CIS-registratie

Stichting CIS behartigt de belangen van aangesloten verzekeraars en volmachten. Een CIS-registratie is zichtbaar voor alle aangesloten partijen. Er zijn verschillende redenen waarom een CIS-registratie geplaatst kan worden en deze verschillende meldingen hebben ook verschillende bewaartermijnen. Eén element is echter hetzelfde voor alle CIS-registraties: ze kunnen allemaal een negatieve invloed hebben op het verkrijgen van een (onder andere) nieuwe verzekering.

Meer informatie over een CIS-registratie en wat CoderingVrij hierin voor assistentie kan bieden? Lees dan hieronder verder.
 • 5 minuten
 • 13 januari 2023
Wat is een CIS-registratie?
CIS staat voor Stichting Centraal Informatie Systeem. Het is een stichting opgericht voor in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Dit systeem beheert gegevens voor de aangesloten verzekeringsmaatschappijen.

De aangesloten verzekeraars en gevolmachtigden kunnen registraties plaatsen in deze databank. Deze gegevens zijn zichtbaar voor de partij die de registratie plaatst, maar ook voor alle andere deelnemende partijen aan het CIS. Het doel van een CIS-registratie is fraudebestrijding en juiste afhandeling van (schade)claims. De deelnemende partijen moeten onder andere de juistheid en volledigheid van uitvoering van een verzekeringsovereenkomst en een ingediende claim kunnen controleren.

De deelnemende partijen moeten daarnaast een duidelijke verwijzing hebben staan in bijvoorbeeld hun polisvoorwaarden, schadeformulieren enzovoorts. Deze verwijzing moet je als consument kenbaar maken dat je kunt worden geregistreerd.

In de databank van CIS worden vijf verschillende soorten registraties opgeslagen die allen een eigen bewaartermijn hebben:

 • Claimmeldingen
  Een claimmelding blijft vijf jaar zichtbaar vanaf de referentiedatum;
 • Waarborgfondsmeldingen
  Waarborgfondsmelding blijft vijf jaar zichtbaar vanaf de referentiedatum;
 • Ontzegging van de rijbevoegdheid;
  Deze registratie wordt na vijf jaar verwijderd, geteld vanaf de laatste dag van de ontzegging;
 • Vertrouwelijke mededelingen;
  Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen twee verschillende mededelingen. Zo kan er sprake zijn van een vertrouwelijke mededeling in verband met royement niet nakomen contractuele verplichting, welke vijf jaar zichtbaar is. Ook kan er sprake zijn van een vertrouwelijke mededeling in verband met royement niet nakomen (financiële) contractuele verplichting, welke na drie jaar wordt verwijderd;
 • Extern verwijzingsregister
  Deze registratie blijft zichtbaar tot een maximum van acht jaar. Meer informatie over het Extern Verwijzingsregister en de bijbehorende EVR-registratie, lees je hier

Wanneer er persoonsgegevens worden geregistreerd heb je het recht om te weten om welke gegevens dit gaat. Om dit te controleren kun je een inzageverzoek doen bij de CIS databank. Na een verzoek tot inzage krijg je een overzicht van alle gegevens die er in de CIS databank bekend zijn. Een inzageverzoek zal je altijd zelf moeten indienen, een ander kan dit niet voor je doen.

Kan een CIS-registratie verwijderd worden?

Het simpele antwoord op de vraag of een CIS-registratie verwijderd kan worden is: ‘’ja!’’ Het is mogelijk een dergelijke registratie vroegtijdig te laten verwijderen.

Een vroegtijdige verwijdering van een CIS-registratie is mogelijk doordat er bij een CIS-registratie persoonsgegevens worden geregistreerd. De registratie van persoonsgegevens is toegestaan, mits dit voldoet aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze bepalingen maken het mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en biedt daarmee ruimte voor een vroegtijdige verwijdering van de persoonsgegevens en daarmee verwijdering van de registratie.

Op grond van de AVG is het mogelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens en daarmee de zichtbaarheid van de CIS-registratie. Bij ontvangst van een bezwaar tegen de registratie van persoonsgegevens – en daarmee de registratie op zichzelf – zal de registrerende partij een afweging moeten maken of een opname in het register gerechtvaardigd is. De afweging zal gemaakt moeten worden of het belang van de handhaving van de registratie groter is dan de belemmering die ervaren wordt door de registratie. Alleen de partij die de registratie heeft geplaatst, kan besluiten deze te verwijderen.

Het verwijderen van een CIS-registratie gaat niet zomaar. Middels een juridische procedure zal de belemmering die je ervaart door de CIS-registratie kenbaar gemaakt moeten worden bij de registrerende partij om hen te overtuigen van vroegtijdige verwijdering van de registratie. Hieronder lees je meer informatie over hoe de juridische procedure in zijn werk gaat.


Hoe werkt een juridische procedure?
Ben je erachter gekomen dat je een CIS-registratie hebt en ervaar je hierdoor belemmering? Dan is vroegtijdige verwijdering van deze CIS-registratie noodzakelijk.
Een controle in het CIS kan één van de onderdelen zijn van het acceptatiebeleid van verzekeraars. Wanneer je een CIS-registratie hebt, kan dit ervoor zorgen dat het afsluiten van een nieuwe verzekering en/of andere financiële diensten niet meer mogelijk is bij de specifieke verzekeraar. Iedere verzekeraar heeft een eigen acceptatiebeleid waarin de zichtbaarheid van een CIS-registratie in de meeste gevallen een negatieve invloed zal hebben. Vroegtijdige verwijdering van de registratie is dan nodig.

Bij CoderingVrij zal het juridisch traject altijd gestart worden met een vrijblijvend adviesgesprek. Onze adviseurs kunnen aan de hand van het uitgebreide adviesgesprek beoordelen of er mogelijkheden zijn om je te helpen bij de verwijdering van de CIS-registratie. Zien wij mogelijkheden om je te assisteren dan wordt er gestart met een juridische procedure, een minnelijk traject.

Gedurende een minnelijk traject krijg je een vaste jurist toegewezen waarmee je samen een dossier gaat opbouwen. Hierbij kun je denken aan alle informatie en documenten die nodig zijn het juridisch verzoek te versterken. Via een juridisch verzoek ga je schriftelijk in gesprek met de registrerende partij om de CIS-registratie vroegtijdig te verwijderen. In de meeste gevallen is het mogelijk een CIS-registratie te verwijderen via een minnelijk traject.

Is de uitkomst van het minnelijke traject toch niet positief? Dan zou een vervolgprocedure een mogelijkheid zijn. Hierbij kun je denken aan een gerechtelijke procedure. CoderingVrij kan je ook hierbij assisteren.

CoderingVrij
Wil je meer informatie over een CIS-registratie of ben je erachter gekomen dat je een CIS-registratie hebt en wil je weten of wij je kunnen helpen bij de vroegtijdige verwijdering van deze registratie? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. CoderingVrij helpt je graag bij de verwijdering van een CIS-registratie.

Wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen en wat de kosten zullen zijn voor jouw specifieke situatie? Bel vrijblijvend op telefoonnummer: 088-426 3737 of vul het contactformulier in en wij nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment