Verschillende Coderingen

Na de WSNP een huis kopen regel je met CoderinVrij
Oh nee, u heeft een BKR-codering en u heeft geen idee wat de codering betekent. Op deze pagina wordt uitgelegd welke soorten coderingen er zijn en wat ze voor u betekenen. Of weet u al wat het betekent? En wilt u van uw negatieve registratie af? Klik hier voor meer informatie. 

Codering A


De A-code geeft aan dat er een achterstand is in de betaling van de maandelijkse termijnen van uw kredietfaciliteit. Afhankelijk van de kredietsoort wordt deze code geplaatst bij een achterstand van twee tot vier maandtermijnen.
Voordat de kredietverstrekker overgaat tot het plaatsen van de A-code bij het BKR dient hij u schriftelijk op de hoogte te stellen van de achterstand en u in de gelegenheid te stellen de negatieve BKR-registratie te voorkomen door een termijn te stellen waarbinnen u de achterstand alsnog kunt voldoen. Betaalt u niet binnen de gestelde termijn dan zal de kredietverstrekker de achterstand aan het BKR doorgeven, deze melding blijft vervolgens minimaal vijf jaar staan.
Een aanvraag voor een nieuwe lening voor bijvoorbeeld uw droomhuis of auto is dan in de meeste gevallen niet mogelijk, zeker niet wanneer de achterstand nog niet is hersteld. Dit komt doordat de geldverstrekker er niet op vertrouwt dat u de maandelijkse kosten kunt betalen. Maar niks is onmogelijk! Wilt u hier meer over weten? Ga dan naar Codering verwijderen.

Codering H 


De H-code geeft aan dat de achterstand in de maandelijkse termijnbetalingen weer is hersteld. Deze code is alleen van toepassing wanneer de kredietfaciliteit na het inlopen van de achterstand nog actief blijft, wanneer de achterstand wordt voldaan maar tegelijkertijd de volledige kredietfaciliteit wordt ingelost wordt er enkel een einddatum geplaatst.
Vijf jaar na een herstelcode worden de coderingen bij het BKR verwijderd, de gehele registratie verdwijnt vijf jaar na de einddatum. 
Met een herstelcode is er in sommige gevallen toch nog een kans om een nieuwe lening of hypotheek te verkrijgen.

Codering 1


De code 1 wordt geplaatst wanneer er een betalingsachterstand is en er een regeling is getroffen om de achterstand weer in te lopen. De code 1 kan enkel bestaan in combinatie met een A-code, in de praktijk wordt dan ook veelal gesproken over een A1-codering. Ook de code 1 blijft minimaal vijf jaar staan en wordt vijf jaar na de datum van herstel of volledige inlossing van het krediet verwijderd. 

Codering 2


De code 2 wordt geplaatst wanneer de vordering geheel opeisbaar wordt gesteld, vaak valt het moment van plaatsen van de code 2 samen met overdracht van de vordering aan het incassobureau. Wanneer de kredietverstrekker de vordering opeist wordt er niet meer gesproken over een betalingsachterstand, bij opeising is het immers de bedoeling dat de vordering direct geheel wordt voldaan. De code H is in deze situatie dan ook niet van toepassing, nadat de volledige vordering is voldaan wordt de BKR-registratie voorzien van een einddatum, weer vijf jaar later wordt de gehele registratie (inclusief coderingen) verwijderd.

Codering 3


De code 3 geeft aan dat de kredietverstrekker een bedrag van €250,- of meer heeft afgeboekt van de openstaande vordering. Dit kan een daadwerkelijke afboeking zijn na finale kwijting, ook is het mogelijk dat de kredietverstrekker de vordering (deels) administratief afboekt omdat zij ervan uitgaat dat de vordering niet meer (geheel) zal worden voldaan. 
Ook deze code blijft minimaal vijf jaar zichtbaar en wordt vijf jaar na de einddatum - gelijktijdig met de gehele registratie - verwijderd.

Codering 4


De code 4 wordt geplaatst wanneer het de kredietverstrekker niet meer lukt met u in contact te komen. Uw woon- of verblijfplaats is onbekend en de kredietverstrekker heeft geen mogelijkheden meer de vordering bij u te innen. 
Het is logisch dat kredietverstrekkers zeer terughoudend zijn en het verkrijgen van een nieuwe hypotheek of lening echt onmogelijk is. Lees hier voor meer informatie.

Codering 5


De code 5 wordt geplaatst wanneer er een preventieve betalingsregeling is getroffen voor een hypotheek, er is sprake van een achterstand echter is deze nog niet ernstig genoeg om bij het BKR te melden. De code 5 is van tijdelijke aard en wordt verwijderd zodra de betalingsregeling in goede orde is doorlopen en de achterstand is hersteld. 

Geregistreerde leningen


Welke leningen worden geregistreerd bij het BKR? Als u bij een kredietverstrekker een bedrag leent van €250,- of meer wordt u aangemeld bij het BKR. Hieronder volgen de soorten leningen die geregistreerd worden:

 • Persoonlijke leningen
Bij deze kredietvorm wordt er een bedrag verstrekt wat u vervolgens in vaste maandelijkse termijnen terugbetaalt. Hierbij wordt vooraf een vast rentepercentage, vast maandbedrag en een vaste looptijd vastgesteld en is het niet toegestaan afgeloste bedragen weer op te nemen. Extra aflossingen zijn wel altijd toegestaan echter kan het zo zijn dat hiervoor een boetebedrag in rekening wordt gebracht.

 • Doorlopende kredieten
Bij deze kredietvorm wordt er een kredietlimiet vastgesteld en mag u tot aan deze limiet opnames doen, ook is het toegestaan afgeloste bedragen weer op te nemen en mag er ten allen tijde boetevrij extra worden afgelost. De looptijd is hierdoor variabel, ook kan het rentepercentage gedurende de looptijd worden aangepast. U betaalt enkel rente over het opgenomen bedrag, daarnaast lost u maandelijks een bedrag af. De maandtermijn bedraagt meestal 1% - 2% van de kredietlimiet, er bestaan echter ook doorlopend kredieten waarbij de maandtermijn een vast percentage van het uitstaand saldo bedraagt (met vaak een vooraf vastgesteld minimumbedrag).

 • Creditcard met gespreid betalen faciliteit
In de praktijk bestaan er twee soorten creditcards; creditcards mét gespreid betalen faciliteit en creditcards zonder gespreid betalen faciliteit. In beginsel worden enkel creditcards mét gespreid betalen faciliteit bij het BKR gemeld, creditcards zonder gespreid betalen faciliteit worden pas bij het BKR gemeld wanneer hierbij betalingsproblemen ontstaan. Een BKR-registratie van een creditcard zonder gespreid betalen faciliteit is dan ook altijd negatief. 
Met een creditcard kunt u tot de vastgestelde limiet betalingen verrichten, enkel bij een creditcard met gespreid betalen faciliteit betaalt u rente over het opgenomen bedrag. 

Met een creditcard kunt u eerst betalen en een maand later terug betalen. Het limiet van de kaart wordt bepaald door middel van uw maandelijkse inkomen. Wilt u het in termijnen betalen dan betaalt u er rente over. Het is verplicht dat de kredietverstrekkers een melding doen bij BKR. 

 • Klantenpassen

 • Roodstand 


 • Hypotheek betalingsachterstand van langer dan 120 dagen op een lopend hypotheekcontract.


Niet BKR geregistreerde leningen


Leningen die niet worden geregistreerd bij BKR zijn:

 • Studieschuld
Naast studiefinanciering kunt u ook geld lenen bij DUO. Als u een hypotheek wilt aanvragen, kunnen ze niet zien of u nog een studieschuld heeft. U moet dit wel melden voordat u een hypotheek aanvraagt, dan kan de hypotheekadviseur rekening houden met uw maandlasten.

 • Hypotheekschuld bij familie of vrienden
Dit is een manier van geld lenen voor bijvoorbeeld een nieuwe huis bij uw familie of vrienden. Samen stelt u een contract op waar de afspraken zijn vernoemd. Dit is een handige uitkomst als u negatief geregistreerd staat bij BKR en toch een nieuwe hypotheek wilt. 

 • Leningen bij familie of vrienden
Dit wordt ook wel een onderhandse lening genoemd. U kunt geld lenen, ook al bent u negatief geregistreerd. Maar pas wel op, er zijn ook nadelen als u geld uitleent. Bijvoorbeeld; uw vriend of vriendin kunt u niet meer terugbetalen, waardoor u in de problemen komt.

 • Huurachterstand 
Bureau krediet Registratie houdt de huurachterstand niet bij. Net zoals bij een studieschuld kunt u het beste doorgeven bij de bank dat u wel een betalingsachterstand heeft bij uw huurbaas. 

 • Betalingsachterstand bij energieleveranciers 
Net zoals bij een huurachterstand weet een kredietverstrekker niet of de kredietnemer schulden heeft. 


Staat u geregistreerd bij het BKR en wilt u graag een nieuwe lening of hypotheek aanvragen?  Vul het formulier in en word CoderingVrij, zodat u weer bij een bank kunt lenen! 


© 2017 Coderingvrij . All Rights Reserved.