• Minnelijk verwijderd
  • Lening

Lening nodig voor medische noodzaak: 3 registraties verwijderd!

  • Coderingen: A,- H, -3, A2 & A
  • Geregistreerd door: ABN AMRO Bank N.V., Hoist Finance & Alpha Credit 
  • Reactietijd: Eén maand 
Stap 1. Adviesgesprek
Adviesgesprek Op het moment dat cliënt contact opnam met CoderingVrij had hij last van drie negatieve BKR-registraties. De registraties lieten verschillende bijzonderheidscoderingen zien. Deze coderingen belemmerde cliënt in zijn toekomst. 

Voorafgaand aan het ontstaan van de coderingen, had cliënt een eigen goedlopende onderneming. Door toedoen van een medische tegenslag en vele lichamelijke klachten, was het niet langer mogelijk de eigen onderneming voort te zetten. Dit had niet alleen lichamelijk en emotioneel veel impact op cliënt, maar ook financieel. De coderingen zijn ontstaan in deze periode van (financiële) verandering. 

Ondanks dat de financiële situatie van cliënt inmiddels is verbeterd, heeft hij nog altijd last van de coderingen. Het belang voor verwijdering van de coderingen kent een medische grondslag. Zo wil cliënt een persoonlijke lening aangaan voor het aankopen van een medisch bed alsook het leasen van een auto. Beide met het doel als medisch hulpmiddel te dienen en de lichamelijke klachten voor cliënt te verminderen. Door enkel de negatieve BKR-registraties, werd cliënt geen lening verstrekt. 

Omdat cliënt noodzaak ervaart alsnog een lening te verkrijgen, schakelde hij de hulp in van CoderingVrij. Na een uitgebreid adviesgesprek bleek dat het belang van cliënt het nodig maakt de registraties aan te vechten. Er wordt besloten cliënt te helpen met een juridische procedure. 
Stap 2. Start minnelijk traject
Start minnelijk traject Gezien de situatie waarin cliënt zich bevindt, wordt er gekozen een versnelde procedure uit te voeren. De behandelend jurist gaat direct aan de slag om samen met cliënt, zoveel mogelijk informatie en documenten te verzamelen. 

De drie juridische verzoeken – per registratie een apart verzoek – werden opgesteld door de jurist en verzonden naar de kredietverstrekker. 
Stap 3. Reactie kredietverstrekker
Reactie kredietverstrekker Twee weken na het verzenden van het juridisch verzoek reageerde de kredietverstrekker ABN AMRO Bank N.V. als eerste van de drie kredietverstrekkers. De reactie van de kredietverstrekker is positief! De kredietverstrekker geeft – zonder verdere opgave van reden – aan dat zij de bijzonderheidscoderingen verwijderen. De registratie op zichzelf blijft wel staan, maar dan als een positieve BKR-registratie. Deze zal cliënt dan niet verder belemmeren!

Nog een week later volgt ook de kredietverstrekker Defam namens Alpha Credit. Ook deze kredietverstrekker geeft aan de registratie te verwijderen. Uit de belangenafweging die zij hebben gemaakt, bleek dat er omstandigheden zijn die het rechtvaardigen de coderingen te verwijderen. 

Hoist Finance reageerde als laatste kredietverstrekker. Maar ook deze reactie was positief met het bericht dat de coderingen worden verwijderd! In de reactie wordt aangegeven dat het feit dat de vordering destijds volledig is voldaan, er nu sprake is van een financiële situatie alsook dat Hoist nog de enige negatieve BKR-registratie was, het gerechtvaardigd is de registratie te verwijderen. 

Erg goed nieuws voor cliënt, die nu zonder verdere belemmeringen zijn lening kan aanvragen om de kwaliteit van zijn leven te kunnen verbeteren! 

Reviews

Ben jij overtuigd geraakt? Neem contact op!


Vrijblijvend adviesgesprek aanvragen
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment