Commissie Kifid beslist opnieuw voor verwijdering BKR-registraties

Toen cliënt contact opnam met CoderingVrij, werd hij belemmerd door een drietal negatieve BKR-registraties. Een negatieve BKR-registratie van Vesting Finance met een achterstandsmelding, een bijzonderheidscode 2 en een bijzonderheidscode 3. Deze registratie zou automatisch komen te vervallen in 2025. 
  • 29 februari 2024
Ook was er een negatieve BKR-registratie van ING Bank N.V. (hierna te noemen ‘ING’) welke cliënt belemmering gaf. Deze registratie bestond uit een achterstandsmelding en een bijzonderheidscode 3. Ook deze registratie zou niet op korte termijn automatisch komen te vervallen, maar pas in 2027. 

Als derde (negatieve) BKR-registratie staat er een schuldhulpbemiddelingstraject van de gemeente gemeld op het BKR van cliënt. 

De negatieve BKR-registraties zijn destijds ontstaan door een veranderende levensfase van cliënt. Door het starten van een voltijd studie en de bijkomende dagelijkse reistijd, had cliënt geen tijd voor een bijbaan om aanvullend inkomen te verkrijgen. De vaste lasten van cliënt moesten allen voldaan worden van de verkregen studiefinanciering. Doordat cliënt tevens tweemaal, onverwacht, naar het buitenland moest reizen voor ziekte en later ook een overlijden van een naast familielid, kwam er de nodige druk op de financiële situatie van cliënt te staan. 

Na een roerige periode die volgde, waaronder ook een depressie, verbeterde de situatie van cliënt toen hij zijn huidige partner leerde kennen. Zowel de emotionele als financiële toestand van cliënt veranderde in positieve zin. Cliënt zocht hulp bij zijn gemeente voor de onstabiele financiële situatie en er werd een schuldbemiddelingstraject gestart. Dit traject word in 2022 succesvol afgerond. Ook de vorderingen van ING en Vesting Finance worden tijdens dit traject afgewikkeld. 

Wil je inzicht in jouw eigen BKR-overzicht? Vraag deze dan gemakkelijk en snel op via drie simpele stappen. Controleer deze gegevens goed en voorkom dat je voor verrassingen komt te staan.

Waarom wil cliënt eerder van deze BKR-registraties af?

Na de roeriger periode in het verleden is de (financiële) situatie van cliënt in positieve zin veranderd. Cliënt is vanaf 2019 in dienst bij zijn werkgever middels een vast contract. Er wordt dan ook een vast en stabiel inkomen verkregen. Ook de partner van cliënt heeft een vast contract en daarmee vast inkomen.  Door dit stabiele, dubbele inkomen kunnen cliënt en zijn partner aan alle financiële verplichtingen voldoen. Van een situatie zoals in het verleden is ontstaan, is dan ook geen sprake meer. Het gaat nu financieel goed en er zijn geen (lopende) schulden. 

Toch heeft cliënt last van deze drie negatieve BKR-registraties en kan hij de bewaartermijn niet afwachten tot deze automatisch zullen worden verwijderd. De enige reden dat cliënt deze drie negatieve BKR-registraties vroegtijdig wilt laten verwijderen is dat hij een hypotheek wilt aanvragen om de huurwoning van zijn vader te kunnen kopen. 

Op het moment dat cliënt contact opnam met CoderingVrij, was hij tezamen met zijn partner en hun tweejarig kind inwonend bij zijn vader. De vader van cliënt heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en wil remigreren naar zijn geboorteland. Gezien het vertrek van de vader van cliënt, hebben cliënt en zijn partner contact gehad met de verhuurder. Zij hebben toestemming gekregen om de huurwoning van de vader van cliënt aan te kopen. Een unieke kans! Wel moet de hypotheek voor deze woning voor eind februari geregeld zijn, anders komt deze kans te vervallen en zullen cliënt en zijn gezin de woning moeten verlaten. 

Ondanks dat het inkomen van cliënt en zijn partner hoog genoeg is om een passende hypotheek te kunnen verkrijgen, lopen zij toch tegen één groot probleem aan: de drie negatieve BKR-registraties. Enkel door deze negatieve BKR-registraties, wordt cliënt en zijn partner nu geen hypotheek verstrekt en kunnen zij de woning niet aankopen.


CoderingVrij start een minnelijk traject

Om cliënt te kunnen helpen bij deze vervelende situatie, wordt er na overleg gestart met een minnelijke procedure om de drie negatieve BKR-registraties aan te vechten. Cliënt krijgt een eigen jurist toegewezen die samen met hem een volledig dossier gaat opbouwen. De juridische verzoeken worden opgesteld en verzonden naar alle kredietverstrekkers. Hierin staat zowel de situatie beschreven alsook dat er genoeg bewijzen zijn toegevoegd om aan te tonen dat cliënt niet langer de financiële bescherming van de BKR-registraties nodig heeft. 

Wil je meer informatie over onze werkwijze? Lees dan ons stappenplan en kom meer te weten over hoe wij jou in 4 stappen kunnen helpen bij het aanvechten van een negatieve BKR-registratie.

Als reactie op de juridische verzoeken wordt er positief nieuws ontvangen vanuit de gemeente: zij besluiten de BKR-registratie te verwijderen! De andere twee kredietverstrekkers reageren niet positief; zij blijven de BKR-registraties handhaven en zullen deze niet eerder verwijderen. De reden dat zij de registraties niet willen verwijderen zijn onder andere dat het schuldhulptraject te recent geleden is afgerond alsook dat het belang voor verwijdering van de negatieve BKR-registraties niet noodzakelijk genoeg wordt bevonden. 

CoderingVrij start een procedure bij Kifid

De reacties van de kredietverstrekkers vallen cliënt zwaar; hij kan zich hier niet in vinden. Ook CoderingVrij vindt de reactie van de kredietverstrekkers onbegrijpelijk. Na overleg met cliënt wordt besloten het hier niet bij te laten zitten; er is immers haast bij de verwijdering van de negatieve BKR-registraties!

Er wordt een Kifid procedure gestart. Per BKR-registratie, moet er een aparte procedure gestart worden. Het is bij Kifid niet mogelijk om beide registraties in één procedure op te nemen. De jurist bij CoderingVrij loopt het gehele dossier samen met cliënt nogmaals door en versterkt dit waar nodig. 

Voor Vesting Finance kan er direct gestart worden met de procedure bij Kifid. Er wordt een klachtschrift opgesteld en ingediend. Na het doorlopen van verschillende schriftelijke rondes, volgt een mondelinge behandeling van het dossier op een hoorzitting bij Kifid. 

Voor de registratie van ING verliep het traject iets anders. Bij deze partij moest er nog een extra stap in het minnelijke traject worden gezet voordat de procedure bij Kifid gestart kon worden. Toen ING ook op dit extra verzoek negatief reageerde, werd ook hier de procedure bij Kifid gestart. Het klachtschrift werd opgesteld en ingediend. Gedurende de schriftelijke rondes werd de uitslag van de hoorzitting tegen Vesting Finance ontvangen. Deze werd uiteraard gedeeld met ING ter illustratie van de noodzaak van verwijdering van de BKR-registratie alsook om te laten zien hoe Kifid in dit dossier heeft besloten inzake de andere BKR-registratie. 

Alles over het starten van een Kifid procedure, van of dit ook voor jouw situatie kan en hoe dit in zijn werk gaat, kun je terugvinden op onze website. 

Kifid doet uitspraak: Vesting Finance moet registratie verwijderen en ING trekt procedure in! 

De uitspraak van de commissie van Kifid volgt schriftelijk en met positief nieuws: Vesting Finance moet de negatieve BKR-registratie verwijderen!  

De commissie van Kifid heeft besloten dat de negatieve BKR-registratie moet worden verwijderd omdat deze niet langer bescherming biedt aan cliënt. De schulden en bijbehorende negatieve BKR-registraties zijn ontstaan in een andere levensfase van cliënt, waardoor de kans op herhaling minimaal is. De financiële situatie van cliënt is nu immers op orde. Ook is er sprake van een noodzakelijk belang, doordat cliënt en zijn gezin op straat komen te staan als zij deze woning niet kunnen aankopen. In de huidige huizenmarkt is het niet gemakkelijk op korte termijn een andere woning te vinden. 

Op basis van deze gegevens besluit ook ING de negatieve BKR-registratie te verwijderen en de procedure bij Kifid in te trekken! Een hoorzitting is niet meer nodig, ING besluit de registratie alsnog vroegtijdig te verwijderen. 

Cliënt kan door deze positieve wending alsnog een hypotheek aanvragen om de huurwoning van zijn vader te kopen. De verwijdering van de drietal negatieve BKR-registraties is succesvol geweest!
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment