijf jaar zichtbaar.

Code 2

Zodra de vordering geheel opeisbaar is gesteld, wordt er een code 2 geplaatst. Meestal valt de plaatsing van de code 2 samen met de overdracht van de vordering aan het incassobureau. Wanneer de hele vordering is voldaan, wordt de BKR-registratie voorzien van een werkelijke einddatum, waarna de registratie nog vijf jaar lang zichtbaar is.

Code 3

Code 3 geeft aan dat de kredietverstrekker een bedrag van €250,- of meer heeft afgeboekt van de openstaande vordering. Dit kan een daadwerkelijke afboeking zijn na finale kwijting, dan zal er ook een einddatum worden gemeld. Maar het is ook mogelijk dat de kredietverstrekker de vordering (deels) administratief heeft afboekt omdat zij ervan uitgaat dat de vordering niet meer (geheel) zal worden voldaan, dan wordt er geen einddatum gemeld. Ook deze code blijft minimaal vijf jaar zichtbaar en wordt vijf jaar na de einddatum - gelijktijdig met de gehele registratie - verwijderd.Code 4

De code 4 wordt geplaatst wanneer het de kredietverstrekker niet meer lukt met u in contact te komen. Uw woon- of verblijfplaats is onbekend en de kredietverstrekker heeft geen mogelijkheden meer de vordering bij u te innen. Een dergelijke codering wordt u over het algemeen zwaar aangerekend door kredietverstrekkers.

Code 5


De code 5 wordt geplaatst wanneer er een preventieve betalingsregeling is getroffen ten behoeve van een hypotheek, er is sprake van een achterstand echter is deze nog niet ernstig genoeg om bij het BKR te melden. De code 5 is van tijdelijke aard en wordt verwijderd zodra de betalingsregeling is afgerond.

Lees meer..

BKR-registratie opheffen


Negatieve registratie verwijderen, is dat mogelijk?

U wilt een lening aanvragen, maar dit is onmogelijk door een BKR-registratie. Laat nu uw BKR-registratie opheffen door CoderingVrij! ​​​​​​Wij zijn een team van professionals en weten wat voor grote gevolgen een negatieve registratie op uw naam kan hebben.


Het is vaak niet mogelijk om een nieuwe lening aan te vragen wanneer u in het verleden een betalingsachterstand heeft gehad die tot een negatieve registratie heeft geleid. Zodra kredietverstrekkers een BKR-codering zien, wordt u afgewezen voor lening, want er wordt niet gekeken naar uw huidige financiële situatie of de oorzaak van de negatieve registratie. Daarnaast bestaat ook nog de mogelijkheid dat de negatieve registratie onterecht is.
Wij helpen u graag van deze codering af. Om een BKR-registratie ongedaan te maken, dient uw financiële positie op orde te zijn. Dit houdt in dat u geen achterstanden meer heeft met betrekking tot de negatieve registratie.  
Lees meer..

bkr vrij aanvraag


Word nu Coderingvrij en doe een vrijblijvende aanvraag.
Het verplicht u tot niets en u weet direct waar u aan toe bent.

Bij Codering Vrij kunt u wel altijd rekenen op gratis, eerlijk en 100% onafhankelijk advies inzake uw mogelijkheden.
Biedt u zelf de service zoals het bedoeld is en leg uw codering probleem bij CoderingVrij neer. Wij vertegenwoordigen alle voor aanstaande Hypotheekkantoren en financieringsbedrijven om hun klanten te bevrijden van een codering. Wij zijn in staat om voor iedere klant de beste oplossing te verzorgen. Als u lopende achterstanden in de maandtermijn heeft op uw gecodeerde lening en/of afgesloten via een gemeentelijke kredietbank kunnen wij helaas niet voor u bemiddelen.

U kunt ons ook direct bellen.
Lees meer..

Contact


Complimenten, klachten en/of suggesties ?
Wij streven er naar u  zo goed mogelijk van dienst te zijn en nemen uw mening over onze dienstverlening erg serieus. Voor complimenten, klachten en/of suggesties kunt u ons e-mailen via het e-mailadres: customercare@coderingvrij.nl . Vermeld hierbij altijd uw voor- en achternaam, postcode en e-mailadres zodat wij u beter kunnen assisteren. Wij streven ernaar om binnen één week, inhoudelijk te reageren.
Lees meer..

duizenden-test


Het verwijderen van uw negatieve BKR registratie kan al vanaf een richtprijs van ca. € 420,-.

Bel vandaag nog voor een gratis adviesgesprek of vul het aanvraagformulier in zodat ook u verder kunt met uw hypotheek of lening.
Lees meer..

Een auto financieren met een negatieve registratie


Ja, ik wil een auto financieren met negatieve registratie


Zodra u in met CoderingVrij in contact treedt, wordt er gratis voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw negatieve registratie te verwijderen. Onze adviseurs kijken kritisch naar uw zaak en zullen op basis van kennis en ervaring u voorzien van het juiste advies.  


Waarom kiest u voor CoderingVrij? 


 • Al duizenden coderingen succesvol verwijderd 
 • Groot netwerk van banken en kredietverstrekkers ​
 • Jarenlange ervaring in de financiële dienstverlening 
 • Een jurist gaat met uw zaak aan de slag


CoderingVrij is uw oplossing voor een negatieve BKR-registratie!
Lees meer..

Veelgestelde vragen


Veelgestelde vragen
 • Waarom kunnen jullie een codering verwijderen en de bank niet? hypotheek | codering verwijderen
 • Wat is een negatieve codering? hypotheek | codering verwijderen
 • Waarom kiezen voor CoderingVrij? hypotheek | codering verwijderen
 • Hoe lang duurt het voordat mijn codering is verwijderd? hypotheek | codering verwijderen
 • Waarvoor staan de verschillende coderingen? hypotheek | codering verwijderen
 • Wat zijn de totale kosten? hypotheek | codering verwijderen
 • Waarom krijg ik geen lening? hypotheek | codering verwijderen
 • Ik ben uit het WSNP traject, kan ik nu mijn negatieve registratie laten verwijderen? hypotheek | codering verwijderen
 • Ik kan het bedrag niet in één keer betalen en nu? hypotheek | codering verwijderen
Lees meer..

Frauderegistraties


Er zijn drie soorten frauderegistraties: IVR, EVR en SFH. Wanneer u een dergelijke registratie heeft opgelegd gekregen, wordt deze maar liefst 8 jaar lang gehandhaafd. In veel gevallen wordt een frauderegistratie eenzijdig door een bank of verzekeringsmaatschappij opgelegd en wordt u niet in de gelegenheid gesteld om uw verhaal te vertellen en aan te tonen.

8 jaar is een hele lange straf waardoor u en uw gezin zwaar kunnen worden belemmerd in het aangaan van een hypotheek of lening maar zelfs het afsluiten van een simpele verzekering is in sommige gevallen niet mogelijk.  

Ook een frauderegistratie moet voldoen aan de eisen die de privacywetgeving (AVG) stelt. Heeft u een frauderegistratie? CoderingVrij helpt u uw leven weer op te pakken.

Bel nu voor een gratis adviesgesprek en bekijk wat de mogelijkheden zijn. 
Lees meer..

CoderingVrij heeft de oplossing


Waarom heb ik een codering?


Wanneer u een lening afsluit bij een kredietverstrekker, is deze verplicht om de lening te melden bij het BKR. U wordt in het Centraal Krediet Informatiesysteem geregistreerd. Er zijn positieve en negatieve registraties. Een positieve registratie is bijvoorbeeld: roodstaan op uw bankrekening, het gebruik van een creditcard of een leaseovereenkomst. Ook bij het aanschaffen van een product op afbetaling, wordt u geregistreerd. Indien u uw maandelijkse termijn op tijd betaalt, blijft de registratie positief, anders kan er een negatieve registratie ontstaan. Is uw positieve registratie, om welke reden dan ook, toch omgezet naar een negatieve registratie en u wilt graag geld lenen bij een bank? Dan bieden wij u de oplossing om eerst uw negatieve registratie te verwijderen.  

Lees meer..

Hoe kom ik van mijn negatieve registratie af


Positieve en negatieve registraties

Een negatieve registratie kan een doorn in het oog zijn voor u als ondernemer maar ook zeker als particulier. Zo kunt u geen woning kopen of bedrijfsbus aanschaffen, daarvoor dient eerst de negatieve registratie te zijn verwijderd. CoderingVrij kan u hierbij helpen.


Wanneer u beschikt over een krediet van €250,- of meer krijgt u een positieve registratie. Als u een betalingsachterstand heeft en deze niet tijdig betaalt, dan komt er een codering op uw naam te staan. Dit wordt een negatieve registratie genoemd. U kunt dan hoogstwaarschijnlijk geen lening krijgen.  
Lees meer..

hoe lang geregistreerd bij het bkr


Uw negatieve registratie verwijderen


Normaliter blijft een negatieve registratie vijf jaar na de werkelijke einddatum, of na de herstelmelding (H-code) staan. Wacht niet meer totdat die vijf jaren eindelijk zijn verstreken en word codering vrij door middel van een professioneel bedrijf. U kunt een positieve of een negatieve registratie op uw naam hebben staan. Als u alles netjes en op tijd heeft betaald, dan heeft u waarschijnlijk gewoon een positieve registratie. Voorbeelden voor een positieve registratie:

 • Creditcard
 • Lening
 • Roodstandlimiet
 • Leaseovereenkomst etc.

Alle leningen en kredieten worden geregistreerd in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Dit wordt gemeld door de geldverstrekker waarvan u leent. Als u een nieuwe lening wilt aanvragen, kan een geldverstrekker uw BKR toetsen, zo worden al uw kredieten voor de geldverstrekker inzichtelijk gemaakt. Op grond van deze informatie kunnen ze bekijken of het wel verstandig is om aan u een krediet te verstrekken. Ze kijken niet alleen naar uw BKR, maar ook naar uw inkomsten en eventueel die van uw partner.

Mocht aan u, op basis van uw BKR, geen krediet worden verstrekt waardoor u niet in staat bent een auto of een huis te kunnen kopen? Dan heeft CoderingVrij dé oplossing voor u! Het verwijderen van uw negatieve registratie kan nu worden gerealiseerd door hulp in te schakelen van CoderingVrij, een juridische dienstverlener die gespecialiseerd is in het verwijderen en aanpassen van BKR-registraties.
Lees meer..

Home


Bent u nu niet in staat een hypotheek, lening of leaseovereenkomst af te sluiten? CoderingVrij heeft al duizenden coderingen verwijderd, duizenden tevreden klanten zijn u voorgegaan.

De Europese privacywetgeving (AVG) is van toepassing op iedereen die BKR geregistreerd staat. Deze wetgeving biedt de mogelijkheid tot het verwijderen van een negatieve BKR-registratie.

Wanneer u uw financiële situatie op orde hebt, hoeft u niet langer als wanbetaler te boek te staan. De omstandigheden die zich in het verleden hebben voorgedaan, hoeven uw dromen niet langer in de weg te staan. Iedereen heeft recht op een tweede kans.

Laat uw negatieve BKR-registratie verwijderen zodat ook u die woning kunt kopen, auto kunt rijden of lening kunt afsluiten en eindelijk verder kunt gaan met uw leven.

De adviseurs van CoderingVrij bekijken gratis uw mogelijkheden.

Bel nu voor een gratis adviesgesprek 088-4263737
Lees meer..

Ik wil van mijn BKR-registratie af


Hoe verwijder ik mijn BKR registratie?

Wat een vervelende situatie! Uw gegevens staan vermeld in het Centraal Krediet Informatiesysteem bij het BKR en u wilt een nieuwe lening aanvragen, maar helaas wordt u afgewezen op grond van een BKR-registratie. 


Er staan meer dan negen miljoen mensen geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Er wordt een melding gemaakt door de geldverstrekker indien u een lening afsluit met een kredietbedrag van minimaal € 250,00. Dit is een positieve registratie. Heeft u een betalingsachterstand, dan kan deze registratie worden omgezet naar een negatieve registratie. Het is belangrijk dat u altijd op tijd betaalt. Een registratie blijft vijf jaar op uw naam staan. 

Heeft u nu alles financieel op orde en heeft u geen betalingsachterstanden meer? Dan is er een grote kans dat wij uw registratie kunnen verwijderen. Wij verwijderen dagelijks terechte en onterechte registraties. U hoeft niet meer vijf jaar lang te wachten totdat uw negatieve registratie wordt verwijderd, maar u kunt vandaag nog starten. 

Lees meer..

Kan ik een hypotheek aanvragen met BKR


Hypotheek afsluiten met BKR

Zodra u een krediet boven €250,- afsluit, wordt u geregistreerd bij het BKR. Het gaat om leningen zoals; 

 • Een telefoonabonnement (inclusief afbetaling telefoon)
 • Een creditcard
 • Rood staan op uw bankrekening
 • Een private lease auto

Meer dan 9 miljoen mensen in Nederland staan geregistreerd bij het BKR. Een telefoonabonnement heeft al gevolgen voor de hoogte van de hypotheek die u wilt afsluiten. In beginsel zijn dit positieve registraties, maar deze kunnen ook omgezet worden naar negatieve registraties. U krijgt een negatieve registratie wanneer u voor een bepaalde periode een betalingsachterstand oploopt. Indien u een hypotheek wilt afsluiten, bent u verplicht om alle leningen op te geven bij de hypotheekverstrekker.

Lees meer..

Tarieven


CoderingVrij heeft de afgelopen jaren duizenden negatieve BKR registraties verwijderd. Bent u benieuwd naar de ervaringen? Lees hier onze recensies.

Wilt u ook weten of wij uw negatieve BKR-codering kunnen verwijderen dan kunt u contact met ons opnemen zodat wij in een gratis advies gesprek u kunnen vertellen of ook uw negatieve BKR-codering verwijderd kan worden. Hierdoor heeft u de garantie dat wij enkel en alleen voor het beoogde resultaat zullen gaan; u kunt dan verder met uw financiële doelen.

Het verwijderen van uw negatieve BKR registratie kan al vanaf een richtprijs van ca. € 420,-.

Bel vandaag nog voor een gratis adviesgesprek of vul het aanvraagformulier in zodat ook u verder kunt met uw hypotheek of lening.
Lees meer..

Tarieven


Wacht niet langer met de aankoop van uw huis, de aanschaf van uw auto of het afsluiten van uw lening. Maak nu gebruik van de expertise van onze specialisten om uw BKR-codering te verwijderen. De juristen van CoderingVrij bewandelen dagelijks de snelste en effectiefste wegen om BKR-coderingen te verwijderen en weten hierdoor vaste lagen prijzen te hanteren.

U kunt al vanaf €199,- uw BKR-codering laten verwijderen zodat u niet langer hoeft te wachten met het verwezenlijken van uw droom.

Bel nu voor een gratis adviesgesprek.
Lees meer..

Laagste prijsgarantie


CoderingVrij heeft inmiddels duizenden consumenten en ondernemers geholpen met het verwijderen van negatieve BKR registraties zodat ze verder konden met een hypotheek of een (zakelijke) lening.

Onze juristen zijn gespecialiseerd in de AVG wetgeving en hebben de kennis hoe de wetgeving het mogelijk maakt negatieve registraties te verwijderen. Dagelijks verwijderen wij dan ook meerdere registraties, door het bieden van maatwerk voor elke zaak. Wij nemen namelijk alleen zaken aan waarvan wij overtuigd zijn dat de registratie verwijderd kan worden.

Door de zekerheid die wij hebben in onze procedure, kunnen wij u altijd de laagste prijs aanbieden. Het verwijderen van uw negatieve BKR-registratie kan al vanaf een richtprijs van ca. €420,-.

Heeft u een ander aanbod gekregen met een lagere prijs? Laat het ons weten en u krijgt gegarandeerd een beter voorstel.
Lees meer..

Meer informatie over een codering verwijderen


Meer informatie over een codering verwijderen
Hoe kom ik van mijn negatieve registratie af?
Als u een woning wilt kopen, een auto wilt aanschaffen of een lening wilt afsluiten, kan u hierin worden belemmerd door een negatieve BKR-registratie. Uiteraard brengt dit een grote teleurstelling met zich mee. Echter, er bestaan mogelijkheden om deze negatieve registratie te verwijderen. CoderingVrij kan u hiermee helpen zodat u alsnog uw droom kunt realiseren.

Lees meer..

Particulier – Omdat ik een lening wil afsluiten


Particulier – Omdat ik een lening wil afsluiten

Lees meer..

Over ons


CoderingVrij verwijdert uw codering
Zodat u verder kunt gaan met een lening afsluiten.

Lees meer..

Particulier


Negatieve BKR-registratie verwijderen, omdat u financieel beperkt wordt


Wilt u graag een nieuwe auto aanschaffen, uw hypotheek oversluiten en of uw droomhuis kopen, maar staat er een negatieve BKR-registratie in de weg? Geen enkele bank en kredietverstrekker wilt met u zaken doen vanwege uw negatieve BKR-registratie.

Laat de kleine lettertjes u geen schade toebrengen

In de algemene voorwaarden van de banken en kredietverstrekkers staat in de kleine lettertjes vermeld dat zij, indien er sprake is van een achterstand van twee maanden of meer, u mogen aanmelden bij BKR. Dit is een volledig geautomatiseerd proces, wat betekent dat zij geen oren hebben naar de reden van het ontstaan van de achterstand, niet voor uw huidige financiële situatie noch uw belangen. Dit heeft tot gevolg dat banken en kredietverstrekkers niet met u zullen onderhandelen over het vroegtijdig verwijderen van uw negatieve BKR-registratie, maar ondertussen staat u wel in het BKR-register geregistreerd als een zogeheten potentiële wanbetaler. 

Uw negatieve BKR-registratie verwijderen op basis van de AVG wetgeving

CoderingVrij verwijdert dagelijks negatieve BKR-registraties op basis van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De AVG betreft de wetgeving die erop toeziet dat al uw geregistreerde persoonsgegevens correct staan vermeld. Hier dienen alle bij het BKR aangesloten partijen zich aan te houden. Opvolgend staat in de AVG opgesteld dat de verwerker van uw persoonsgegevens (dus de bank en/of kredietverstrekker) op basis van de huidige situatie moet toetsen of u in het BKR-register thuishoort.

Conform de AVG dient een bank en/of kredietverstrekker middels een belangenafweging te toetsen of u vandaag de dag nog steeds beschermd dient te worden door middel van een negatieve BKR-registratie.

Bent u van mening dat het BKR u niet beschermd, maar schade toebrengt? Laat u niet financieel beperken en bepaal nu zelf hoe uw toekomst eruit ziet. Laat uw negatieve BKR-registratie verwijderen op basis van de AVG wetgeving zodat u:


Bel 088-426 37 37 of vul het aanvraagformulier hieronder in.

Lees meer..

privacyverklaring


CoderingVrij, gevestigd aan Innovatiepark 3a 4906 AA Oosterhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.coderingvrij.nl/ Innovatiepark 3a 4906 AA Oosterhout +31 88 426 37 37

Persoonsgegevens die wij verwerken:

CoderingVrij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en
   telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken CoderingVrij verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gezondheid (indien nodig)


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken CoderingVrij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- CoderingVrij verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
CoderingVrij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CoderingVrij) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
CoderingVrij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Van Prospects bewaren we de volgende persoonsgegevens; 
Naam, Adres, 
Telefoonnnummer,
E-mail adres, Geboortedatum
 

        5 jaar CoderingVrij houdt 5 jaar, teneinde een relevante historie 
         van betrokkene vast te kunnen leggen en te gebruiken in haar dienstverlening.
Van klanten bewaren we de volgende persoonsgegevens; 
Naam, Adres, 
Telefoonnnummer,
E-mail adres, Geboortedatum
 
7 jaar CoderingVrij  heeft een financiele relatie met de klant en dient omwille van haar wettelijke verplichtingen uw persoons gegevens 7 jaar te bewaren.
 

BKR Overzicht

7 jaar CoderingVrij heeft een financiele relatie met de klant en dient omwille van haar wettelijke verplichtingen uw persoons gegevens 7 jaar te bewaren.
 
Kopie legitimatie

7 jaar CoderingVrij heeft een financiele relatie met de klant en dient omwille van haar wettelijke verplichtingen uw persoons gegevens 7 jaar te bewaren.
 
Machtigings formulier

7 jaar CoderingVrij heeft een financiele relatie met de klant en dient omwille van haar wettelijke verplichtingen uw persoons gegevens 7 jaar te bewaren.
 
Bankrekening gegevens

7 jaar CoderingVrij heeft een financiele relatie met de klant en dient omwille van haar wettelijke verplichtingen uw persoons gegevens 7 jaar te bewaren.
 
Specifieke informatie ter onderbouwing van het dossier7 jaar CoderingVrij heeft een financiele relatie met de klant en dient omwille van haar wettelijke verplichtingen uw persoons gegevens 7 jaar te bewaren. 


Delen van persoonsgegevens met derden
CoderingVrij deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CoderingVrij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt CoderingVrij uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Coderingvrij maakt gebruik van Google Analytics om middels analytische, functionele en tracking cookies bezoekgegevens bij te houden. De gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij de werking van de website, zodat wij elke bezoeker zo goed mogelijk kunnen voorzien van de gewenste informatie. Tevens beogen wij hiermee te kunnen analyseren hoe effectief onze Google AdWords-advertenties zijn.

Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde SSL-verbinding gestuurd worden.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst getekend. Wij verwijzen naar het privacy beleid van Google voor meer informatie over hoe zij met uw gegevens omgaan. Ook raden wij aan het privacy beleid van Google Analytics te raadplegen wanneer u meer wilt weten over hoe Google omgaat met uw data.

Er zijn verschillende soorten cookies waarbij we hieronder kort aangeven welke cookies wij gebruiken en waarom wij dat doen.

Voor de meeste van onderstaande cookies moet u dus toestemming geven bij het eerste bezoek aan onze website. Wij willen u erop attent maken dat u er ook voor kunt kiezen om uw browserinstellingen aan te passen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies geplaatst worden of wanneer u nooit wilt dat er cookies geplaatst worden. Wees u er wel van bewust dat dit gevolgen kan hebben voor de functies en het gebruik van onze website. Wij kunnen u in dit geval niet een optimale gebruikerservaring garanderen.

 • Functionele - Cookies zorgen ervoor dat www.coderingvrij.nl goed functioneert. Er hoeft hiervoor geen toestemming gegeven te worden.
 • Analytische - Cookies zorgen ervoor dat www.coderinvrij.nl kan meten wat onze bezoekers op de website doen. De statistieken herleiden wij niet naar personen. Wij zijn hierdoor in staat onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics als derde partij.
 • Remarketing & Advertentie - Cookies zorgen ervoor dat eerdere bezoekers van onze website advertenties aangeboden krijgen die aansluiten bij hun interesse op basis van eerder zoekgedrag. U kunt zich hiervoor afmelden in uw browser of door geen toestemming te geven bij het eerste bezoek aan www.coderinvrij.nl
 • Interesse – Cookies zorgen ervoor dat wij onze website kunnen voorzien van informatie die zo relevant mogelijk is voor onze bezoekers. 
 • Social Media – Cookies zorgen ervoor dat u door middel van buttons content kunt delen via uw social media. Voor de cookies die social media partijen plaatsen en hun privacy beleid verwijzen wij naar de websites van deze partijen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CoderingVrij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@coderingvrij.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

CoderingVrij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 CoderingVrij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@coderingvrij.nl.
Lees meer..

Private lease met een negatieve BKR


Wat is een negatieve registratie?

Zodra u een lening afsluit bij een kredietverstrekker wordt dit gemeld bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Uw gegevens worden opgeslagen in het Centraal Krediet Informatiesysteem en uw registratie blijft vijf jaar na aflossing van de lening staan. De volgende registraties worden aangemeld bij het BKR:

 • Private lease
 • Een creditcard
 • Kredietlimiet op uw bankrekening (roodstaan)
 • Een doorlopend krediet
 • Een persoonlijke lening
 • Een koop op afbetaling
 • Een telefoonabonnement in combinatie met een telefoon t.w.v. minimaal € 250,-

Bovenstaande registraties zijn positief, maar indien u niet op tijd betaalt, dan kunnen deze worden omgezet naar negatieve registraties. Een hypotheek wordt pas gemeld zodra er een betalingsachterstand is ontstaan. De hypotheek wordt negatief geregistreerd indien u een betalingsachterstand heeft van meer dan drie maandtermijnen. Voorkom een negatieve registratie en betaal uw rekeningen altijd op tijd. Zo vermijdt u vervelende situaties. 
Lees meer..

Recente verwijderingen


Betaal voor resultaat

CoderingVrij verwijdert dagelijks negatieve BKR-coderingen en zal aan de hand van een gratis adviesgesprek eerst beoordelen of uw negatieve BKR registratie vroegtijdig te verwijderen is op basis van de AVG wetgeving. Bij ons betaalt u dus voor kwaliteit en resultaat!

Het verwijderen van uw negatieve BKR registratie kan al vanaf een richtprijs van ca. € 420,-.

Bel vandaag nog voor een gratis adviesgesprek of vul het aanvraagformulier in zodat ook u verder kunt met uw hypotheek of lening.
Lees meer..

Wanneer geregistreerd


Aangezien er meer dan 9 miljoen mensen bij het BKR geregistreerd staan, is de kans groot dat ook u bij het BKR geregistreerd staat. Lees snel verder wat er van u geregistreerd kan staan.

Wanneer geregistreerd?

Kredieten van €250,- of meer worden bij het BKR geregistreerd, in beginsel zijn dit positieve registraties, die kunnen worden omgezet in negatieve registraties wanneer er sprake is van een betalingsachterstand:

 • Doorlopend krediet
 • Persoonlijke lening
 • Koop op afbetaling
 • Creditcard
 • Toestelkrediet van een telecomaanbieder
 • Roodstand
 • Betalingsachterstand van meer dan drie termijnen op hypotheek (hypotheek wordt alleen negatief geregistreerd)
Lees meer..

Wie zijn wij


CoderingVrij verwijdert uw codering
Zodat u verder kunt gaan met een lening afsluiten.

Lees meer..
Wij begrijpen dat het fijn is als u weet wat u te wachten staat. Daarom hebben wij een duidelijk stappenplan voor onze klanten opgesteld. Bekijk stappenplan
Benieuwd naar onze algemene voorwaarden? Klik op onderstaande knop.

Bekijk voorwaarden
Vandaag nog Coderingvrij!
lees alles over hoe wij uw negatieve BKR-registratie kunnen verwijderen
sluit