HELIO Advocaten zorgt voor spoed verwijdering BKR-registraties

Hoe zijn de negatieve BKR-registraties ontstaan?

Op het moment dat cliënt CoderingVrij belde, had hij last van twee negatieve BKR-registraties van Funding Circle Nederland B.V. Beide negatieve BKR-registraties hadden een bijzonderheidscode 2 uit 2020. Omdat beide kredieten nog niet volledig afbetaald waren, zouden de negatieve BKR-registraties nog minimaal vijf jaar zichtbaar zijn en een belemmering vormen voor cliënt. 

Wil je meer informatie over wat deze bijzonderheidscoderingen betekenen? Lees hierover meer in het overzicht dat wij hebben opgesteld over de 7 verschillende bijzonderheidscoderingen en hun betekenissen.  

De twee kredieten waren in 2018 en 2019 aangegaan voor zakelijke redenen. Cliënt had destijds een eigen horeca onderneming. De aflossing van de kredieten verliep in de eerste periode dan ook zonder problemen. 

Eind 2019 zijn cliënt en zijn partner genoodzaakt geweest om de onderneming te stoppen. Cliënt is toen in loondienst gegaan om een inkomen te verkrijgen en aan alle financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Dit ging mis in mei 2020, toen cliënt ontslagen werd op zijn toenmalige werk als gevolg van de COVID-19 pandemie. Er was plotseling geen inkomen meer. Het ontstaan van een achterstand op de twee kredieten van cliënt bleek onvermijdelijk. 

De twee kredieten van Funding Circle Nederland B.V. zijn destijds overgedragen aan incassobureau Intrum Nederland B.V., ondanks dat de periode van werkloosheid van cliënt maar kort was. Door het overdragen van de vorderingen aan het incassobureau, zijn de bijzonderheidscodes 2 geplaatst op het BKR van cliënt. Samen met het incassobureau is er een betalingsafspraak gemaakt. Deze is cliënt volgens afspraak nagekomen.
  • 4
  • 09 november 2023

Waarom wil cliënt van de negatieve BKR-registraties af?

De twee negatieve BKR-registraties belemmerde cliënt en zijn partner bij het oversluiten van hun hypotheek. Om woonlasten te verlagen, hebben cliënt en zijn partner besloten de huidige woning te verkopen en een nieuwe woning aan te kopen. De woonlasten kunnen hiermee tussen de € 800,- en € 1.000,- per maand verlagen! 

Cliënt en zijn partner hebben hun eigen woning met flinke overwaarde kunnen verkopen en ook al een nieuwe woning gekocht. Bij het aanvragen van de nieuwe hypotheek, kwamen cliënt en zijn partner achter de belemmerende werking van de twee negatieve BKR-registraties; hierdoor konden zij nu geen nieuwe hypotheek krijgen. 

Een flink probleem voor cliënt en zijn partner, omdat ook hun eigen woning al verkocht was. Als zij de nieuwe woning niet kunnen kopen, komen cliënt en zijn partner op straat te staan! Dit alles door de negatieve BKR-registraties. 

Op financieel gebied gaat het weer goed met zowel cliënt als zijn partner. Beide hebben een vast contract bij hun werkgevers en een stabiel inkomen. De woning is daarnaast tegen een flinke meerwaarde verkocht. Al met al, zijn cliënt en zijn partner financieel stabiel en zullen zij met de aankoop van de nieuwe woning financieel goed kunnen dragen en alleen maar minder maandelijkse lasten krijgen. 

Eén van de doelen van het BKR is het beschermen van consumenten tegen overkreditering; zorgen dat je niet meer leningen aangaat dan je daadwerkelijk kunt betalen. In de situatie van cliënt, zorgen de BKR-registraties niet langer voor bescherming, maar juist voor belemmering! Cliënt ervaart juist hogere maandlasten door de negatieve BKR-registraties.


CoderingVrij biedt hulp en start een juridische procedure

Na het horen van de kritieke situatie waarin cliënt zich bevindt en de haast die er is bij de verwijdering van de negatieve BKR-registraties, wordt besloten een juridische procedure te starten. In eerste instantie wordt er gekozen voor een versnelde, minnelijke procedure. 

Wil je meer informatie over onze werkwijze? Lees dan ons stappenplan en kom meer te weten over hoe wij jou in 4 stappen kunnen helpen bij het aanvechten van een negatieve BKR-registratie. 

Er wordt een jurist toegewezen aan cliënt en deze gaat direct aan de slag. In deze eerste fase besluit de jurist ook de optie tot het starten van een gerechtelijke procedure te bespreken; er is immers flinke haast bij de verwijdering van de negatieve BKR-registraties én een noodzakelijk belang. Zonder de verwijdering van de registraties staan cliënt en zijn partner op straat. Na dit overleg wordt er gekozen de minnelijke procedure niet voort te zetten, maar direct een gerechtelijke procedure te starten.

Gerechtelijke procedure door HELIO Advocaten

Een gerechtelijke procedure voeren wij bij CoderingVrij uit samen met onze partner HELIO Advocaten. De advocaten van HELIO Advocaten zijn onder andere gespecialiseerd in het verwijderen van negatieve BKR-registraties en konden cliënt in zijn zaak van de juiste hulp voorzien.

Er is een kort geding procedure gestart, waarbij HELIO Advocaten het dossier samen met cliënt verder gaat opbouwen en uitbreiden. Ook wordt de dagvaarding opgesteld. Alles over het starten van een gerechtelijke procedure, van of dit ook voor jouw situatie kan en hoe dit in zijn werk gaat, kun je terugvinden op onze pagina ‘BKR verwijderen met advocaat  


Funding Circle besluit de negatieve BKR-registraties te verwijderen

Na het lezen van de dagvaarding besluit Funding Circle Nederland B.V. tot het verwijderen van de negatieve BKR-registraties. Tot een rechtszitting komt het dan ook niet. De inspanningen van zowel CoderingVrij alsook de advocaat hebben ervoor gezorgd dat Funding Circle Nederland B.V. alsnog besloten heeft de negatieve BKR-registraties vroegtijdig te verwijderen. Cliënt en zijn partner kunnen nu zorgeloos de hypotheek voor de nieuwe woning regelen.
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment