Gerechtelijke procedure gewonnen tegen Vesting Finance!

Hoe zijn de negatieve BKR-registraties ontstaan? 


Op het moment dat wij contact kregen met cliënt, had hij last van drie negatieve BKR-registraties. Twee negatieve BKR-registraties van SNS Bank (oorspronkelijk De Volksbank). Beide registraties laten een achterstandsmelding zien, een bijzonderheidscodering 2 en een bijzonderheidscodering 3. Ook staat er op het BKR-overzicht van cliënt een negatieve BKR-registratie van Vesting Finance (oorspronkelijk Arrow Global Limited). Deze registratie liet een achterstandsmelding zien alsook een bijzonderheidscodering 2.
  • 01 augustus 2023
"Wil je meer informatie over wat deze bijzonderheidscoderingen betekenen? Lees hierover meer in het overzicht dat wij hebben opgesteld over de 7 verschillende bijzonderheidscoderingen en hun betekenissen."

De drie kredieten zijn door cliënt afgesloten in de periode van 2006 tot 2007. Het leven van cliënt zag er in die jaren heel anders uit dan momenteel het geval. Cliënt was toen werkzaam als militair. Door toedoen van een bedrijfsongeval was cliënt niet langer in de mogelijkheid zijn beroep als militair uit te voeren. Ook een lange periode van revalidatie volgde. 

Cliënt heeft toen besloten tezamen met zijn partner – die van origine een Chinese afkomst heeft – te emigreren naar China en een nieuwe start te maken. In de jaren die volgde heeft cliënt samen met zijn partner een nieuw leven op kunnen bouwen in het buitenland. Van het krijgen van twee kinderen tot het opzetten van een goedlopende onderneming. Na een periode van tien jaar in China, zijn cliënt en zijn gezin genoodzaakt terug te keren naar Nederland. De reden voor dit besluit is discriminatie van cliënt en zijn kinderen. 

De vorderingen van Vesting Finance en de SNS Bank zijn in de periode dat cliënt in het buitenland was, door hem vergeten. Het ontstaan van de betalingsachterstanden lag dan ook niet aan het feit dat hij deze niet kon betalen, maar aan het feit dat hij de vorderingen is vergeten en ook geen bericht hierover heeft ontvangen van de kredietverstrekkers. 

In februari 2021 kreeg cliënt bericht van Vesting Finance om alsnog te betalen. Het bedrag van de vordering was in de tussentijd bijna verdrievoudigd! Ondanks de flinke stijging in het bedrag, heeft cliënt het openstaande bedrag in één keer betaald. 

De twee vorderingen van SNS Bank bleken verjaard; waardoor cliënt deze bedragen niet meer hoefde te betalen. Wel, bleven ondanks de verjaring van de vorderingen, de bijbehorende negatieve BKR-registraties staan op het BKR van cliënt.  

Waarom wil cliënt van de negatieve BKR-registraties af?


Cliënt en zijn gezin hebben zich inmiddels weer kunnen settelen in Nederland. Zowel cliënt als zijn partner krijgen inkomen uit dienstverband. Cliënt heeft een contract voor onbepaalde tijd en zijn partner een contract voor bepaalde tijd. Ook heeft cliënt een eigen onderneming gestart naast zijn werkzaamheden. Omdat de onderneming net is gestart, komt hier nog geen hoog inkomen uit voort. Wel zijn de toekomstplannen positief, wat het inkomen van cliënt alleen maar kan laten stijgen in de komende jaren. 

Door het inkomen dat er wordt verkregen en het feit dat er geen schulden of andere betalingsachterstanden zijn, komen cliënt en zijn partner in aanmerking voor een hypotheek. Zij kunnen samen een bedrag van € 390.000 lenen. Toch krijgen cliënt en zijn partner geen hypotheek. De enige reden hiervoor zijn de drie negatieve BKR-registraties van cliënt. 
Het kopen van een woning is van groot belang voor cliënt en zijn gezin. Momenteel wonen zij in een huurwoning. De woning heeft ernstige gebreken. In vrijwel elke ruimte zijn er lekkages en hierdoor is er ook veel schimmel. Daarnaast heeft de woning ook asbest. Al met al geen gezonde woonomgeving voor het gezin. 

Ondanks de vele meldingen hierover richting de verhuurder, wordt er geen oplossing gegeven. De problemen worden niet aangepakt door de verhuurder en ondertussen wordt de situatie alleen maar slechter. Cliënt en zijn gezin zijn dan ook dringend op zoek naar andere woonruimte. 

Het huren van een andere woning blijkt geen mogelijkheid. Meerdere verhuurpartijen hebben cliënt afgewezen voor het huren van een nieuwe woning, omdat hij drie negatieve BKR-registraties op zijn naam heeft staan. Niet alleen bij het aanvragen van een hypotheek maar ook het huren van een woning zorgen deze negatieve BKR-registraties voor belemmering. Cliënt en zijn gezin kunnen geen kant op.

CoderingVrij biedt hulp en start een juridische procedure


Na contact met cliënt en het horen van de situatie waarin zij zich bevinden, wordt er gekozen een minnelijke procedure te starten. Cliënt krijgt een vaste jurist toegewezen die samen met hem het hele dossier gaat opstellen. Zowel via telefonisch overleg als het ontvangen van aanvullende documenten. Er worden voor beide kredietverstrekkers juridische verzoeken opgesteld waarin niet alleen wordt uitgelegd hoe de negatieve BKR-registraties zijn ontstaan, maar waarin vooral wordt aangegeven hoe de situatie nu is en wat het dringende belang is voor verwijdering van de negatieve BKR-registraties. 

"Wil je meer informatie over onze werkwijze? Lees dan ons stappenplan en kom meer te weten over hoe wij jou in 4 stappen kunnen helpen bij het aanvechten van een negatieve BKR-registratie."

Als reactie op het juridisch verzoek besluit de kredietverstrekker SNS Bank de twee negatieve BKR-registraties op naam van cliënt direct te verwijderen! 

Vesting Finance besluit de negatieve BKR-registratie niet te verwijderen en deze te laten staan. Zij vinden dat het aan de verhurende partij van de woning is om de problemen op te lossen en dat het geen noodzaak is te verhuizen.  

Gerechtelijke procedure tegen Vesting Finance


De reactie van Vesting Finance is onbegrijpelijk en er wordt door cliënt besloten het hier niet bij te laten zitten. Samen met mr. Foolen van Foolen Advocatuur, waar CoderingVrij nauw mee samenwerkt, wordt er een gerechtelijke procedure gestart tegen Vesting Finance. 

"Alles over het starten van een gerechtelijke procedure, van of dit ook voor jouw situatie kan en hoe dit in zijn werk gaat, kun je terugvinden op onze pagina ‘BKR verwijderen met advocaat."

De advocaat neemt het gehele dossier over en samen met cliënt wordt dit nog verder versterkt.  Er wordt een verzoekschrift opgesteld en vanuit de Rechtbank krijgen wij een zittingsdatum voor de mondelinge behandeling van het dossier. 

Vesting Finance besluit de negatieve BKR-registratie te verwijderen 


Drie dagen voor de zitting in de Rechtbank besluit Vesting Finance de negatieve BKR-registratie alsnog te verwijderen. Tot een rechtszitting komt het dan ook niet.  

De kredietverstrekker geeft aan een nieuwe belangenafweging te hebben gemaakt naar aanleiding van het verzoekschrift en hierbij tot de conclusie is gekomen dat – in deze specifieke situatie van cliënt – de negatieve BKR-registratie kan worden verwijderd. 

De inspanningen van de advocaat hebben ervoor gezorgd dat Vesting Finance alsnog besloten heeft de negatieve BKR-registratie vroegtijdig te verwijderen. Cliënt en zijn gezin hebben nu wederom de vrijheid een nieuwe woning te kopen en hun leefsituatie te verbeteren!
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment