CoderingVrij, gevestigd aan Innovatiepark 3a 4906 AA Oosterhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.coderingvrij.nl/ Innovatiepark 3a 4906 AA Oosterhout +31 88 426 37 37

Persoonsgegevens die wij verwerken:

CoderingVrij verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en
   telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken CoderingVrij verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gezondheid (indien nodig)


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken CoderingVrij verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- CoderingVrij verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
CoderingVrij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CoderingVrij) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
CoderingVrij bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Van Prospects bewaren we de volgende persoonsgegevens; 
Naam, Adres, 
Telefoonnnummer,
E-mail adres, Geboortedatum
 

        5 jaar CoderingVrij houdt 5 jaar, teneinde een relevante historie 
         van betrokkene vast te kunnen leggen en te gebruiken in haar dienstverlening.
Van klanten bewaren we de volgende persoonsgegevens; 
Naam, Adres, 
Telefoonnnummer,
E-mail adres, Geboortedatum
 
7 jaar CoderingVrij  heeft een financiele relatie met de klant en dient omwille van haar wettelijke verplichtingen jouw persoons gegevens 7 jaar te bewaren.
 

BKR Overzicht

7 jaar CoderingVrij heeft een financiele relatie met de klant en dient omwille van haar wettelijke verplichtingen jouw persoons gegevens 7 jaar te bewaren.
 
Kopie legitimatie

7 jaar CoderingVrij heeft een financiele relatie met de klant en dient omwille van haar wettelijke verplichtingen jouw persoons gegevens 7 jaar te bewaren.
 
Machtigings formulier

7 jaar CoderingVrij heeft een financiele relatie met de klant en dient omwille van haar wettelijke verplichtingen jouw persoons gegevens 7 jaar te bewaren.
 
Bankrekening gegevens

7 jaar CoderingVrij heeft een financiele relatie met de klant en dient omwille van haar wettelijke verplichtingen jouw persoons gegevens 7 jaar te bewaren.
 
Specifieke informatie ter onderbouwing van het dossier 7 jaar CoderingVrij heeft een financiele relatie met de klant en dient omwille van haar wettelijke verplichtingen jouw persoons gegevens 7 jaar te bewaren. 


Delen van persoonsgegevens met derden
CoderingVrij deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jou gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CoderingVrij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt CoderingVrij jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.
  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Coderingvrij maakt gebruik van Google Analytics om middels analytische, functionele en tracking cookies bezoekgegevens bij te houden. De gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij de werking van de website, zodat wij elke bezoeker zo goed mogelijk kunnen voorzien van de gewenste informatie. Tevens beogen wij hiermee te kunnen analyseren hoe effectief onze Google AdWords-advertenties zijn.

Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde SSL-verbinding gestuurd worden.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst getekend. Wij verwijzen naar het privacy beleid van Google voor meer informatie over hoe zij met jouw gegevens omgaan. Ook raden wij aan het privacy beleid van Google Analytics te raadplegen wanneer je meer wilt weten over hoe Google omgaat met jouw data.

Er zijn verschillende soorten cookies waarbij we hieronder kort aangeven welke cookies wij gebruiken en waarom wij dat doen.

Voor de meeste van onderstaande cookies moet je dus toestemming geven bij het eerste bezoek aan onze website. Wij willen je erop attent maken dat je er ook voor kunt kiezen om jouw browserinstellingen aan te passen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies geplaatst worden of wanneer je nooit wilt dat er cookies geplaatst worden. Wees je er wel van bewust dat dit gevolgen kan hebben voor de functies en het gebruik van onze website. Wij kunnen je in dit geval niet een optimale gebruikerservaring garanderen.

  • Functionele - Cookies zorgen ervoor dat www.coderingvrij.nl goed functioneert. Er hoeft hiervoor geen toestemming gegeven te worden.
  • Analytische - Cookies zorgen ervoor dat www.coderinvrij.nl kan meten wat onze bezoekers op de website doen. De statistieken herleiden wij niet naar personen. Wij zijn hierdoor in staat onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics als derde partij.
  • Remarketing & Advertentie - Cookies zorgen ervoor dat eerdere bezoekers van onze website advertenties aangeboden krijgen die aansluiten bij hun interesse op basis van eerder zoekgedrag. Je kunt zich hiervoor afmelden in jouw browser of door geen toestemming te geven bij het eerste bezoek aan www.coderinvrij.nl
  • Interesse – Cookies zorgen ervoor dat wij onze website kunnen voorzien van informatie die zo relevant mogelijk is voor onze bezoekers. 
  • Social Media – Cookies zorgen ervoor dat je door middel van buttons content kunt delen via jouw social media. Voor de cookies die social media partijen plaatsen en hun privacy beleid verwijzen wij naar de websites van deze partijen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CoderingVrij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@coderingvrij.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

CoderingVrij wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CoderingVrij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@coderingvrij.nl.
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment