Het kan voorkomen dat u, na inzage in uw BKR-overzicht, tot de conclusie bent gekomen dat u een negatieve BKR-registratie op uw naam geregisterd heeft. Deze negatieve BKR-registratie, kan de nodige belemmering met zich meebrengen bij het aangaan van een nieuwe kredietfaciliteit en/of het omzetten van een bestaande kredietfaciliteit. Het verwijderen van een negatieve BKR-registratie, of wel het kwijtschelden van deze negatieve BKR-registratie, kan dan ook een oplossing zijn. 

Een negatieve BKR-registratie, wordt doorgaans niet zomaar verwijderd. Deze negatieve BKR-registratie, vervalt automatisch vijf jaar, na het inlopen van de achterstand en/of het volledig voldoen van de betreffende kredietfaciliteit. Pas wanneer de achterstand is ingelopen of de vordering is voldaan bij de kredietverstrekker, gaat het bewaartermijn van het BKR in, welke vijf jaar betreft. Na deze vijf jaar, zal de negatieve BKR-registratie dan ook automatisch worden verwijderd. Gedurende deze vijf jaar, kan de negatieve BKR-registratie echter nog de nodige financiële belemmering met zich meebrengen.

Wanneer het een actieve achterstand en/of een actieve vordering betreft bij de kredietverstrekker, welke u niet in zijn volledigheid kunt voldoen om welke reden dan ook, kan een voorstel tot finale kwijting een oplossing bieden. Bij een dergelijk voorstel, wordt voorgesteld een x-bedrag te voldoen ter finale kwijting, waarna de kredietverstrekker het restantbedrag intern zal kwijtschelden. Houdt er echter rekening mee, dat dergelijke verzoeken complex zijn en kredietverstrekkers te allen tijde kunnen besluiten dat zij geen finale kwijting accepteren.Wanneer een finale kwijting wel wordt geaccepteerd, zal er een bijzonderheidscode 3 gemeld worden bij de specifieke BKR-registratie. 

Het vroegtijdig verwijderen van de negatieve BKR-registratie in zijn geheel, kan een oplossing bieden om alsnog de financiële toekomstplannen te kunnen voortzetten. Het zelfstandig verwijderen van de negatieve BKR-registratie zal in de meeste gevallen, niet succesvol zijn. Een juridisch traject ter verwijdering van de negatieve BKR-registratie kan doorgaans echter wel een uitkomst bieden; de kans op vroegtijdige verwijdering van de negatieve BKR-registratie is in deze gevallen aanzienlijk groter. Meer informatie over het vroegtijdig verwijderen van de negatieve BKR-registratie  en/of het kwijtschelden van een actieve vordering of schuld en of dit ook voor uw specifieke negatieve BKR-registratie een mogelijkheid is, is op te vragen via onze website of middels telefonisch contact.

Kun je eerder van een negatieve BKR-registratie af na betaling?


Een negatieve BKR-registratie kan ontstaan, wanneer er op een kredietfaciliteit, een langdurige achterstand heeft plaatsgevonden en/of een ongeoorloofde lange achterstand. De kredietverstrekker is dan verplicht een bijzonderheidscodering(en) te plaatsen bij deze kredietfaciliteit, waardoor er een negatieve BKR-registratie ontstaat. Dit zijn kredietverstrekkers verplicht te doen, conform de regelgeving van de stichting BKR. 

Wanneer u een negatieve BKR-registratie op uw BKR-overzicht heeft staan, kan het zijn dat deze u belemmerd bij het verkrijgen en/of aanpassen van een kredietfaciliteit. Het vroegtijdig verwijderen van deze negatieve BKR-registratie, om op financieel gebied wederom alle vrijheid te ervaren, is dan ook vaak gewenst en/of noodzakelijk. 

Een negatieve BKR-registratie, wordt doorgaans niet zomaar verwijderd. Het eerder verwijderen van de negatieve BKR-registratie door het voldoen van de volledige betaling, is ongelukkigerwijs, doorgaans geen mogelijkheid. Volgens de regelgeving van de stichting BKR, vervalt een negatieve BKR-registratie automatisch vijf jaar na het inlopen van de achterstand en/of het volledig voldoen van de betaling/ kredietfaciliteit. Pas wanneer de achterstand is ingelopen of de volledige betaling is voldaan, gaat het bewaartermijn van het BKR in, welke vijf jaar betreft. Na deze vijf jaar, zal de negatieve BKR-registratie automatisch worden verwijderd.


BKR-registratie maar wel de lening afgelost

Kan iemand een lening verkrijgen indien hij (of zij) een BKR-registratie heeft en de lening, waarop de BKR-registratie betrekking heeft, heeft afgelost? Dit hangt, allereerst, af van enkele factoren. Om te beginnen dient er een verschil gemaakt te worden tussen ‘het afsluiten van een lening waarbij de afgeloste lening een positieve BKR-registratie’ betreft en ‘het afsluiten van een lening waarbij de afgeloste lening een negatieve BKR-registratie’ bedraagt. 

Met een positieve BKR-registratie is het vaak mogelijk om een lening te krijgen indien de lening is afgelost. Heeft u naast de afgeloste leningen nog andere leningen dan kan het moeilijker worden om een lening te verkrijgen daar de lopende leningen (logischerwijs) van invloed zijn op de leencapaciteit. 

Met een negatieve BKR-registratie wordt het verkrijgen van een lening lastig(er). Indien de lening waarop de negatieve BKR-registratie betrekking heeft een lopende lening betreft is het vrijwel in alle gevallen onmogelijk om een nieuwe lening af te sluiten. Indien de lening waarop de negatieve BKR-registratie betrekking heeft is afgelost, dan wordt het lastig om een lening af te sluiten. Een negatieve BKR-registratie blijft immers nog vijf jaar staan vanaf het moment dat deze is afgelost. Theoretisch gezien is het mogelijk om met een lichte codering een lening te verkrijgen. De praktijk wijst echter uit dat het doorgaans nagenoeg niet mogelijk is om een lening (of een hypothecaire krediet) te verkrijgen wanneer u een negatieve BKR-registratie heeft, ongeacht of de lening is afgesloten of niet.

Verwijder uw negatieve BKR-registratie

Wilt u graag zo snel mogelijk van uw negatieve registratie af? Vul het formulier in of bel 088- 426 3737 voor een gratis advies op maat. 

Vandaag nog Coderingvrij!
lees alles over hoe wij uw negatieve BKR-registratie kunnen verwijderen
sluit