Wanneer u een negatieve BKR-registratie op uw BKR-overzicht heeft staan van bijvoorbeeld de ING bank, kan het zijn dat deze u belemmerd bij het verkrijgen en/of aanpassen van een kredietfaciliteit. Een negatieve BKR-registratie, wordt doorgaans niet zomaar verwijderd. Deze negatieve BKR-registratie vervalt automatisch vijf jaar na het inlopen van de achterstand en/of het volledig voldoen van de kredietfaciliteit. Pas wanneer de achterstand is ingelopen of de vordering is voldaan, gaat het bewaartermijn van het BKR in, welke vijf jaar betreft. Na deze vijf jaar, zal de negatieve BKR-registratie automatisch worden verwijderd. Gedurende deze vijf jaar, kan de negatieve BKR-registratie echter nog de nodige financiële belemmering met zich meebrengen


Op het moment dat er een noodzakelijk en/of spoedeisend belang zich aandient waarvoor een kredietfaciliteit noodzakelijk is en/of u simpelweg wederom financiële vrijheid wenst te ervaren, is het zo snel mogelijk verwijderen van de negatieve BKR-registratie wenselijk. Hier leest u over het verwijderen van een negatieve BKR-registratie van de ING.                                                                          

Het is op dat moment mogelijk om zelfstandig met de betreffende kredietverstrekker in contact te treden om de negatieve BKR-registratie te laten verwijderen. Komt u er tezamen met de kredietverstrekker niet uit, kunt u er voor kiezen om de verwijdering van de negatieve BKR-registratie te laten uitvoeren door een externe partij welke gespecialiseerd is in dergelijke trajecten; juridische trajecten ter verwijdering van negatieve BKR-registraties. De ervaring leert dat een traject middels een externe partij, een juridisch dienstverlener, een grote slagingskans hebben. 

Meer informatie over het vroegtijdig verwijderen van de negatieve BKR-registratie en of dit ook voor uw specifieke negatieve BKR-registratie een mogelijkheid is, is op te vragen via onze website of middels telefonisch contact.

Verwijder uw negatieve BKR-registratie

Wilt u graag zo snel mogelijk van uw negatieve registratie af? Vul het formulier in of bel 088- 426 3737 voor een gratis advies op maat. 

Vandaag nog Coderingvrij!
lees alles over hoe wij uw negatieve BKR-registratie kunnen verwijderen
sluit