Wat is een belangenafweging?

Of een (negatieve) BKR-registratie wel of niet zal worden verwijderd, is afhankelijk van de uitkomst van de belangenafweging. Maar wat is een belangenafweging nu precies? Wie maakt deze afweging en welke onderdelen komen hier aan te pas? 

In onderstaande blog vertellen wij je alles over de belangenafweging, wat een belangenafweging is, wie de belangenafweging maakt en ook hoe er wordt omgegaan met deze persoonsgegevens. 

Loop jij zelf tegen een (BKR) registratie aan en wil je deze laten verwijderen op basis van een belangenafweging? Aarzel niet en neem contact op met één van onze juridisch adviseurs. Door middel van een gratis en vrijblijvend adviesgesprek kunnen zij beoordelen of wij je kunnen helpen en welke procedure het best passend is. Altijd advies op maat. Je kunt onze juridisch adviseurs bereiken via telefoonnummer: 088-426 3737 of vul het contactformulier in en zij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.    
  • 27 mei 2024

Wat is een belangenafweging?

Wanneer je de definitie van een belangenafweging opzoekt staat hier het volgende vermeld: ‘’Het tegenover elkaar afwegen van belangen van alle betrokken partijen.’’  

In het geval van de juridische procedures die CoderingVrij uitvoert, betekent dit dat de belangen van de consument worden afgewogen tegen de belangen van een goed werkend krediet- of fraudepreventiestelsel. Bij een juridische procedure ter verwijdering van een BKR-registratie zal dit gaan om de belangen van Stichting BKR en bij een juridische procedure ter verwijdering van een IVR-registratie of een EVR-registratie zal dit gaan om het IVR en het EVR. 

De juridische procedures van CoderingVrij worden uitgevoerd op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG eist dat de verwerking van persoonsgegevens (waaronder een BKR-registratie valt) aan een aantal eisen moet voldoen. Eén van deze eisen is dat de gegevensverwerker (de kredietverstrekker) moet kunnen aantonen dat er dwingende en gerechtvaardigde belangen zijn bij de handhaving van de registratie van persoonsgegevens. 

Anders beschreven; de kredietverstrekker moet kunnen aantonen dat de BKR-registratie zichtbaar moet blijven. De kredietverstrekker bepaalt dit aan de hand van de doelen van het BKR. Een belangrijk doel van het BKR is het bieden van bescherming tegen overkreditering en het informeren van potentiële kredietverstrekkers over het kredietverleden van consumenten. 

Op grond van de AVG moet er een belangenafweging worden gemaakt. De belangen van de consument voor de verwijdering van de registratie moeten worden afgewogen tegen de belangen van de kredietverstrekker om de registratie te behouden. 

In de juridische verzoeken van CoderingVrij is de belangenafweging een belangrijk onderdeel. Door de belangen voor verwijdering van de registratie uitgebreid te beschrijven en deze te onderbouwen met bewijzen (documenten), proberen wij de kredietverstrekker te overtuigen de registratie vroegtijdig te verwijderen.

Wat zijn voorbeelden van belangen?

Een belangenafweging zal sneller in je voordeel uitvallen wanneer de belangen ook écht van belang zijn. Nu is dat natuurlijk een persoonlijke kwestie; wat voor jou van belang is, kan voor een kredietverstrekker misschien onbelangrijk lijken. 

In onze tien jaar als juridisch dienstverlener hebben wij al flink wat verschillende belangen voorbij zien komen. 

Een veelvoorkomende belemmering die een BKR-registratie geeft – wat daarmee als een belang voor verwijdering van de BKR-registratie wordt gezien – is het niet kunnen verkrijgen van een hypotheek of lening. Het niet kunnen aankopen van een woning, het niet kunnen oversluiten van een bestaande hypotheek of het niet kunnen verkrijgen van die lening voor privé of zakelijke doeleinden. 

Heb je een ander belang voor verwijdering? Aarzel dan niet om dit te bespreken met onze juridisch adviseurs. Ook andere belangen kunnen een reden zijn voor vroegtijdige verwijdering van een (negatieve) BKR-registratie. 

Zijn mijn belangen groot genoeg?

Zoals hierboven beschreven is het inschatten van een belang, altijd een persoonlijke kwestie. Wat voor de één als belangrijk bevonden kan worden, hoeft voor een ander niet zo belangrijk te zijn. Het blijft natuurlijk een feit dat jouw persoonlijke belang voor verwijdering van een registratie áltijd belangrijk genoeg is om de registratie vroegtijdig te willen laten verwijderen. Denk daarom niet dat wanneer jouw persoonlijke belang hierboven niet wordt genoemd als voorbeeld, deze niet belangrijk genoeg kan zijn om een registratie vroegtijdig te laten verwijderen.

Waar een kredietverstrekker vooral naar kijkt bij een belangenafweging, is of het belang urgent is. Is er urgentie bij het aangedragen belang waarom de (negatieve) BKR-registratie niet langer zichtbaar moet zijn op jouw BKR-overzicht. Met andere woorden: is er een dringende reden waarom de registratie moet worden verwijderd? 

Als je twijfelt over jouw belang voor het verwijderen van de (negatieve) BKR-registratie, neem dan contact op met één van onze juridisch adviseurs. Aan de hand van een vrijblijvend gesprek kunnen zij jouw situatie beoordelen en passend advies geven.

Hoe maakt de kredietverstrekker een belangenafweging?

Op het moment dat de kredietverstrekker een juridisch verzoek ontvangt met hierin een belangenafweging, zijn zij verplicht deze afweging ook te maken. Zij zullen op dat moment het volledige plaatje bekijken. Niet alleen het ontstaan van de (negatieve) BKR-registratie, maar ook het verloop van de registratie en het aangedragen belang voor verwijdering van de registratie. 

Voorbeelden van onderdelen die meegenomen worden door een kredietverstrekker in de belangenafweging zijn dan ook de hoogte van het geregistreerde krediet, de looptijd van het krediet, het betaalgedrag, de hoogte van de achterstand die is ontstaan en of een achterstand volledig is ingelopen en vordering is voldaan. Daarnaast zal ook de huidige financiële situatie en het aangedragen belang voor verwijdering van de registratie uitgebreid meegenomen worden in de beoordeling. Dit alles wordt afgezet tegen het doel van het BKR; is het verstandig de BKR-registratie te verwijderen of biedt deze momenteel nog (financiële) bescherming voor zowel de consument als potentiële nieuwe kredietverstrekkers? 

Op het moment dat een kredietverstrekker een belangenafweging heeft gemaakt, zullen zij deze uitkomst schriftelijk delen. In de meeste gevallen zullen de ingenomen stellingen ook worden onderbouwd met bewijsstukken. 

Hoe wordt er omgegaan met mijn persoonsgegevens? 

Zoals hierboven al beschreven worden de juridische verzoeken opgesteld met inachtneming van de AVG. Hieronder valt ook de verwerking van persoonsgegevens. Niet alleen op basis hiervan worden juridische verzoeken opgesteld, ook worden verkregen persoonsgegevens op deze manier behandeld. 

Alle gegevens die wij van onze cliënten ontvangen zullen met zorg worden verwerkt. Zo gebruiken wij deze gegevens intern om met jou contact op te nemen, een betaling te verwerken en een juridisch verzoek op te stellen. Alle persoonlijke gegevens die gebruikt worden in een juridisch verzoek, worden geanonimiseerd waar nodig. Op deze manier krijgt een kredietverstrekker nooit onnodig persoonlijke gegevens. Jouw persoonlijke gegevens worden daarnaast niet langer bewaard dan nodig, de wettelijke termijnen worden hierbij in acht genomen. 

Heb je verdere vragen over hoe CoderingVrij omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens? Lees dan vooral even onze privacyverklaring op de website. Ook staan onze juridisch adviseurs klaar om eventuele verdere vragen hierover te beantwoorden. 
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment