CoderingVrij biedt twee trajecten aan; een regulier traject en een spoedtraject. Wat is het verschil tussen de trajecten en hoelang duurt (gewoonlijk) een regulier dan wel een spoedtraject?

Wanneer iemand een (negatieve) BKR-registratie heeft dan is het mogelijk om deze te verwijderen op grond van de AVG. Wanneer we te maken hebben met persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg: “de AVG”) van toepassing en bevat regels over persoonsgegevens, waaronder in welke gevallen persoonsgegevens (lees: BKR-registratie) verwijderd kan worden. Een BKR-registratie kan enerzijds verwijderd worden indien een BKR-registratie (technisch) incorrect is. Dit is het geval wanneer een kredietverstrekker zich niet aan bepaalde voorwaarden heeft gehouden alvorens deze partij de BKR-registratie heeft geplaatst. Daarnaast kan een BKR-registratie verwijderd worden doordat het persoonlijk belang van een cliënt in een specifiek geval zwaarder weegt dan het belang van, in dit geval, het BKR. Bij een reguliere procedure wordt er eerst een inzageverzoek ingediend waarbij aan de kredietverstrekker wordt gevraagd of de BKR-registratie op de juiste voorwaarden tot stand is gekomen. Wanneer De BKR-registratie inderdaad op grond van de juiste voorwaarden tot stand is gekomen dan volgt er een zogenaamd standpuntverzoek, hetgeen het verzoek is waarbij wij aangeven dat het belang van cliënt zwaarder weegt dan het belang van het BKR. Deze procedure duurt naar schatting meestal tussen de 10 en 13 weken. Bij een spoedtraject wordt het inzageverzoek tegelijkertijd met het standpuntverzoek ingediend waardoor de behandelend jurist meer tijd nodig heeft om het bezwaarschrift op te stellen én wordt er direct een jurist ingeschakeld. In dat soort gevallen duurt een spoedtraject naar schatting meestal 4 tot 6 weken. 

BKR met spoed verwijderen?

Wilt u graag met spoed van uw negatieve registratie af? Vul het formulier in of bel 088- 426 3737 voor een gratis advies op maat. 

Vandaag nog Coderingvrij!
lees alles over hoe wij uw negatieve BKR-registratie kunnen verwijderen
sluit