CoderingVrij is een juridisch adviesbureau dat gespecialiseerd is in het verwijderen van negatieve BKR‐registraties en heeft inmiddels duizenden registraties verwijderd voor consumenten en ondernemers. Met een team van juristen slagen wij er dagelijks in om voor onze klanten het gewenste resultaat te behalen. Wij werken conform Nederlandse wetgeving, onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) speelt hierin een belangrijke rol. Voor alle duidelijkheid; het BKR is géén wetgeving maar een door de banken opgerichte stichting!

De AVG-wetgeving heeft bepaald dat een BKR geregistreerde het recht heeft op inzage middels een zogenoemd inzageverzoek. Hieronder valt in ieder geval het recht om te weten welke persoonsgegevens er zijn verwerkt, met welk doeleinde en door wie de gegevens zijn verwerkt. Tevens heeft een BKR geregistreerde het recht om deze gegevens in te zien. Daarbij heeft de kredietverstrekker de plicht aan hem/haar een kopie van de verwerkte persoonsgegevens te verstrekken. Een kredietverstrekker dient daar te allen tijde gehoor aan te geven. Met behulp van de verkregen persoonsgegevens, kan er gecontroleerd worden of de (negatieve) BKR-registratie terecht en correct is geregistreerd en wordt gehandhaafd.

De wetgever heeft strikte criteria opgesteld, waardoor de verwerking van persoonsgegevens in veel gevallen niet toegestaan is.

CoderingVrij constateert dat bijna 70% van de verwerking van de persoonsgegevens gebaseerd is op onjuiste informatie, geen juiste procesvorming en geen goede communicatie met de persoon om wie het allemaal draait; namelijk u! Dit geeft ruimte om een negatieve BKR-registratie al bij voorhand te kunnen verwijderen op basis van de wet- en regelgeving.

De jurist van CoderingVrij kent alle wegen binnen de wet en op basis van kennis en ervaring de rechtmatigheid voor u te toetsen. Onderstaand treft u een kleine opsomming van feiten die regelmatig spelen waarom een negatieve BKR-registratie al op basis van de toetsingen op rechtmatigheid verwijderd dienen te worden.

Wat houdt dit precies in? 
 • Wij controleren de juridische rechtmatigheid;
 • De kredietverstrekker dient een juiste dossiervorming te hebben en dient dit aan te tonen aan de jurist van CoderingVrij;
 • Er is een verplichting dat er een vooraankondiging plaats dient te vinden en dient dit aan te tonen aan de jurist van CoderingVrij;
 • Indien een jurist van CoderingVrij het inzageverzoek doet, kan de kredietverstrekker zich niet schuilen achter de algemene voorwaarden die van toepassing zijn (dus een terechte registratie conform hun algemene reglement); 
 • Toetsing op gemaakte afspraken in het verleden (kredietverstrekkers wijken regelmatig af van de mondelinge/schriftelijke afspraken zonder de cliënt te informeren);
 • Controle op het feit of de kredietverstrekker wel juist heeft gehandeld door de juiste informatie te verstrekken met betrekking tot bijvoorbeeld een finale kwijting;

Houdt u er rekening mee dat een dergelijke traject maar éénmalig uitgevoerd kan worden, namelijk een minnelijk traject. Helaas wordt een eigen aanvraag om een BKR-registratie te verwijderen vaak afgewimpeld met een 'nee'. De kredietverstrekker weet dat een consument niks heeft in te brengen op een afwijzing en u staat opnieuw met lege handen. Is uw verzoek afgewezen? Dat is heel vervelend als u achteraf nog professionele hulp wil aanvragen. De kredietverstrekker heeft vaak al een bindende mening over uw dossier gevormd. Daarom is het van belang dat u zich goed laat informeren door een specialist en deze kans niet onnodig voorbij laat schieten.

Wilt u ook weten of u hiervoor in aanmerking komt? De adviseurs van CoderingVrij bekijken gratis uw mogelijkheden. U weet direct waar u aan toe bent zonder verrassingen achteraf.

Wij verwijderen negatieve BKR-registraties bij onder andere:


Een greep uit onze recente BKR verwijderingen

 • BKR Codering verwijdering

Gratis telefonisch adviesgesprek

 • Meer dan 4.000+ coderingen verwijderd
 • U weet direct waar u aan toe bent
 • Wij verwijderen alle type coderingen
 • Altijd tegen een vast laag tarief
 • Geen verrassingen achteraf

Deze klanten gingen u al voor

Daniel Meijer

Nadat ik bij een hypotheek aanvraag geconfronteerd werd met een negatieve A2 registratie heb ik contact opgenomen met codering vrij. Na 3 werkdagen kreeg ik het bericht dat de registratie volledig verwijderd gaat worden. Zeer tevreden over het contact en de duidelijke uitleg vooraf. Super resultaa, thanks!!!!

Gerard Wigmans

Ik had een a2 codering en door coderingvrij super snel verwijderd.Ik vind het een heel goede service en hele fijne mensen die mij goed hebben geholpen.Nu ben ik eindelijk vrij voor huur en koopwoningen.

Priscilla Verhoeckx

Dankzij het adequate handelen van de zeer vriendelijke en begripvolle juristen bij CoderingVrij kunnen wij dan nu toch ons droomhuis kopen. Dankjewel CoderingVrij! Groet van een zeer tevreden klant.

Fadoua Boufares

vandaag het goede nieuws mogen ontvangen dat ik na 3 jaar eindelijk coderingvrij ben! dankzij de snelle service van coderingvrij, kan ik vanaf heden starten aan mijn franchise onderneming en daar de financiële middelen voor aanvragen. Enorm bedankt Merijn voor jou belletje vandaag! jullie krijgen 10 punten.

Safa Sahinturk

Ik was altijd onzeker dat het niet kon maar CoderingVrij heeft het tegendeel bewezen en hebben mijn negatieve registratie verwijderd, zoals wordt aangegeven zijn ze inderdaad gespecialiseerd. Ik ben zeer goed geholpen door CoderingVrij! Alles verliep soepel en correct. Dankzij CoderingVrij kan ik weer verder met ondernemen.

Anke van Kapel

In contact gekomen met Coderingvrij door een een A3 codering. Ze hebben me vriendelijk en goed geholpen, na alle bescheiden ingeleverd te hebben was het binnen 2 weken geregeld. Ben ze zeer dankbaar voor dit resultaat.

Andjena Barsati

Kwam achter dat er een codering staat. Met coderingvrij is het gewoon mogelijk dat te laten verwijderen. Top service..!!
Vandaag nog Coderingvrij!
Lees alles over hoe wij uw negatieve BKR-registratie kunnen verwijderen
sluit