Kifid procedure gewonnen – ING trekt zaak in

Wat was de situatie?

Cliënte heeft contact opgenomen met CoderingVrij om te helpen haar twee negatieve BKR-registraties te laten verwijderen. Een registratie van ABN AMRO Bank N.V. met een bijzonderheidscode 3 en een bijzonderheidscode 4. Ook staat er op het BKR-overzicht een negatieve BKR-registratie van ING Bank N.V. welke een achterstandscode, een bijzonderheidscode 3 en een bijzonderheidscode 4 liet zien. 

Wil je meer informatie over wat deze bijzonderheidscoderingen betekenen? Lees hierover meer in het overzicht dat wij hebben opgesteld over de 7 verschillende bijzonderheidscoderingen en hun betekenissen.  

De kredieten zijn afgesloten in 2003 en 2009. De bijzonderheidscoderingen die de kredietverstrekkers bij de twee negatieve BKR-registraties hebben geplaatst, dateren ook uit deze periode. Op het moment dat cliënte contact opnam met CoderingVrij, was er dan ook al ruim 12 jaar verstreken. Het vermoeden van cliënte was dan ook dat er sprake was van verjaring van deze twee vorderingen; cliënte had immers al jarenlang geen contact gehad met de kredietverstrekkers. 

Wil je meer informatie over verjaring? Lees hierover op deze pagina die wij hierover specifiek hebben geschreven; wat is verjaring, hoe wat is de invloed op een BKR-registratie en hoe kun je een vordering laten verjaren. Alles komt aan bod.  

In 2004 is cliënte namelijk geëmigreerd. In de jaren die volgde, werkte en woonde cliënte in het buitenland. Hier heeft cliënte tot en met 2020 gewoond. Voorafgaan aan de emigratie, heeft cliënte een adreswijziging doorgegeven bij de gemeente. Cliënte was dan ook niet onvindbaar voor de kredietverstrekkers, wat de bijzonderheidscode 4 die de partijen hebben geplaatst wel doet vermoeden. 

Na terugkomst in Nederland, kwam cliënte pas achter de twee negatieve BKR-registraties en de (financiële) belemmering die deze met zich meebrengen.
  • 4
  • 10 oktober 2023

Waarom wil cliënte van de negatieve BKR-registraties af?

Vanaf 2010 woont cliënte weer in Nederland. Cliënte woont een studio van 48 m². Deze studio biedt niet voldoende ruimte voor cliënte; daar zij niet allen woont in de studio, maar dit ook haar werkruimte is. Er is dan ook dringend behoefte aan een grotere woonruimte. Cliënte wil graag een (grotere) woning aankopen. 

Het inkomen van cliënte is stabiel. Vanaf 2020 is cliënte in dienst bij haar huidige werkgever en vanaf 2021 heeft zij ook een vast contract. Met het verkregen inkomen voldoet cliënte aan haar financiële verplichtingen en zijn er geen lopende, actieve schulden. Al met al kan er dan ook gesproken worden van een financieel stabiele situatie. 

Door de financieel stabiele situatie van cliënte, komt zij in aanmerking voor een hypotheek. Toch wordt er geen hypotheek verstrekt aan cliënte.  De reden hiervoor zijn de twee negatieve BKR-registraties op haar naam. 

Het huren van een andere woning blijkt ook geen mogelijkheid. Niet alleen is de markt voor huurwoningen zwaar oververhit, ook zijn de huurprijzen niet haalbaar voor een eenverdiener; terwijl dit voor een hypothecair krediet wel haalbaar is! Daarnaast zullen ook de negatieve BKR-registraties een belemmering vormen bij het aanvragen van een huurwoning. CoderingVrij biedt hulp en start een juridische procedure

Na contact met cliënte en het horen van haar kritieke (woon)situatie, wordt er gekozen een procedure ter verjaring van de twee negatieve BKR-registraties te starten. Cliënte krijgt een vaste jurist toegewezen die samen met haar het hele dossier gaat opstellen. Zowel via telefonisch overleg als het ontvangen van aanvullende documenten. Er wordt voor beide kredietverstrekkers een juridisch verzoek ter verjaring en verwijdering van de vorderingen opgesteld en verzonden. 

Wil je meer informatie over onze werkwijze? Lees dan onze beschrijving en kom meer te weten over hoe wij jou kunnen helpen bij het verjaren van een vordering. 

Als reactie op het verzoek ter verjaring besluit ING Bank N.V. dat de verjaring gegrond is. Dit houdt in dat cliënte de vordering niet langer hoeft te betalen. Wel laten zij de negatieve BKR-registratie staan en plaatsen zij hierbij een einddatum; de datum dat de vordering is verjaard. Dit is dan ook een actuele einddatum, waardoor de negatieve BKR-registratie nog vijf jaar zichtbaar is op het BKR. 

De kredietverstrekker ABN AMRO Bank N.V. reageerde dat er geen sprake was van een verjaarde vordering; er was eerder vonnis gehaald wat de verjaring heeft gestuit. Cliënte wist hier niet vanaf. Na vele contactmomenten tussen CoderingVrij, cliënte en de kredietverstrekker, heeft cliënte besloten de vordering alsnog volledig te betalen. Na het betalen van de vordering kreeg de registratie een einddatum. Vanaf deze (actuele) einddatum, blijft de negatieve BKR-registratie nog vijf jaar zichtbaar in het BKR.

Twee procedures tegen twee kredietverstrekkers

Ondanks dat er één vordering verjaard bleek en ook de andere vordering is betaald, hebben beide BKR-registraties een actuele einddatum gekregen. Het probleem van cliënte is hiermee nog altijd niet opgelost; ze blijft nog vijf jaar financiële belemmering ervaren van de negatieve BKR-registraties. 

Cliënte besluit het hier niet bij te laten zitten. Samen met mr. Foolen van Foolen Advocatuur wordt er een plan van aanpak besproken om beide registraties alsnog vroegtijdig te laten verwijderen. 

Voor de negatieve BKR-registratie van ABN AMRO Bank N.V. is er besloten een sommatiebrief op te stellen. Hierin werd de huidige, persoonlijke situatie van cliënte beschreven alsook het dringende belang voor de verwijdering van de negatieve BKR-registratie. 

Voor de negatieve BKR-registratie van ING Bank N.V. werd is er ook gestart met het opstellen van een sommatiebrief. De reactie van de kredietverstrekker op deze brief bleef negatief; ze bleven bij het eerdere standpunt de negatieve BKR-registratie te behouden. 

Er is dan ook besloten voor deze partij een procedure bij Kifid te starten. De eerst stap van een procedure bij Kifid is het opstellen van een klachtschrift. Na uitgebreid contact met cliënte heeft de advocaat een uitgebreid klachtschrift opgesteld en ingediend bij Kifid. Vanaf dat moment, krijgt de wederpartij een reactieperiode van vier weken. 

Alles over het starten van een procedure bij Kifid, hoe dit in zijn werk gaat en of dit ook voor jouw situatie mogelijk is, kun je terugvinden op onze pagina ‘Procedure bij Kifid  

Beide kredietverstrekkers besluiten de negatieve BKR-registratie te verwijderen!

De kredietverstrekker ABN AMRO Bank N.V. besluit na ontvangst van de sommatiebrief alsnog de negatieve BKR-registratie te verwijderen! 

Ook ING Bank N.V., waarbij er ook een procedure bij Kifid nodig was, ging uiteindelijk overstag. Als reactie op het klachtschrift bij Kifid, besloten zij de negatieve BKR-registratie van cliënte te verwijderen. 

Een positieve uitkomst voor cliënte, waarbij zij nu eindelijk haar toekomst naar eigen wens kan voortzetten en een hypotheek kan aanvragen voor de aankoop van een ruimere woning.
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment