De verschillende juridische trajecten bij CoderingVrij.

Bij CoderingVrij bieden wij verschillende juridische trajecten aan. Deze trajecten kunnen verschillen in duur, kosten en in het soort registratie dat wordt aangevochten.
 
Om er zeker van te zijn dat jij de juiste procedure kiest, start je altijd met een adviesgesprek. Onze juridisch adviseurs kunnen aan de hand van een aantal vragen beoordelen welk traject het beste bij jouw persoonlijke situatie past en het doel dat je wilt behalen.
  • 27 maart 2024
Wil je direct persoonlijk en geheel vrijblijvend advies? Neem dan contact met onze juridisch adviseurs. Zij staan je graag te woord en begeleiden je bij het kiezen van het juiste juridisch traject. Je kunt ons bereiken via telefoonnummer: 088-426 3737 of vul het contactformulierin op de website en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.   

Welke juridische procedures zijn er bij CoderingVrij?

Via onze dienstverlening bemiddelen wij bij het verwijderen van (negatieve) BKR-registraties, IVR-registraties, EVR-registraties, verjaring van vorderingen en het uitvoeren van Kifid procedures. Al deze diensten hebben een eigen juridisch traject. 

De meest voorkomende registraties die wij behandelen bij CoderingVrij zijn BKR-registraties. Dit is een minnelijk traject, wat wil zeggen dat wij samen met de kredietverstrekker in contact gaan en proberen tot een oplossing te komen, zonder tussenkomst van een rechter. Binnen het onderdeel BKR-registratie verwijderen zijn er een tweetal verschillende vormen waar je uit kunt kiezen: een versnelde procedure en een reguliere procedure. 

De juridische trajecten voor het aanvechten van een IVR-registratie en een EVR-registratie verlopen hetzelfde. Deze registraties vallen beide onder de noemer ‘frauderegistraties’. Ook dit zijn minnelijke trajecten waarbij er samen met de tegenpartij naar een oplossing gezocht gaat worden. 

Een juridisch traject ter verjaring van een vordering is echter wel anders dan een de hierboven genoemde trajecten. Bij verjaring van een vordering proberen wij aan te tonen dat de kredietverstrekker(s) verzaakt hebben tijdig te communiceren over de vordering en deze daarom verjaard is. Een verjaarde vordering kan niet meer worden opgeëist en hoef je daarom niet meer te betalen. Ook deze procedure is doorgaans een minnelijk traject.

Een procedure bij Kifid is een procedure waarbij niet de kredietverstrekker een beslissing maakt, maar de commissie van Kifid als onafhankelijke partij. Deze procedure is uitgebreider dan de hierboven genoemde trajecten en heeft een langere looptijd.
 
Ook kunnen wij helpen bij de bemiddeling van een gerechtelijke procedure. Deze procedures voeren wij uit samen met onze partner HELIO Advocaten. Dit is – zoals de naam al doet vermoeden – geen minnelijke procedure, maar een gerechtelijk traject waarbij de zaak zal worden beslist door een rechter.

Hoe verloopt een juridische procedure?

Wanneer er een juridisch traject wordt opgestart bij CoderingVrij krijg je een vaste jurist toegewezen. Deze jurist zal samen met jou het gehele traject doorlopen en je ondersteunen waar nodig. Je zult gedurende de gehele procedure in goed contact blijven met de jurist en samen met hem/haar het dossier versterken tot dit klaar is om verzonden te worden naar de kredietverstrekker(s). Ook verkregen reacties en/of vervolgmogelijkheden worden met je eigen jurist besproken.

Voor de werkwijze van een juridische procedure wordt er onderscheid gemaakt tussen een minnelijk traject (waarbij er geen tussenkomst is van een rechter) en een gerechtelijke procedure (waarbij de rechter uitspraak doet in de zaak). Een minnelijke procedure wordt volledig door de juristen van CoderingVrij uitgevoerd, waarbij wij voor gerechtelijke trajecten samenwerken met onze partner HELIO Advocaten.
 
Een minnelijk traject bestaat uit een aantal vaste onderdelen. Zo bevat een procedure altijd een informatieverzoek alsook een verzoek tot verwijdering van de registratie (BKR-, IVR-, of EVR-registratie). Ook bij een verjaringsverzoek is een informatieverzoek een vast onderdeel. 

In het juridisch verzoek tot verwijdering van de registratie zijn een aantal onderwerpen die beschreven worden. Voorbeelden hiervan zijn gegevens over wat er destijds is gebeurd en hoe de registratie is kunnen doen ontstaan, hoe de betaalachterstand uiteindelijk is opgelost, hoe de (financiële) situatie nu is en vooral wat de reden is dat je nu van de registratie af wilt. Dit alles moet worden onderbouwd met documenten. Deze documenten dienen als bewijslast. Bij het verzamelen van deze documenten hebben we jouw hulp nodig; een juridische procedure voer je immers samen uit. 

Hoe lang duurt een juridische procedure?

Een juridische procedure kan tussen de 4 en 12 weken duren. Dit is afhankelijk van het soort procedure dat je kiest: een reguliere procedure of een versneld traject. Bij een reguliere procedure kun je rekening houden met een looptijd van 6 tot 12 weken en bij een versnelde procedure kun je rekenen op een looptijd van 4 tot 6 weken. 

Een vast onderdeel van de looptijd van de procedure is de wettelijke reactietermijn van de kredietverstrekker. De reactietermijn van de kredietverstrekker is één maand. Dit betekent dat de kredietverstrekker wettelijk gezien, een maand de tijd heeft om te reageren. Gelukkig blijkt in de praktijk dat kredietverstrekkers doorgaans sneller reageren. 

Ook hangt de snelheid van de procedure af van de complexiteit van het dossier. In sommige vallen zal de jurist langer de tijd nodig hebben om alle benodigde gegevens op te vragen en het juridisch verzoek op te stellen. Jouw hulp hierbij is dan ook cruciaal! 

Wat is de slagingskans van een juridische procedure?

Een belangrijk gegeven in de juridische dienstverlening is dat er geen garantie gegeven kan worden. Daar wij in de juridische procedures die wij uitvoeren niet de beslissende partij zijn, kunnen wij geen garantie van succes afgeven. Het blijft te allen tijde de kredietverstrekker of de onafhankelijke partij die de eindbeslissing maakt de registratie wel of niet te verwijderen.

Wel maken onze juridisch adviseurs tijdens het eerste adviesgesprek een inschatting van de slagingskans. Zien wij mogelijkheden om te helpen? Pas op dat moment zullen wij een procedure aannemen.

Een juridische procedure starten, hoe werkt dat? 

De eerste stap in een juridische procedure is een adviesgesprek met onze juridisch adviseurs. Dit gesprek is gratis, vrijblijvend en vooral gericht op jouw persoonlijke situatie. Omdat elke zaak uniek is, zullen onze adviseurs je een aantal vragen stellen om een goede inschatting te kunnen maken van de haalbaarheid. 

Zien wij mogelijkheden om jou te helpen? Dan is het tijd om een passende procedure te vinden. Heb je geen spoedeisend belang bij de verwijdering van de registratie? Dan is een reguliere procedure het best passend. Heb je wel spoed bij de verwijdering van de registratie, dan is een versnelde procedure waar je voor moet kiezen. 

Ben je klaar om een juridische procedure te starten? Dan zullen onze adviseurs je precies vertellen hoe de procedure eruit zal komen te zien, wat wij van jou verwachten en ook wat je van ons kunt verwachten. Niet alleen telefonisch, maar ook schriftelijk delen wij deze informatie. Heb je later toch nog vragen? Geen probleem, onze adviseurs staan altijd voor je klaar! 

Heb je een negatieve BKR-registratie en wil je hier vanaf? Of wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met onze juridisch adviseurs via telefoonnummer: 088-426 3737 of vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment