Handleiding: het stappenplan om zelf uw BKR-registratie te verwijderen

BKR-registratie verwijderen

Toch liever door professionals laten doen?
Neem dan contact met ons op!

Help mij!

Een BKR-registratie verwijderen kunt u in principe zelf doen

Een BKR-registratie verwijderen kunt u in principe zelf doen. Toch gaat men in de regel voor de aangifte voor de belasting naar een boekhouder toe of naar een vakgarage voor een APK-beurt. Ditzelfde geldt voor het verwijderen van negatieve BKR-registratie. Wilt u dit soort zaken liever zelf doen? Dan zult u kennis moeten hebben van zaken en daar de nodige tijd in stoppen. Het voordeel hiervan is dat u hier geen kosten voor hoeft te maken. Een groot nadeel is dat het project niet slaagt vanwege het ontbreken van de specifieke kennis. Een ongeluk zit namelijk in een klein hoekje en een kleine fout kan al fataal zijn. Hierdoor is het zelf verwijderen van een negatieve BKR-registratie heel lastig, omdat er specifieke kennis van de wetgeving nodig is om de slagingskans voor u aanzienlijk te verhogen.

De voor- en nadelen om zelf BKR te verwijderen

In de regel is het altijd mogelijk om een probleem zelf op te lossen. U zult de voor- en nadelen van zelf verwijderen of het uitbesteden aan een professional op een rij moeten zetten. Hieronder vindt u de verschillende voor- en nadelen om een BKR-registratie zelf te verwijderen of met behulp van een professionele organisatie, zoals CoderingVrij. 

Voordeel om zelf uw BKR te verwijderen

Het kost geen geld
Zelf een BKR-registratie verwijderen is kosteloos. Doordat u geen bedrijf hoeft in te schakelen om uw BKR codering te laten verwijderen, bespaart u geld in uw portemonnee. 

Nadelen om zelf uw BKR te verwijderen

1

Het kost veel tijd

Een BKR-registratie kan verwijderd worden aan de hand van de AVG wet- en regelgeving. Deze wetten kunnen erg lastig zijn voor onwetende consumenten. Het onderzoeken van informatie en een brief schrijven aan de kredietverstrekker om uw negatieve BKR-registratie te verwijderen kost veel tijd. 
2

Van het kastje naar de muur

Uit ervaring weten wij dat kredietverstrekkers een bureaucratische achtergrond hebben. Zo wordt een consument vaak van het kastje naar de muur gestuurd zonder enige resultaat. Uw geduld wordt daarmee erg op de proef gesteld. Als u met een deadline zit voor het kopen van een woning is dit niet een ideale situatie. 
3

Hoog risico

Is uw verzoek afgewezen? Dat is heel vervelend als u achteraf nog professionele hulp wil inschakelen. De kredietverstrekker heeft vaak al een bindende mening over uw dossier gevormd. Hierdoor zal het lastiger worden om de kredietverstrekker op een andere gedachte te brengen voor een professional, aangezien er al een dossier is behandeld inzake deze BKR-kwestie. 
4

Het ontbreken van jurisprudentie

Om een negatieve BKR-registratie te verwijderen, dient u kennis te hebben van de wet- en regelgeving en de dagelijkse nieuwe jurisprudentie die gecreëerd wordt. Door het ontbreken van dit soort belangrijke informatie in uw eigen verzoek weet u bij voorhand al dat de kredietverstrekker uw verzoek gaat afwijzen. 

Voordelen om een professionele organisatie in te schakelen

Gespecialiseerd in de wetgeving
Wij zijn gespecialiseerd in de AVG-wetgeving. Onze juristen verwijderen dagelijks met succes vele negatieve BKR-registraties bij kredietverstrekkers. Hierdoor hebben wij enorm veel jurisprudentie die wij gebruiken in de behandeling van uw zaak. Wij weten vaak op voorhand al of uw zaak al eens eerder is behandeld bij één van onze andere cliënten met de uitkomsten daarvan. Deze inschatting van haalbaarheid wordt altijd vooraf gedaan en is geheel kosteloos. 


