Hoist Finance verliest rechtszaak tegen CoderingVrij

Herkent u uzelf in deze zaak? bent u nu ook financieel stabiel maar komt u niet verder door een negatieve BKR-codering? bel dan direct naar 088-426 3737 of vul het aanvraagformulier in om vrijblijvend ook uw mogelijkheden tot verwijdering van uw BKR-codering te bespreken. u weet direct waar u aan toe bent, indien u haast heeft bij de verwijdering van uw BKR-registratie vraag dan naar de spoedprocedure!
  • 12 juni 2019
De casus

In 2002 heeft cliënt een auto gekocht op basis van een doorlopend krediet. Cliënt is zijn betaling tot 2009 altijd netjes nagekomen, met af en toe een hapering in haar betalingen, maar betaalde de openstaande bedragen altijd wel. In 2009 raakte cliënt werkeloos als gevolg van de crisis. Hierdoor is er een grotere betalingsachterstand ontstaan in is de lening ad. €18.000,- opgeëist. Een regeling is getroffen met een incassobureau waarna de betalingen weer netjes plaatsvonden. Immers cliënt had weer een nieuwe baan gevonden. Door het feit dat er een achterstand was ontstaan en de vordering in zijn geheel was opgeëist had cliënt toen al een A2 codering achter zijn naam staan. In 2016 heeft cliënt de lening in zijn geheel afgelost. Cliënt heeft maar liefst € 36.000,- euro terugbetaald wat oorspronkelijk een bedrag van € 19.000 euro was! De zogeheten “rente en kosten” zijn dan ook ruim begroot door Hoist en er is goed aan deze “portefeuille” verdiend. Omdat de lening in 2016 in haar volledigheid was afgelost, is er pas toen een einddatum bij het BKR in Tiel doorgegeven. Vanaf dit moment moest cliënt de 5 jaren erna ermee leven om geen financiering meer af te kunnen sluiten. Cliënt dacht dat hier niets aan te doen was omdat cliënt dacht dat het BKR iets wettelijks was. Cliënt is hier niet goed over geïnformeerd. Het BKR in Tiel is een stichting die is opgericht door de banken en het systeem van negatieve BKR coderingen heeft niets met de wet te maken. De banken spreken over een terechte registratie, omdat deze registratie wordt geplaatst op basis van hun eigen algemene voorwaarden, waar je als consument voor tekent bij het afsluiten van een lening of hypotheek. Hier teken je ook voor het feit dat je akkoord gaat met het Algemeen Reglement van het BKR in Tiel.

Cliënt moet toch van de negatieve codering af: de huidige omstandigheden

Inmiddels verdienen cliënt en zijn partner een modaal inkomen en leiden een prima leven samen. Dit gezin heeft haar financiën op de rit, betalen een hoog bedrag aan huur per maand in de vrije sector en zou normaliter de 5 jaar in het BKR gaan uitzitten eer ze zouden denken aan het kopen van een andere woning om iets op te bouwen voor later. Maar dan vindt er een omstandigheid in het leven van cliënt plaats; namelijk de vader van zijn partner overlijdt een jaar geleden waardoor de moeder van zijn partner lichamelijk als geestelijk heel erg achteruit ging. Cliënt woonde niet in de buurt en moest 1,5 uur met de auto reizen om bij zijn schoonmoeder te zijn. De schoonmoeder lijdt aan een lichte vorm van dementie. Eerder had ze in de magnetron metaal opgewarmd waardoor haar woning bijna in de brand was gevlogen! Een zeer ernstige situatie. Er zat voor cliënt niets anders op dan toch de mogelijkheden bekijken voor het kopen van een woning. Cliënt meldt zich voor hulp bij CoderingVrij.
CoderingVrij start met het minnelijk traject

CoderingVrij weet al vrijwel meteen dat cliënt een zeer sterke zaak heeft. Het belang van het doorhalen van de A2 codering is veel groter, dan het zogenaamd dit gezin “ te beschermen tegen overcreditering en daarmee het beschermen van de banken”. CoderingVrij start een spoedprocedure en handelt conform de richtlijnen van de AVG wetgeving. CoderingVrij toont op verschillende manieren aan dat het aanhouden van de negatieve BKR registratie geen enkel doel dient, dan dit gezin (financieel) schade toebrengen. En nu kwam ook nog eens de gezondheid van zijn schoonmoeder om de hoek kijken. CoderingVrij toont aan dat cliënt makkelijk een aanleunwoning kan kopen zodat de schoonmoeder de juiste zorg aan huis kan krijgen.

Hoist is onredelijk: CoderingVrij start een gerechtelijke procedure

De behandelaar bij Hoist is onredelijk. Ondanks het feit dat CoderingVrij ruim heeft aangetoond dat conform de AVG wetgeving de negatieve codering niet in stand gehouden kan worden door Hoist en het BKR in Tiel weigert Hoist de A2 codering te verwijderen. CoderingVrij is vastberaden om door te gaan tot het uiterst en start een gerechtelijke procedure tegen Hoist in de vorm van een kort geding.

Hoist verliest de rechtszaak: binnen 48 uur moet de A2 codering verwijdert worden op last van een vonnis

Het kort geding is gevoerd bij de voorzieningenrechter in Amsterdam. Hoist hield tijdens de zitting nog steeds voet bij stuk dat cliënt absoluut nog steeds een risicogeval zou zijn en dat “bescherming” nog steeds “noodzakelijk” zou moeten zijn. Hier trapte de rechter duidelijk niet in. De juristen van CoderingVrij hebben dit dossier goed voorbereid en hebben met overtuigend bewijs aangevoerd dat het handhaven van de A2 codering geen enkel nut doet, dan cliënt straffen, terwijl het doel van een BKR registratie is om een consument of ondernemer te beschermen tegen overcreditering. Uit de onderbouwde stukken van CoderingVrij bleek al snel dat er geen sprake van overcreditering was en dat er grote belangen waren voor cliënt om van deze vervelende A2 codering af te moeten komen. Hoist verliest de rechtszaak en moet binnen 48 uur de A2 coderingen uit het BKR verwijderen en wordt veroordeeld in de proceskosten. 
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment