Hoe vraag ik mijn BKR gegevens op?

  • De snelste manier is door op onderstaande link te drukken:
    Klik hier om uw BKR op te vragen. Dan heeft u het direct.
  • Ook kunt u uw BKR-overzicht opvragen aan de balie van de bank waar uw betaalrekening loopt, hierbij is het van belang een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Het overzicht wordt binnen enkele werkdagen thuisgestuurd. 
Na ontvangst verzoeken wij u het overzicht te mailen naar info@coderingvrij.nl voor een gratis
beoordeling.Wat kunnen wij voor u betekenen

Hierbij denken we in de eerste plaats aan situaties waarin er nooit sprake is geweest van een achterstand, maar deze toch bij het BKR wordt gemeld. Wat veel consumenten niet weten, is dat een registratie óók onterecht kan zijn als er wel sprake is geweest van een achterstand. Een kredietverstrekker moet zich namelijk houden aan bepaalde wetten en regels, alvorens hij een achterstand aan het BKR doorgeeft. Uit onderzoek is gebleken dat deze wetten en regels in de praktijk vaak niet goed worden nageleefd. Ook in deze gevallen is de registratie onterecht en is het mogelijk deze te laten aanpassen of verwijderen.

Word nu codering vrij en doe een aanvraag >

Zoals gezegd kan een negatieve registratie bij het BKR ingrijpende gevolgen voor u hebben. Ook wanneer de registratie terecht is, maar deze onevenredig grote gevolgen voor u heeft, is het vaak mogelijk de registratie vervroegd te laten verwijderen. U hoeft dan niet te wachten tot de door het BKR gehanteerde termijn van vijf jaar voorbij is.

Word nu codering vrij en doe een aanvraag >

Wanneer u (al dan niet negatief) bij het BKR geregistreerd staat, dient de kredietverstrekker ervoor te zorgen dat de informatie die bij het BKR naar voren komt volledig is en overeenkomt met de werkelijkheid. Is er bijvoorbeeld sprake geweest van een achterstand, maar is deze inmiddels ingelost? Dan dient de kredietverstrekker een zogenaamde ‘herstelmelding’ te doen. Of heeft u de laatste termijn betaald, waardoor het krediet volledig is ingelost? Ook dan moet de kredietverstrekker dit aan het BKR doorgeven. Indien dit soort zaken niet (op tijd) aan het BKR worden doorgegeven, kan dit vervelende situaties opleveren. In deze gevallen zetten wij ons graag in om uw registratie (met terugwerkende kracht) te laten aanpassen of herstellen.

Word nu codering vrij en doe een aanvraag >

© 2017 Coderingvrij . All Rights Reserved.