Bekijk recente verwijderingen
Goede contacten & snelheid
Onze juristen hebben dagelijks goed contact met verschillende kredietverstrekkers. U profiteert dat wij vaste contactpersonen hebben, waardoor wij sneller kunnen gaan voor het beste eindresultaat. Hierdoor werken wij ook binnen uw deadline. Heeft u bijvoorbeeld een koopovereenkomst getekend en zit u vast aan een termijn waarbinnen de negatieve BKR-registratie verwijderd dient te worden, dan doet u er verstandig aan om ons als professional in te schakelen. 

Bekijk reviews
Geen zorgen
Het inschakelen van een jurist van CoderingVrij leidt tot gevolg dat u niet zelf achter alle jurisprudentie moet aan gaan. Dat scheelt u tijd en vooral veel ergernis. U weet dat u hiermee het maximale inzet om uw negatieve BKR-registratie te laten verwijderen. Het enige wat u hoeft te doen is de juiste documentatie door te sturen. Wij doen de rest! Wij ontzorgen in het hele proces. 

Neem contact op 088 - 426 3737
Twijfelt u over de keuze om het zelf te doen of om het te laten uitbesteden aan CoderingVrij? Ook dan adviseren wij u hier graag in! Onze BKR-specialisten kunnen u telefonisch kosteloos adviseren over de voor- en nadelen van het zelf doen of het uitbesteden in uw specifieke situatie. Neem hiervoor contact op met 088 426 3737.

Wilt u toch graag zelf uw BKR verwijderen? Volg dit stappenplan om u op weg te helpen. 

Stap 1. Uw BKR-overzicht opvragen

U begint altijd met het opvragen van uw BKR-overzicht bij het Bureau Krediet Registratie. Zo krijgt u inzichten in uw kredietgegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem. Een BKR-overzicht kunt u gratis opvragen via de website van het BKR. Wilt u weten hoe u een BKR overzicht opvraagt? Lees hier hoe jij een BKR-check kunt uitvoeren.

Stap 2. Verdiep uzelf in bijzonderheidscodes en kredietsoorten

Iedere BKR-codering heeft een andere betekenis en voorwaarden. Onderzoek of deze coderingen op u van toepassing zijn (geweest). Er zijn verschillende kredietsoorten met verschillende voorwaarden. Deze voorwaarden en uitleg zijn te lezen in het Algemeen Reglement van het BKR. Wilt u weten wat de verschillende coderingen inhouden? Lees hier meer. 

Stap 3. Doe een reglementen onderzoek

Jaarlijks komt het BKR met een Algemeen Reglement BKR. Hierin zijn alle voorwaarden voor consumenten en kredietverstrekkers te vinden. Deze voorwaarden worden jaarlijks gewijzigd. Houd daarom het juiste reglement bij de hand van uw BKR-registratie jaar!

Onderzoek wat de ingangsdatum van uw krediet is geweest. Wanneer bent u het krediet aangegaan? Het reglement van dat specifieke jaar is van toepassing op uw zaak. Dit reglement kunt u opvragen bij het BKR. 

Stap 4. Zijn er fouten gemaakt?

Kredietverstrekkers maken veelvuldig fouten bij het registeren van een BKR codering. Hierbij kan gedacht worden aan fouten in het registreren van een datum, het aanschrijven van de schuldenaar, het waarborgen van termijnen of het updaten van de coderingen. Deze fouten dienen te worden gerectificeerd. Het maken van een fout kan in de sommige gevallen leiden tot het verwijderen van een negatieve BKR-registratie of één bepaalde BKR codering.

Neem alle correspondentie door tussen u en uw kredietverstrekker om te bepalen of er eventueel sprake is van een vormfout. Dit vereist wel enige kennis van wet- en regelgeving om fouten te herkennen. 

Stap 5. Werk uw persoonlijke kredietwaardigheid bij

Het is van belang om uw persoonlijke kredietwaardigheid en betaalmoraal uit te werken. Door uw huidige financiële situatie goed in kaart te brengen, komt u erachter wat nu uw financiële draagkracht is. Hierbij kunt u denken aan uw bezittingen en vermogen. Hoeveel geld bent u nu waard? Schrijf een tijdlijn over uw betaalhistorie en maak een prognose voor de toekomst. Dit proces neemt enige tijd in beslag, omdat het zo nauwkeurig mogelijk gedaan moet worden. 

Stap 6. Doe onderzoek naar jurisprudentie

Stap 6 is een hele lastige stap in het proces. In dit proces moet u laten zien dat u over de juiste kennis beschikt over jurisprudentie en de wet- en regelgeving omtrent BKR-registraties. Kredietverstrekkers zijn namelijk ook goed op de hoogte hiervan. U kunt een beroep doen op rechtsgronden en jurisprudentie uit de AVG wetgeving. Een nadeel is dat de kredietverstrekkers deze wetgeving door en door kent, waardoor zij heel makkelijk uw verhaal onderuit kunnen halen. Sterker nog, zij kunnen u alles wijsmaken, omdat bij u niet alle wijsheid in huis is. Zo hoort men vaak dat het BKR een wet is wat niet klopt! Het BKR is een stichting en is niet gevrijwaard in de AVG wetgeving.

Onderzoek ook gerechtelijke uitspraken die u wellicht kunt gebruiken. Let op: iedere zaak is uniek. Kopieer nooit een tekst uit een rechtszaak. Dit gebeurt vaak! Kredietverstrekkers hebben dit vrijwel altijd door en u wordt niet meer serieus genomen. 

Stap 7. Een belangenafweging maken

Een belangenafweging is een afweging waarbij het individuele belang van een consument/ondernemer afgezet moet worden tegen het doel van het BKR, namelijk het beschermen van een wanbetaler tegen overkreditering.

Door middel van het inschakelen van een professional is het meestal mogelijk om een terechte registratie toch te kunnen verwijderen. De professional maakt voor u een zeer degelijke belangenafweging, waardoor de kredietverstrekker zonder al te veel moeite de belangen inziet voor het verwijderen van uw negatieve BKR-registratie. 

Uit onderzoek blijkt dat elke belangenafweging maatwerk is. Er is geen eenduidig beleid welke factoren wel of niet doorslaggevend zijn bij een belangenafweging. Ook hierom is het inschakelen van een professional essentieel. 

Een belangrijk onderdeel van de belangenafweging is proportionaliteit en subsidiariteit. Dit houdt in dat de inbreuk op een individuele belangen niet onevenredig mag zijn tot het doel van de kredietregistratie. Een belangenafweging wordt gedaan vanuit drie invalshoeken door een CKI-deelnemer (Centraal Krediet Informatiesysteem). Een CKI-deelnemer toetst op redelijkheid en het belang van de kredietregistratie ten opzichte van de belangen en bijzondere omstandigheden van de consument. Vaak wordt dit vanuit drie invalshoeken beoordeeld:

Vaak wordt dit vanuit drie invalshoeken beoordeeld:

1

Validiteit

Validiteit van bijzondere individuele omstandigheden: dit punt komt sterk tot verwijdering van de registratie, als de individuele omstandigheden van de consument meer valide zijn.
2

Impact

Impact van de consument: dit punt wordt sterker als het impact voor de consument hoger wordt. 
3

Algemeen belang

Algemeen belang van de registratie: dit punt wordt sterker als het algemene belang groter is dan het verwijderen hiervan. Handhaven van de registratie wordt belangrijker. 

Stap 8. Het bezwaarschrift opstellen

U heeft alle feiten op een rij staan en uw individuele belangen zijn duidelijk. U heeft de wet- en regelgeving helemaal onder de knie en u weet hoe u uw standpunten kunt verdedigen. U kunt nu starten met het bezwaarschrift op te stellen aan de kredietverstrekker. Onderbouw het verhaal enkel met feiten, artikelen, jurisprudentie en bewijsstukken. Een droevig verhaal in de vorm van een coulanceverzoek wordt vrijwel altijd geweigerd. Dreig ook niet meteen met rechtsmaatregelen. Schrijf uw brief altijd aan de juiste contactpersoon en zorg dat u uw brief grammaticaal correct is om enigszins serieus genomen te worden.

Stap 9. Hulp van een gespecialiseerd kantoor nodig?

Heeft u een afwijzing ontvangen? Vervelend! De kredietverstrekker geeft aan u een oordeel, waardoor u uw BKR-termijn moet uitzitten. Op dit punt is het inschakelen van een professionele organisatie de enige manier om alsnog een uw negatieve BKR-registratie te kunnen laten verwijderen. Neem in dit geval altijd vrijblijvend en kosteloos contact met ons op om eventuele vervolgstappen te bespreken via 088 426 3737.

Het verwijderen van een BKR-registratie is specialistisch. Binnen dit rechtsgebied zijn er maar weinig partijen in Nederland die over de juiste kennis, contacten en ervaring beschikken. Let op: er zijn bureaus in Nederland die pretenderen de kwaliteit te kunnen leveren zoals CoderingVrij dagelijks waar maakt. Laat u niet verleiden en doe altijd goed onderzoek met wie u te maken heeft. 

Stap 10. Vervolgstappen na een tweede afwijzing

Heeft u opnieuw een afwijzing gekregen door in zee te gaan met een verkeerd bureau en bent u het niet eens met deze uitkomst? Dan kunt u met CoderingVrij gerechtelijke stappen ondernemen. 

Er zijn twee procedures: een verzoekschriftprocedure of een kort geding procedure.
Een verzoekschriftprocedure is een gerechtelijke procedure die wordt gedaan met het indienen van een verzoekschrift bij een rechtbank. Een rechter wordt verzocht om een beslissing te nemen over het verwijderen van uw BKR-registratie. Een nadeel is dat dit proces gemiddeld 3 tot 5 maanden kan duren.

Een kort geding is een snellere procedure die bedoeld is om op korte termijn een beslissing van een rechter te krijgen. U moet een spoedeisend belang hebben om dit proces te mogen opstarten. De procedure start met de zogenaamde dagvaarding. De kredietverstrekker wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen binnen de fatale termijn. Dit termijn van oproeping varieert tussen enkele dagen tot enkele weken. 

Ook in deze rechtsgang heeft CoderingVrij zich keer op keer bewezen dat wij de partij zijn om u hierin te kunnen vertegenwoordigen. Lees hier meer succesverhalen.

U kunt eventueel ook uw klacht voorleggen bij de geschillencommissie van het BKR. Succes bij de geschillencommissie is niet gegarandeerd. Uit onderzoek blijkt dat 86% van de zaken niet behandeld worden en slechts 9% van de consumenten ontvangen een goedgekeurde verwijdering. Zonder juridische kennis mist een consument vaak belangrijke punten tijdens de schriftelijke rondes en hoorzitting. Indien een procedure wordt verloren, is het advies bindend en kunt u niet een rechtszaak starten. Aandragen bij de geschillencommissie kan vaak tot 12 maanden duren. Dit proces doet u zelfstandig.
Een kort geding is een snellere procedure die bedoeld is om op korte termijn een beslissing van een rechter te krijgen. U moet een spoedeisend belang hebben om dit proces te mogen opstarten. De procedure start met de zogenaamde dagvaarding. De andere partij wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. Dit termijn van oproeping varieert tussen enkele dagen tot enkele weken.

U kunt eventueel ook uw klacht voorleggen bij de geschillencommissie van het BKR. Succes bij de geschillencommissie is niet gegarandeerd. Uit onderzoek blijkt dat 86% van de zaken niet behandeld worden en slechts 9% van de consumenten ontvangen een goedgekeurde verwijdering. Zonder juridische kennis mist een consument vaak belangrijke punten tijdens de schriftelijke rondes en hoorzitting. Indien een procedure wordt verloren, is het advies bindend en kunt u niet nogmaals in hoger beroep aanvechten. Aandragen bij de geschillencommissie kan vaak tot 12 maanden duren. Dit proces doet u zelfstandig.
Vandaag nog Coderingvrij!
Lees alles over hoe wij uw negatieve BKR-registratie kunnen verwijderen
sluit