Wanneer u belemmerd wordt bij het verkrijgen van een kredietfaciliteit, kan een negatieve BKR-registratie een reden zijn. Wanneer u middels het BKR-overzicht inzage heeft gekregen in de negatieve BKR-registratie(s) welke eventueel op uw naam geregistreerd staan, kunt u wellicht tot de conclusie komen dat deze negatieve BKR-registratie onterecht is geplaatst en/of u het hier niet eens mee bent. Bijvoorbeeld, de negatieve BKR-registratie behoord niet tot een kredietfaciliteit van u, er is nimmer een betaalachterstand geweest op de kredietfaciliteit enzovoorts. 

Kredietverstrekkers zijn verplicht om betaalachterstanden, conform de regelgeving van de stichting BKR, te registreren in het BKR-overzicht. Dat maakt, dat ook juist deze partij de enige partij is die de negatieve BKR-registratie, terecht of onterecht, kan verwijderen. In het BKR-overzicht, kunnen onvolkomenheden ontstaan, waardoor een negatieve BKR-registratie eventueel onterecht en/of verkeerd vermeld staat. Wanneer u na het inzien van uw BKR-overzicht tot de conclusie komt dat er een onterechte negatieve BKR-registratie op uw naam geregistreerd staat, kunt u hiertegen actie ondernemen om deze te laten verwijderen.  

Het is op dat moment mogelijk om zelfstandig met de betreffende kredietverstrekker in contact te treden om de onterechte, negatieve BKR-registratie te laten verwijderen. Komt u er tezamen met de kredietverstrekker niet uit, kunt u er voor kiezen om de verwijdering van de onterechte, negatieve BKR-registratie te laten uitvoeren door een externe partij welke gespecialiseerd is in dergelijke trajecten. Ervaring leert dat het inschakelen van een specialist op dit gebied, een juridisch dienstverlener gespecialiseerd in dit traject, een grotere haalbaarheid geeft om een onterechte, negatieve BKR-registratie te kwijtschelden.

Het vroegtijdig verwijderen van de onterechte negatieve BKR-registratie en/of een registratie waarmee u het niet eens bent, kan een oplossing bieden om alsnog de financiële toekomstplannen te kunnen voortzetten.


Bel nu voor een gratis adviesgesprek 088-4263737


Vandaag nog Coderingvrij!
lees alles over hoe wij uw negatieve BKR-registratie kunnen verwijderen
sluit