ABN AMRO besluit een BKR-registratie te verwijderen met coderingen A, 2, 3 en 4!

De casus

Cliënte werd belemmerd door een (negatieve) BKR-registratie van ABN Amro Bank N.V. Bij deze kredietverstrekker had cliënte een doorlopend krediet. Op dit krediet is een achterstand ontstaan, welke een achterstandscodering, een bijzonderheidscode 2, een bijzonderheidscode 3 en een bijzonderheidscode 4 tot gevolg heeft gehad daterend van 2005 en 2008. De (negatieve) BKR-registratie heeft een einddatum gekregen van juni 2020; wat tot gevolg heeft dat cliënte tot vijf jaar na deze einddatum, belemmerd zal worden door deze ene (negatieve) BKR-registratie van ABN Amro Bank N.V.
  • 22 maart 2022
Het betreffende krediet heeft cliënte afgesloten toen zij 18 jaar oud was. Door verschillende onvoorziene omstandigheden, waaronder een ontoereikend inkomen, kon cliënte de maandelijkse aflossing niet naar behoren voldoen. Wel heeft cliënte al het mogelijke gedaan, middels het voldoen van de maximaal haalbare aflossing aan het incassobureau, de vordering alsnog volledig te voldoen. Ondanks dat de aflossing van het krediet hierdoor langer in beslag heeft genomen dan wenselijk, is cliënte haar betaalverplichting volledig nagekomen en heeft zij de gehele vordering van ABN Amro Bank N.V. volledig gedaan; de kredietverstrekker heeft dan ook geen tot minimale financiële schade geleden.

Cliënte moet van de BKR-registraties af: de huidige omstandigheden

De financiële situatie van cliënte is in de afgelopen jaren kunnen verbeteren en wederom kunnen stabiliseren. Cliënte heeft een vaste aanstelling bij haar werkgever, waarmee een stabiel inkomen gegarandeerd is. Het inkomen is dermate toereikend, dat cliënte aan alle financiële verplichtingen kan voldoen alsmede dat er geen openstaande schulden zijn.  

Cliënte heeft een lichamelijk zwaar jaar achter de rug, waarbij zij zwaar getroffen is door corona. Nog altijd heeft cliënte last van lichamelijke klachten hiervan. Ondanks de periode van ziekte, is cliënte al die tijd vanuit huis blijven werken. Door deze periode is cliënte tot de conclusie gekomen dat thuiswerken goed mogelijk is voor haar functie en zij daarvoor niet in de drukke randstad hoeft te blijven wonen; hetgeen wel aan de orde was. Cliënte is dan ook op zoek gegaan naar een woning buiten de randstad en heeft deze gevonden. Een woning gelegen in de natuur met meerdere slaapkamers; de woning is dan ook toekomstbestendig. Vooral met het oog op de moeder van cliënte die op korte termijn vanuit het buitenland bij cliënte zal intrekken.  

Voorafgaand aan het starten van de aankoop van de woning, heeft cliënte een BKR-check gedaan. Omdat er geen (negatieve) BKR-registraties zichtbaar waren op het BKR-overzicht van cliënte, is zij van start gegaan met de aankoop van de woning, het tekenen van een voorlopig koopcontract en de aanvraag van de hypotheek. Pas bij de aanvraag van de hypotheek, toen de bank een kredietcheck uitvoerde, kwam de (negatieve) BKR-registratie van ABN Amro Bank N.V. naar voren. Tot dat moment was de (negatieve) BKR-registratie van ABN Amro Bank N.V. niet zichtbaar en/of bekend bij cliënte.  

Als gevolg van de (negatieve) BKR-registratie, welke nog altijd als een schok kwam voor cliënte, werd haar geen hypothecair krediet verschaft. Omdat er al wel een voorlopig koopcontract ondertekend was, heeft cliënte een zwaarwegend en spoedeisend belang voor de verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie.  

CoderingVrij start direct met het gerechtelijk traject

Na overleg met CoderingVrij wordt er direct een aangepast gerechtelijke procedure gestart. De advocaat voert middels een uitgebreid spoedverzoek bij ABN Amro Bank N.V. dat de (negatieve) BKR-registratie een te grote impact heeft op de huidige situatie van cliënte en zij een spoedeisend en zwaarwegend belang heeft bij verwijdering; verwijdering op basis van het proportionaliteitsbeginsel.  Daarbij wordt uiteraard benoemd dat cliënte heden financieel stabiel is alsmede dat zij voorafgaand aan het tekenen van het voorlopig koopcontract, geen (negatieve) BKR-registratie zichtbaar had op haar BKR-overzicht.

Verwijdering van (negatieve) BKR-registratie van ABN Amro Bank N.V.

Op basis van het uitgebreide spoedverzoek van onze advocaat, ontvangen wij van ABN Amro Bank N.V. een bevestiging van verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie en alle bijzonderheidscoderingen. De kredietverstrekker geeft aan op basis van een uitgebreide beoordeling tot dezelfde conclusie te komen; de handhaving van de (negatieve) BKR-registratie zou niet langer voldoen aan de beginselen van proportionaliteit en het gestelde belang van cliënte zou onevenredig benadeeld worden.  

Op basis van het proportionaliteitsbeginsel is de (negatieve) BKR-registratie van cliënte verwijderd en heeft zij alsnog de mogelijkheid haar droomwoning aan te kopen!
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment