Een negatieve BKR-registratie kan ontstaan op een telefoonabonnement, wanneer er op deze kredietfaciliteit, een langdurige achterstand heeft plaatsgevonden en/of een ongeoorloofd lange achterstand. De kredietverstrekker, is dan verplicht een bijzonderheidscodering(en) te plaatsen bij de kredietfaciliteit van het telefoonabonnement op het BKR-overzicht, waardoor er een negatieve BKR-registratie ontstaat. 


Een negatieve BKR-registratie van een telefoonabonnement
, wordt doorgaans niet zomaar verwijderd. Deze negatieve BKR-registratie, vervalt automatisch vijf jaar, na het inlopen van de achterstand en/of het volledig voldoen van de het telefoonabonnement. Pas wanneer de achterstand is ingelopen of het telefoonabonnement volledig is voldaan, gaat het bewaartermijn van het BKR in, welke vijf jaar betreft. Na deze vijf jaar, zal de negatieve BKR-registratie behorend tot het telefoonabonnement dan ook automatisch worden verwijderd. Gedurende deze vijf jaar, kan de negatieve BKR-registratie van het telefoonabonnement echter nog de nodige financiële belemmering met zich meebrengen. 

Het vroegtijdig verwijderen van de negatieve BKR-registratie van het telefoonabonnement kan een oplossing bieden om alsnog de financiële toekomstplannen te kunnen voortzetten. Het zelfstandig verwijderen van de negatieve BKR-registratie van het telefoonabonnement zal in de meeste gevallen, niet succesvol zijn. Een juridisch traject ter verwijdering van de negatieve BKR-registratie van het telefoonabonnement kan in de meeste gevallen echter wel een uitkomst bieden; de kans op vroegtijdige verwijdering van de negatieve BKR-registratie van het telefoonabonnement is in deze gevallen aanzienlijk groter. Het zelf verwijderen van uw BKR-registratie zal niet succesvol zijn. U kunt dit beter door een specialist laten doen.

Meer informatie over het vroegtijdig verwijderen van de negatieve BKR-registratie van een telefoonabonnement en of dit ook voor uw specifieke negatieve BKR-registratie van een telefoonabonnement een mogelijkheid is, is op te vragen via onze website of middels telefonisch contact.

Een negatieve BKR-registratie van een telefoonabonnement verwijderen

Wilt u graag zo snel mogelijk van uw negatieve registratie af? Vul het formulier in of bel 088- 426 3737 voor een gratis advies op maat. 

Vandaag nog Coderingvrij!
lees alles over hoe wij uw negatieve BKR-registratie kunnen verwijderen
sluit