Kifid besluit: ING moet registraties verwijderen

Cliënte werd belemmerd door twee negatieve BKR-registraties van ING Bank N.V. (hierna te noemen: ING) op het moment dat zij contact opnam met CoderingVrij.

Beide negatieve registraties hadden een achterstandsmelding en bijzonderheidscode 2. Ook hadden beide registraties een einddatum van januari 2023. Cliënte zou door deze einddatum nog tot januari 2028 last hebben van deze registraties! Te lang voor de situatie waarin cliënte zich bevond en met deze reden schakelde ze de hulp in van CoderingVrij.
  • 08 maart 2024
Wil je inzicht in jouw eigen BKR-overzicht? Vraag deze dan gemakkelijk en snel op via drie simpele stappen. Controleer deze gegevens goed en voorkom dat je voor verrassingen komt te staan. 

De achterstand op deze twee kredieten van ING – een roodstand en een studentenkrediet – zijn in het verleden ontstaan. In deze periode bevond cliënte zich in een andere levensfase. Door toedoen van een traumatische jeugd hield cliënte er ongezonde financiële gewoontes op na. Dit heeft de achterstanden tot gevolg gehad. 

Na het leren kennen van de huidige partner, heeft cliënte orde op zaken kunnen stellen. Er zijn betalingsregelingen afgesproken met het incassobureau welke uiteindelijk volgens afspraak zijn nagekomen. Cliënte heeft beide vorderingen volledig voldaan. ING heeft dan ook geen tot minimale (financiële) schade geleden.

De registraties kunnen niet tot 2028 blijven staan

Cliënte is tezamen met haar partner en twee kinderen woonachtig in België. Samen met haar partner heeft cliënte een onderneming. De onderneming is in 2019 opgericht en de zaken met betrekking tot de onderneming lopen goed. De financiële situatie van cliënte en haar partner is goed op orde en er zijn geen lopende schulden en/of betaalachterstanden. 

Omdat cliënte en haar partner beide ondernemers zijn, zullen zij zelf hun pensioen moeten verzorgen. Om dit te verzorgen, hebben cliënte en haar partner besloten te investeren in vastgoed. Cliënte en haar partner hebben een viertal appartementen aangekocht, waarvan de koopovereenkomst al is getekend. 

De gewenste hypotheek kan echter niet verstrekt worden aan cliënte door de twee negatieve BKR-registraties van ING die op haar BKR-overzicht staan. Er kan enkel een hypotheek worden verstrekt tegen minder gunstige voorwaarden, waarbij cliënte en haar partner flink bedrag aan eigen inlog moeten inbrengen. Cliënte en haar partner worden dus wel financieel stabiel genoeg geacht om een groot geldbedrag in te leggen, maar niet om een hypotheek te verstrekken. 

Ook lopen cliënte en haar partner tegen privé belemmeringen aan. Zo willen cliënte en haar partner graag een verbouwing in de huidige woning realiseren. De wens bestaat voor gezinsuitbreiding en een kantoor aan huis. Beide niet mogelijk in de huidige woonsituatie. Een nieuwe financiering voor deze verbouwing wordt cliënte en haar partner niet verstrekt. De uitzondering die eerder is gegeven voor de hypotheek van de appartementen, was eenmalig. Door aangescherpte regelgeving in België, mag er geen financiering worden verstrekt door toedoen van de twee negatieve BKR-registraties van ING. 

CoderingVrij start een minnelijk traject

Om cliënte en haar gezin te helpen bij de belemmeringen die de twee negatieve BKR-registraties van ING met zich meebrengen, start CoderingVrij een minnelijk traject. Cliënte krijgt een eigen jurist toegewezen die samen met hem een volledig dossier gaat opbouwen. Het juridisch verzoek wordt opgesteld en verzonden naar de kredietverstrekker. Hierin staat zowel de situatie beschreven alsook dat er genoeg bewijzen zijn toegevoegd om aan te tonen dat cliënte niet langer de financiële bescherming van de BKR-registraties nodig heeft. 

Wil je meer informatie over onze werkwijze? Lees dan ons stappenplan en kom meer te weten over hoe wij jou in 4 stappen kunnen helpen bij het aanvechten van een negatieve BKR-registratie.

Vesting Finance reageerde namens ING op het juridisch verzoek. De reactie is negatief, waarbij ze aangeven de negatieve BKR-registraties niet vroegtijdig te verwijderen. Het aangedragen belang wordt niet belangrijk genoeg gevonden. Vesting Finance blijft het belangrijker vinden om cliënte en haar partner financieel te beschermen via deze BKR-registraties.

CoderingVrij start een vervolgprocedure

De reactie van de kredietverstrekker is onbegrijpelijk vinden zowel cliënte als CoderingVrij. Er is namelijk geen enkele reden om cliënte en haar partner nog financieel te beschermen alsook dat er wel degelijk een belang is voor verwijdering van de registraties. Er wordt dan ook besloten een vervolgprocedure te starten. 

Er wordt een Kifid procedure gestart. De jurist bij CoderingVrij loopt het gehele dossier samen met cliënte nogmaals door en versterkt dit waar nodig. Er wordt een klachtschrift opgesteld en ingediend. Na het doorlopen van verschillende schriftelijke rondes, volgt een mondelinge behandeling van het dossier op een hoorzitting bij Kifid. 

Alles over het starten van een Kifid procedure, van of dit ook voor jouw situatie kan en hoe dit in zijn werk gaat, kun je terugvinden op onze website. 

Kifid doet uitspraak: ING moet de registraties verwijderen! 

De uitspraak van de commissie van Kifid volgt schriftelijk en met positief nieuws: ING moet de negatieve BKR-registraties verwijderen!  

De commissie van Kifid heeft besloten dat de negatieve BKR-registraties moeten worden verwijderd omdat deze niet langer gehandhaafd moeten blijven. Volgens de commissie is de schuld lang geleden ontstaan, ging het destijds om een gering bedrag alsook dat de financiële situatie van cliënte momenteel niet meer te vergelijken is met toen. Deze is heden meer dan stabiel. Daarnaast heeft cliënte volgens de commissie genoeg aangetoond dat er sprake is van een zwaarwegend belang. Kortom, meer redenen om de registraties te verwijderen van deze te handhaven. 

Cliënte kan door deze positieve wending haar toekomstplannen samen met haar gezin voortzetten. De verwijdering van de tweetal negatieve BKR-registraties is succesvol geweest!
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment