Kifid beslist: BKR-registratie moet eerder worden verwijderd

De AH-codering van cliënt in het BKR

Voor het aankopen van een woning, is cliënt een hypotheek aangegaan bij BLG Wonen. Een hypotheek staat normaal niet op het BKR-overzicht weergegeven. Dit wijzigt op het moment dat er een achterstand ontstaat op het hypothecair krediet, dan komt deze wél op het BKR-overzicht te staan. Dit was ook het geval bij cliënt.
  • 5
  • 26 januari 2024
De woning die cliënt had aangekocht, moest nodig opgeknapt worden. Het opknappen van de woning gebeurde in de avonduren en weekenden. Cliënt heeft vanaf 2012 een eigen onderneming in de bouwsector. De zaken met betrekking tot de onderneming verliepen zo goed, dat de werkdagen lang en druk waren. Doordat er ook in de avonden en weekenden nog geklust werd in de eigen woning, is de administratie van cliënt tijdelijk achtergebleven. 

De achterstand die er is ontstaan op de hypotheek, heeft dan ook geen financiële reden. Toch geeft de BKR-registratie het beeld van cliënt dat hij financieel onstabiel is/ is geweest.

Cliënt heeft de brieven over de ontstane achterstand niet onder ogen gekregen. Ook is er geen telefonisch contact met hem opgenomen. Hierdoor heeft hij niet op tijd actie kunnen ondernemen om de achterstandsmelding in het BKR te kunnen voorkomen.

Pas na het plaatsen van de achterstandscodering kreeg cliënt hiervan kennis; een flinke schok! Veertien dagen nadat de achterstandsmelding is geplaatst, is de achterstand al volledig hersteld door cliënt. Er was namelijk geen sprake van een financieel onstabiele situatie, dus de achterstand kon hij direct inlossen. Na het inlopen van de achterstand, kreeg cliënt ook een herstelmelding in het BKR. Vijf jaar na de datum van de herstelmelding, zal de (negatieve) BKR-registratie automatisch worden verwijderd.
Wil je meer informatie over wat deze bijzonderheidscoderingen betekenen? Lees hierover meer in het overzicht dat wij hebben opgesteld over de 7 verschillende bijzonderheidscoderingen en hun betekenissen.


Wat is de reden voor verwijdering van de negatieve BKR-registratie?


Na die ene, kortstondige achterstand zijn alle verdere betalingen goed verlopen. De achterstand was dan ook eenmalig en een incident te noemen. De financiële situatie van cliënt is heden nog altijd stabiel te noemen. Het inkomen dat cliënt krijgt uit zijn onderneming, is stabiel. 

Toch heeft cliënt last van deze negatieve BKR-registratie. Ondanks dat de theorie aangeeft dat je met deze zogenoemde AH-melding in het BKR nog altijd financiële mogelijkheden hebt, blijkt dit in de praktijk niet het geval. 

Cliënt heeft last van deze negatieve BKR-registratie op zowel persoonlijk als zakelijk vlak. Op persoonlijk vlak loopt cliënt er tegenaan dat hij een huidig, lopend krediet niet kan onderbrengen bij een andere bank. De wens is om dit krediet onder te brengen in de huidige hypotheek. Het onderbrengen van deze kostenpost in de hypotheek, zal de maandelijkse lasten met bijna € 500,- per maand verlagen! Ondanks dat cliënt dit op financieel gebied zou moeten kunnen realiseren, krijgt hij het krediet niet ondergebracht in de hypotheek door toedoen van de negatieve BKR-registratie.

Op zakelijk vlak loopt cliënt tegen de belemmering aan dat hij geen materiaal voor zijn onderneming kan aanschaffen. Dit materiaal kan het werk van cliënt, wat valt onder fysiek zwaar werk, aanzienlijk verlichten. Ook dit zakelijke krediet wordt cliënt momenteel niet verschaft door de negatieve BKR-registratie.


CoderingVrij start een minnelijk traject

Om cliënt te helpen bij de verwijdering van deze AH-codering, start CoderingVrij een juridische procedure. Tijdens dit minnelijke traject gaat de jurist actief met cliënt aan de slag om een volledig en uitgebreid dossier te creëren. Het juridisch verzoek bevat feiten, omstandigheden en bewijslast om de belemmeringen van cliënt grondig te beschrijven en aan te tonen. 

Wil je meer informatie over onze werkwijze? Lees dan ons stappenplan en kom meer te weten over hoe wij jou in 4 stappen kunnen helpen bij het aanvechten van een negatieve BKR-registratie. 

De kredietverstrekker besluit na ontvangst van het juridisch verzoek, de negatieve BKR-registratie niet vroegtijdig te verwijderen. Zij nemen het standpunt in dat er geen gerechtvaardigd belang is aangedragen, om de negatieve BKR-registratie vroegtijdig te verwijderen.  


CoderingVrij voert Kifid procedure uit

De reactie van de kredietverstrekker is voor zowel cliënt als CoderingVrij onbegrijpelijk. Na overleg wordt besloten geen genoegen te nemen met deze reactie; de belemmering van cliënt bestaat namelijk nog steeds! 

Er wordt een Kifid procedure gestart. De jurist bij CoderingVrij gaat het gehele dossier samen met cliënt nogmaals doornemen en versterken waar nodig. De gehele procedure van Kifid wordt doorlopen, waarbij zowel de kredietverstrekker als CoderingVrij verschillende mogelijkheden krijgen om schriftelijk te reageren. 

Alles over het starten van een Kifid procedure, van of dit ook voor jouw situatie kan en hoe dit in zijn werk gaat, kun je terugvinden op onze website.


Kifid doet uitspraak: BLG Wonen moet de registratie verwijderen!

De uitspraak van de Geschillencommissie van Kifid volgt schriftelijk en met gedeeltelijk positief nieuws: de kredietverstrekker moet de coderingen per april verwijderen! 

Ondanks dat de coderingen terecht zijn geplaatst door de kredietverstrekker, is het handhaven hiervan niet langer nodig. Volgens de Geschillencommissie heeft cliënt voldoende laten zien dat hij financieel stabiel is en de kans op herhaling klein is. Ook het feit dat er geen andere negatieve BKR-registraties zijn, werkt in het voordeel. De bank heeft op hun beurt niet genoeg aangetoond dat de registratie langer moet blijven staan. 

De bewaartermijn van de registratie wordt dan ook verkort en per april zullen de AH-coderingen moeten worden verwijderd.
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment