Een negatieve BKR-registratie van ING kan ontstaan wanneer er op een kredietfaciliteit van ING, een langdurige achterstand en/of ongeoorloofd lange achterstand heeft plaatsgevonden. De kredietverstrekker ING, is dan verplicht een bijzonderheidscodering(en) te plaatsen bij de kredietfaciliteit op het BKR-overzicht, waardoor er een negatieve BKR-registratie van ING ontstaat. 


Een negatieve BKR-registratie, wordt doorgaans niet zomaar verwijderd. Deze negatieve BKR-registratie, vervalt automatisch vijf jaar, na het inlopen van de achterstand en/of het volledig voldoen van de kredietfaciliteit van ING. Pas wanneer de achterstand is ingelopen of de vordering is voldaan bij ING, gaat het bewaartermijn van het BKR in, welke vijf jaar betreft. Na deze vijf jaar, zal de negatieve BKR-registratie van ING dan ook automatisch worden verwijderd. Gedurende deze vijf jaar, kan de negatieve BKR-registratie van ING echter nog de nodige financiële belemmering met zich meebrengen. 

Het vroegtijdig verwijderen van de negatieve BKR-registratie van ING kan een oplossing bieden om alsnog de financiële toekomstplannen te kunnen voortzetten. Het zelfstandig verwijderen van de negatieve BKR-registratie van ING zal in de meeste gevallen, niet succesvol zijn. Een juridisch traject ter verwijdering van de negatieve BKR-registratie van ING kan in de meeste gevallen echter wel een uitkomst bieden; de kans op vroegtijdige verwijdering van de negatieve BKR-registratie van ING is in deze gevallen aanzienlijk groter. 

Meer informatie over het vroegtijdig verwijderen van de negatieve BKR-registratie van ING of een negatieve BKR-registratie van een telefoonabonnement verwijderen, is op te vragen via onze website of middels telefonisch contact.

Een negatieve BKR-registratie van ING laten verwijderen

Wilt u graag zo snel mogelijk van uw negatieve registratie af? Vul het formulier in of bel 088- 426 3737 voor een gratis advies op maat. 

Vandaag nog Coderingvrij!
lees alles over hoe wij uw negatieve BKR-registratie kunnen verwijderen
sluit