Bij het aankopen van een huis en/of het eventueel oversluiten van een bestaande hypotheek, is een financiële controle een belangrijk onderdeel voor de kredietverstrekker die de hypotheek verstrekt of oversluit. Elke kredietverstrekker zal een financiële controle uitvoeren alvorens het mogen en kunnen verstrekken van of het oversluiten van, onder andere, een hypotheek. Een BKR-toets, de controle of er een negatieve BKR-registratie op uw naam staat, is een onderdeel van die financiële controle. Indien u een negatieve BKR-registratie op uw BKR-overzicht heeft staan, kan dit een belemmering vormen voor het niet verkrijgen van een hypotheek en/of het niet kunnen oversluiten van een bestaande hypotheek.  


Een negatieve BKR-registratie, wordt doorgaans niet zomaar verwijderd. Deze negatieve BKR-registratie vervalt automatisch vijf jaar na het inlopen van de achterstand en/of het volledig voldoen van de betreffende kredietfaciliteit. Pas wanneer de achterstand is ingelopen of de vordering is voldaan, gaat het bewaartermijn van het BKR in, welke vijf jaar betreft. Na deze vijf jaar, zal de negatieve BKR-registratie automatisch worden verwijderd. Gedurende deze vijf jaar, kan de negatieve BKR-registratie echter nog de nodige financiële belemmering met zich meebrengen.

Op het moment dat er een noodzakelijk en/of spoedeisend belang zich aandient waarvoor een kredietfaciliteit noodzakelijk is om eventueel een hypotheek af te sluiten of een bestaande hypotheek over te sluiten, is het zo snel mogelijk verwijderen van de negatieve BKR-registratie wenselijk.

Het is op dat moment mogelijk om zelfstandig met de betreffende kredietverstrekker in contact te treden om de negatieve BKR-registratie te laten verwijderen. Komt u er tezamen met de kredietverstrekker niet uit, kunt u er voor kiezen om de verwijdering van de negatieve BKR-registratie te laten uitvoeren door een externe partij welke gespecialiseerd is in dergelijke trajecten; juridische trajecten ter verwijdering van negatieve BKR-registraties. De ervaring leert dat een traject middels een externe partij, een juridisch dienstverlener, een grote slagingskans hebben. 

Het vroegtijdig laten verwijderen van de negatieve BKR-registratie kan een oplossing bieden om alsnog de financiële toekomstplannen te kunnen uitvoeren; zoals het aankopen van een huis met de bijbehorende hypotheek en/of het oversluiten van een bestaande hypotheek. Meer informatie hierover, is op te vragen via onze website of middels telefonisch contact.

Verwijder uw negatieve BKR-registratie

Wilt u graag zo snel mogelijk van uw negatieve registratie af? Vul het formulier in of bel 088- 426 3737 voor een gratis advies op maat. 

Vandaag nog Coderingvrij!
lees alles over hoe wij uw negatieve BKR-registratie kunnen verwijderen
sluit