Aanvraag BKR overzicht voortaan gratis en onbeperkt

De Autoriteit Persoonsgegevens leverde ook kritiek op het feit dat het Bureau Krediet Registratie geen inzage verschaft in andere externe registers zoals het Political Exposed Persons lijst. Het Bureau Krediet Registratie gaf aan de regels te wijzigen om te voldoen aan de AVG.
  • 2 minuten
  • 10 mei 2019
Goed nieuws voor consumenten. Vanaf heden is het mogelijk om een BKR overzicht digitaal en kosteloos meerdere keren per jaar aan te vragen. Voorheen konden consumenten maximaal één keer per jaar kosteloos inzage krijgen in hun BKR overzicht. Deze beperking is niet meer van kracht. Consumenten kunnen voortaan digitaal via het iDIN-systeem hun BKR overzicht gratis en onbeperkt aanvragen. Dit hoeft niet meer via de post.
''De Autoriteit Persoonsgegevens leverde kritiek op de oude werkwijze van het Bureau Krediet Registratie.''

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft geconcludeerd dat de oude werkwijze van het Bureau Krediet Registratie niet voldeed aan de vorig jaar mei ingevoerde Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Volgens de oude werkwijze moesten consumenten een gratis aanvraag via de post indienen inclusief een kopie van een identificatiebewijs. De Autoriteit Persoonsgegevens leverde kritiek op de oude werkwijze van het Bureau Krediet Registratie. Vragen om een burgerservicenummer is niet toegestaan. Om deze redenen zal het Bureau Krediet Registratie vanaf heden gebruik maken van het iDIN-systeem.
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment