Rechter beslist: ING moet BKR-registratie verwijderen

Het ontstaan van de BKR-registratie

Op het moment dat cliënten contact opnamen met CoderingVrij, hadden zij last van een tweetal negatieve BKR-registraties.  Een BKR-registratie van Intrum Nederland B.V.  (hierna te noemen: Intrum) met tweemaal een achterstandsmelding, een herstelmelding en een bijzonderheidscode 2. Deze registratie zou automatisch vervalen in april 2027. Ook was er een BKR-registratie van ING Bank N.V. (hierna te noemen: ING) met een achterstandsmelding, een bijzonderheidscode 2 en een bijzonderheidscode 3. Deze registratie zou in september 2024 automatisch worden verwijderd.  

Wil je meer informatie over wat deze bijzonderheidscoderingen betekenen? Lees hierover meer in het overzicht dat wij hebben opgesteld over de 7 verschillende bijzonderheidscoderingen en hun betekenissen.
  • 5
  • 21 december 2023
De achterstand op het krediet van Intrum is destijds ontstaan doordat cliënt ernstig ziek is geworden; er was kanker geconstateerd. Ook bleek cliënte in die periode onverwachts zwanger. Al met al was dit een hectische periode, waardoor de administratie op de achtergrond is geraakt. 

Ook de achterstand op het krediet van ING is destijds ontstaan door een samenloop van omstandigheden. Cliënt was toen net een eigen onderneming begonnen. Bij de start van de onderneming werd er ook een zakelijke rekening geopend. De betalingen werden van deze nieuwe, zakelijke rekening verricht. Hierdoor zijn de betalingen van de privérekening op de achtergrond geraakt en kon hier een achterstand ontstaan. 

Om de achterstanden in te lopen zijn er door cliënten betalingsregelingen getroffen. Deze zijn zij nagekomen, waarmee ze de achterstanden hebben terugbetaald en ook de volledige vorderingen hebben voldaan.   


Wat is de reden voor verwijdering van de negatieve BKR-registratie?

Cliënten willen met spoed van de negatieve BKR-registraties af omdat zij een woning willen kopen. Er is namelijk al een nieuwe woning gevonden en een voorlopig koopcontract getekend! Er is dan ook haast bij de verwijdering van de negatieve BKR-registraties zodat zij de hypotheek kunnen verkrijgen. 

Ondanks dat cliënten samen met hun kinderen woonruimte hebben, is er noodzaak bij het verhuizen naar een andere woning. Deze beslissing is genomen toen er in september 2022 is ingebroken in de huidige huurwoning. Zowel cliënten als hun twee kinderen, voelen zich na dit voorval niet langer veilig in de huidige woning. Na een zoektocht van enkele maanden is er een nieuwe woning gevonden. Er is van start gegaan met de aankoop van de woning, waarbij het voorlopig koopcontract is getekend. Pas bij de financieringsaanvraag kwamen cliënten achter de belemmering van de negatieve BKR-registraties. Een flinke schok!


CoderingVrij start een minnelijk traject

Na het horen van de situatie waarin cliënten en hun kinderen zich bevinden, waarbij zij zich niet veilig voelen in hun eigen woning, wordt besloten direct een minnelijk traject te starten. De jurist gaat met cliënten in gesprek om zoveel mogelijk informatie te verzamelen om het dossier te versterken. Nadat alle benodigde gegevens ontvangen zijn, worden de twee juridische verzoeken ter verwijdering van de negatieve BKR-registraties opgesteld en verzonden naar de kredietverstrekkers.  

Wil je meer informatie over onze werkwijze? Lees dan ons stappenplan en kom meer te weten over hoe wij jou in 4 stappen kunnen helpen bij het aanvechten van een negatieve BKR-registratie.  

Na ontvangst van het juridisch verzoek, besluit Intrum de negatieve BKR-registratie op naam van cliënte te verwijderen! Ook zij zien in dat het behouden van de registratie niet langer noodzakelijk is. 

De kredietverstrekker ING besluit helaas anders; zij laten de negatieve BKR-registratie op naam van cliënt staan.


Gerechtelijke procedure door Foolen Advocatuur

Ondanks dat het goed nieuws is dat er al één van de twee partijen de negatieve BKR-registratie gaat verwijderen, blijft het probleem van cliënten bestaan. Doordat ING heeft besloten de negatieve BKR-registratie te laten staan, kunnen zij nog altijd geen hypotheek verkrijgen. 

Na overleg met cliënten is besloten dat zij geen genoegen nemen met de reactie van ING. Er wordt besloten een gerechtelijke procedure te starten. Deze is uitgevoerd door onze toenmalige partner, Foolen Advocatuur. 

Samen met de advocaat wordt het dossier verder versterkt en wordt er een verzoekschriftprocedure gestart. Na de schriftelijke rondes volgt ook een rechtszitting waarbij de zaak mondeling wordt behandeld. 

Alles over het starten van een gerechtelijke procedure, van of dit ook voor jouw situatie kan en hoe dit in zijn werk gaat, kun je terugvinden op onze pagina ‘BKR verwijderen met advocaat’.


De rechter beslist: ING moet de BKR-registratie verwijderen

De uitspraak van de rechter is ontvangen en met positief nieuws: ING moet de negatieve BKR-registratie op naam van cliënt verwijderen! 

Ook de rechtbank ziet in dat er sprake is van bijzondere omstandigheden, waardoor het niet langer noodzakelijk is om de negatieve BKR-registratie te laten staan. Niet enkel is de financiële situatie van cliënten goed op orde, ook blijkt er sprake te zijn van uitzonderlijke omstandigheden.

De inspanning van zowel CoderingVrij als de advocaat hebben er dan ook toe geleid dat ING de negatieve BKR-registratie alsnog moet verwijderen. Goed nieuws voor cliënten en hun kinderen, die nu eindelijk kunnen verhuizen naar een nieuwe woning waar zij zich veilig kunnen voelen. 
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment